Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ


 ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΟΙ   ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ   ΤΟΥ   ΚΛΙΜΑΤΟΣ

 Στις  15-6-2011 αναρτήσαμε αυτό

http://sagini3.blogspot.com/2011/06/blog-post_1975.html     για την Τράπεζα Ελλάδος
από εδώ
http://archaeopteryxgr.blogspot.com/search?updated-max=2011-06-04T08%3A31%3A00%2B03%3A00&max-results=7
και αναρωτηθήκαμε και εμεις ,τι δουλειά εχει η Τράπεζα Ελλάδος και τρομοκρατεί τους Έλληνες για δήθεν επικείμενες καταστροφές απο την επερχόμενη κλιματική αλλαγή.
 Όμως αυτοί συνεχίζουν  

 Διαβάστε λοιπόν

Οι κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η αντιμετώπισή τους


Σύμφωνα με την μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
1/6/2011

 Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα είναι περισσότερο έντονες για τις κοινωνικές ομάδες χαμηλού εισοδήματος, οι οποίες δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για να αντιμετωπίσουν άμεσα τα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή ούτε, κατά μείζονα λόγο, για να λάβουν εγκαίρως προληπτικά μέτρα.
 Η λήψη μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ή μετριασμού των επιπτώσεών της θα απαιτούσε εκ μέρους των νοικοκυριών ορισμένες κεφαλαιακές δαπάνες σήμερα (π.χ. για βελτίωση της μόνωσης και του κλιματισμού της κατοικίας τους, για αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, για μεταστέγασή τους σε απόσταση από ευάλωτες παράκτιες περιοχές) προκειμένου να μειωθούν οι ετήσιες πληρωμές στο μέλλον. 
Αυτό όμως δεν είναι εφικτό για φτωχά νοικοκυριά που δεν διαθέτουν αποταμιεύσεις ούτε πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Επομένως, τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, αλλά και οι μειονότητες και οι μετανάστες, που ήδη κατοικούν σε υποβαθμισμένες περιοχές, θα αντιμετωπίσουν ακόμη σοβαρότερα προβλήματα στέγασης, διατροφής, υγείας, εκπαίδευσης και πρόσβασης στις εν λόγω βασικές υπηρεσίες. Θα αντιμετωπίσουν επίσης δυσκολίες για να ενταχθούν σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, αγοράς εξοπλισμών προηγμένης τεχνολογίας, κ.λπ., καθώς και για να καταβάλουν περισσότερα για καθαρότερη ενέργεια, όπως θα απαιτείται στο πλαίσιο της πολιτικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 Επομένως, τα φτωχότερα νοικοκυριά θα κινδυνεύουν να αποκλειστούν τόσο από τα οφέλη τα οποία θα επιφέρει η πολιτική και τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή όσο και από τις εξελίξεις στο πλαίσιο της οικονομίας χαμηλών εκπομπών, η οποία αντιστοιχεί στην πολιτική που επιδιώκει το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
 Είναι λοιπόν ορατός ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος φτώχειας-απουσίας πρόσβασης σε ενέργεια και τεχνολογία και μειωμένης προστασίας έναντι των ζημιών εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. 
 Έτσι, θα οξυνθούν τα φαινόμενα που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως ενεργειακή και κλιματική φτώχεια.
Εξάλλου, ο αριθμός των μεταναστών λόγω φτώχειας, έσχατης στέρησης, περιβαλλοντικών καταστροφών, κλιματικής αλλαγής και ένοπλων συγκρούσεων εμφανίζει τάση σημαντικής αύξησης τα τελευταία χρόνια.
 Εκτιμάται ότι ο αριθμός των “περιβαλλοντικών προσφύγων”, δηλ. όσων μεταναστεύουν λόγω της κλιματικής αλλαγής, ανέρχεται σήμερα στα 50 εκατομμύρια και το 2050 προβλέπεται να φτάσει τα 200 εκατομμύρια, αν και υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις για τον ακριβή αριθμό.
 Στην Ελλάδα ήδη καταλήγει μεγάλος αριθμός μεταναστών και δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον, καθώς θα διογκώνεται η ροή των “περιβαλλοντικών προσφύγων”.
Επιπλέον, είναι φανερό ότι θα προκύψει και ζήτημα εσωτερικής περιβαλλοντικής μετανάστευσης, από παράκτιες περιοχές χαμηλού υψομέτρου προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο. Είναι προφανές ότι αυτό είναι ένα σοβαρό αντικείμενο έρευνας και διαμόρφωσης κατάλληλης πολιτικής.
Πρέπει, επομένως, να δοθεί βάρος στην καταπολέμηση της φτώχειας και ιδίως της περαιτέρω επιδείνωσης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της πολιτικής για την αντιμετώπισή της.
 Ειδικότερα, σε κάθε επιμέρους χώρα, άρα και στην Ελλάδα, θα πρέπει να χαραχθεί κατάλληλη διορθωτική πολιτική, συνοδευτική των μέτρων προσαρμογής και της πολιτικής για μείωση των εκπομπών. 
Η πολιτική αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα των φτωχών νοικοκυριών και της αδυναμίας  να προβούν στις δαπάνες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο δικό τους μικροεπίπεδο και να έχουν πρόσβαση σε “καθαρή” ενέργεια και τεχνολογίες.
Πρόκειται για πρόβλημα για την επίλυση του οποίου επιβάλλεται δημόσια παρέμβαση
 Το κράτος πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να αναληφθεί η χρηματοδότηση έργων υποδομής σε μεγάλη κλίμακα (βεβαίως με τον αντίστοιχο χρηματοοικονομικό κίνδυνο) για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης των φτωχών νοικοκυριών και πρόσβασής τους στην ενέργεια.
 Επιπλέον, σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής και ανόδου της θερμοκρασίας, πρέπει να αναβαθμιστεί η “υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας”, η οποία στην ουσία αφορά στη διασφάλιση του δικαιώματος ελάχιστης πρόσβασης σε κοινωφελείς υπηρεσίες ή αγαθά (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, πόσιμο νερό) με ειδική τιμολόγηση, ένα είδος “κοινωνικού τιμολογίου” για καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα. Πάνω από αυτό το επίπεδο, η τιμολόγηση των υπηρεσιών που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή πρέπει να γίνεται λαμβανομένων υπόψη των κανόνων του ανταγωνισμού.
Γενικότερα, για την προστασία του πλανήτη ενόψει της κλιματικής αλλαγής είναι βέβαιο ότι πρέπει να προσαρμοστεί η καταναλωτική συμπεριφορά. Πέραν από τη δημόσια πολιτική και τη συμβολή της τεχνολογίας, είναι βέβαιο ότι το κόστος θα μειωθεί εφόσον οι καταναλωτές και οι παραγωγοί μεταβάλλουν τη συμπεριφορά τους με σκοπό τόσο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όσο και τη μείωση των εκπομπών. Επιπλέον, η διαμόρφωση της στρατηγικής για την προσαρμογή και το μετριασμό θα είναι αποτελεσματική μόνο εάν διενεργείται με διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα............
Η ''ΜΕΛΕΤΗ'' συνεχίζεται εδω .....

