Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

Καθορίστηκαν η αρτιότητα των οικοπέδων και οι όροι δόμησης στην Άνδρο
Με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθορίζεται Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), όπως επίσης προβλέπεται το κατώτατο όριο κατάτμησης των οικοπέδων και οι όροι δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών της Άνδρου και των νησίδων Γαυριονήσια Κυκλάδων.

Ειδικότερα, εντός των ορίων της ΖΟΕ καθορίζεται παράκτια ζώνη, η οποία επεκτείνεται σε απόσταση 350 μέτρων από τον αιγιαλό της νήσου Άνδρου, ενώ το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των οικοπέδων για την ανέγερση κατοικιών καθορίζεται σε τέσσερα στρέμματα και για την ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων τα 15 στρέμματα.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση των κατοικιών ορίζεται στα 150 τ.μ. και η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη τα 200 τ.μ., ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτηρίων καθορίζεται στα 4,50 μέτρα (και σε περίπτωση που υπάρχει στέγη το ύψος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5,50 μέτρα), ενώ προβλέπεται και η κατασκευή 1ος ορόφου, όμως στο 30% της καλυπτόμενης επιφάνειας.

Στις παράκτιες περιοχές της Άνδρου επιτρέπεται η κατασκευή κατοικιών, αναψυκτηρίων, εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης, πολιτιστικών κέντρων, γεωργικών αποθηκών και ξενοδοχείων μέχρι 100 κλινών.
Ακόμη, για την εξυπηρέτηση των λουόμενων επιτρέπεται στον αιγιαλό η τοποθέτηση μη μόνιμης ξύλινης κατασκευής για χρήση αναψυκτηρίου μέχρι 10 τ.μ. και σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων μεταξύ του ενός και του άλλου αναψυκτηρίου.

Παράλληλα, στις περιοχές προστασίας της φύσης, οι οποίες καθορίζονται με το σχέδιο διατάγματος, δεν επιτρέπεται η δόμηση, η εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας, οι εκσκαφές, τα μπαζώματα, οι εκχερσώσεις, κάθε είδους εξορυκτική-λατομική δραστηριότητα, καθώς και η καταστροφή καλαμιώνων.

Αντίθετα, στις περιοχές αυτές (προστασίας της φύσης), επιτρέπεται η επισκευή παραδοσιακών κατασκευών, ο εκσυγχρονισμός των νομίμως υφισταμένων κτισμάτων, χωρίς όμως επέκταση, όπως επιτρέπεται η γεωργική καλλιέργεια, η βοσκή και η μελισσοκομία.

Επίσης, σε όλες τις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές της Άνδρου απαγορεύεται η κατεδάφιση, η κάθε είδους καταστροφή ή αλλοίωση των παραδοσιακών λιθόκτιστων κτισμάτων που βρίσκονται στην ύπαιθρο υπό τη μορφή συγκροτημάτων εξειδικευμένης αγροτικής χρήσης ή μεμονωμένων κτισμάτων, όπως είναι κατοικίες, κελιά, κλεφτοκέλια, ληνοί, κρασοκέλια, μιτάτα, νερόμυλοι, αλώνια, βρύσες, ανεμόμυλοι, περιστερώνες κ.λπ..

Σύμφωνα πάντα με το διάταγμα, επιβάλλεται η επισκευή, αποκατάσταση ή αναστήλωση όλων των παλαιών κτηρίων, παραδοσιακών κατασκευών, αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των νησιών, έστω και εάν οι απαιτούμενες εργασίες είναι καθ’ υπέρβαση ύψους, κάλυψης, αρτιότητας οικοπέδου, με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε επέμβαση επί αυτών δεν αλλοιώνει τα μορφολογικά στοιχεία τους και οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης τους ακολουθούν την παραδοσιακή τεχνοτροπία και χρησιμοποιούνται ίδια ή παρεμφερή υλικά με τα αρχικά.

Πάντως, απαγορεύεται η αντικατάσταση του φέροντα οργανισμού (τοιχοποιία) παραδοσιακού κτιρίου με οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ οι φθορές στον φέροντα οργανισμό αντιμετωπίζονται με τα ίδια υλικά, ενώ παράλληλα επιτρέπεται η ενίσχυσή του με «σημειακές» επεμβάσεις οπλισμένου σκυροδέματος.

Σε περίπτωση κατά την οποία παραδοσιακό κτήριο κριθεί επικίνδυνα ετοιμόρροπο και επιβληθεί η κατεδάφισή του, το κτήριο ανακατασκευάζεται στην αρχική του μορφή.

Εφόσον υπάρχουν πρόσθετα αρχιτεκτονικά στοιχεία ή έχουν γίνει νεότερες προσθήκες-επεμβάσεις, πάσης φύσεως, επί των κτηρίων που αλλοιώνουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους επιβάλλεται η προηγούμενη αποκατάσταση της μορφής τους και η απομάκρυνση των ασυμβίβαστων με τον χαρακτήρα του κτίσματος υλικών ή προκτισμάτων. Η έγκριση των οικοδομικών εργασιών δίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, απαιτείται φωτογραφική, βιβλιογραφική ή άλλη επιστημονική τεκμηρίωση και σχεδιαστική αποτύπωση των κτισμάτων που θα αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή τους, ενώ όλα αυτά τα στοιχεία υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στον φάκελο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Εφόσον τα οικόπεδα έχουν κλίση πάνω από 40%, δεν επιτρέπεται η δόμησή τους. Αντίθετα, στα οικόπεδα αυτά επιτρέπονται οι πλινθόκτιστες κατασκευές μέχρι 15 τ.μ. και με ύψος έως 2,50 μέτρα.

Επίσης, απαγορεύεται η επένδυση των εξωτερικών όψεων με πλακίδα, όπως απαγορεύεται η κατασκευή τόξων, αψίδων, βόλτων ή άλλων διακοσμητικών στοιχείων στην εξωτερική όψη των κτηρίων, καθώς και στις περιφράξεις, εκτός αν αποτελεί χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό στοιχείο των κτισμάτων του νησιού.

Τέλος, απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων με τη μορφή ανεμόμυλων, όπως απαγορεύονται και οι πιλοτές. Οι δε μάντρες θα κατασκευάζονται από ξερολιθιά ή αργολιθοδομή χωρίς τονισμένους αρμούς και επιχρίσεις.Πηγη
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&cid=4&aid=346738