ΣΧΟΛΙΟ     SAGINI

Ένα κατάπτυστο κείμενο . Απαράδεκτο, απίστευτο θράσος.   
      Αλήθεια ποιοι υπογράφουν την ''μελέτη''. Πότε ανατέθηκε και σε ποιους ,από την Τράπεζα Ελλάδος  η μελέτη για τις επιπτώσεις της ''κλιματικής αλλαγής''
.Ποιος πλήρωσε τη μελέτη αυτή ,και πόσα .
Ψάξαμε στο '' @Διαυγεια'' του ΓΑΠ  αλλά δεν βρήκαμε κάτι σχετικό...Αστειότητες.
Τι δουλειά έχει η τράπεζα Ελλάδος και κάνει περιβαλλοντολογικές μελέτες που δεν την αφορούν άμεσα.  Μήπως η μελέτη αυτή έγινε κατ' εντολή της κυβέρνησης.
     Μήπως τα δις που λέει η μελέτη  , και είναι  σίγουρες τραπεζικές ''δουλειές'',  πρέπει να προπαγανδίσουν και να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον στην Ελληνική  κοινωνία για γίνει εύπεπτο το αγγούρι της ''επένδυσης'',η οποία   ''πάση θυσία πρέπει να γίνει''.
    Μίζες , χορηγίες, δημοσιογράφοι, μέσα, μεσάζοντες, παπαγάλοι, ΜΚΟ,τράπεζες, λαμογια, ''επενδυτές-κορακες'', πολιτικοί , Τζοχατζοπουλοι, απατεώνες, κακοποιοί κλπ ,περιμένουν να γίνουν πράξη οι υποσχέσεις του ΓΑΠ για ''πράσινη ανάπτυξη ''. Περιμένουν τη μασα.
''Επένδυση'' θα είναι τα νέα χρέη που θα δημιουργηθούν αναγκαστικά ,διοτι οπως λέει η μελέτη της ΤΕ ,   ''θα απαιτούσε εκ μέρους των νοικοκυριών ορισμένες κεφαλαιακές δαπάνες σήμερα''   ,  ''για μεταστέγασή τους σε απόσταση από ευάλωτες παράκτιες περιοχές''  θα  δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος φτώχειας,ενεργειακή και κλιματική φτώχεια. 
Οι κλιματικοί μετανάστες το 2050 θα φθάσουν τα 200 εκατομμύρια, αλλά στην Ελλάδα θα έχουμε και εσωτερική μετανάστευση,επειδή θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας . 
 ''Το κράτος'' ,λοιπόν, ''πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να αναληφθεί η χρηματοδότηση έργων υποδομής σε μεγάλη κλίμακα (βεβαίως με τον αντίστοιχο χρηματοοικονομικό κίνδυνο)'' . 
   ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ λέει , σήμερα , κεφαλαιακές δαπάνες των νοικοκυριών για την μεταστέγαση τους σε απόσταση από ευάλωτες παράκτιες περιοχές .
Δηλαδή το 80% των Ελλήνων πρέπει να τα μαζεύει και να φύγει από τα νησιά μας και τα παραθαλάσσια μερη . Και αυτό να γίνει σήμερα.  Το απαιτεί η ''πράσινη ανάπτυξη''.
Αυτοί που τα φάγανε μας λένε οτι θέλουν και άλλα . Σήμερα. Από τους εξαθλιωμένους Έλληνες.
                                                                                                                                                                                                                    SAGIΝΙ         
                                                        

link
 http://archaeopteryxgr.blogspot.com/search?updated-max=2011-06-04T08%3A31%3A00%2B03%3A00&max-results=7


http://sagini3.blogspot.com/search?updated-max=2011-06-21T17%3A40%3A00%2B03%3A00&