Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΑΙΟΛΙΚΟΙ ...........ΑΠΑΙΤΟΥΝ . Αμάν πιά

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ  ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ        Ζούμε την χειρότερη περίοδο της ιστορίας μας μετά τον πόλεμο.
Πολλοί Έλληνες  πλέον αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας ,της πείνας αλλά και της επιβίωσης.
Αν η παρακάτω επιστολή είναι αληθινή (που μάλλον είναι ) ,    αποτελεί δείγμα χειροπιαστό για      τον      τρόπο     που συμπεριφέρονται   και       αντιμετωπίζουν  τους  πράσινους    πολιτικούς  ( Παπακωνσταντινου-Μανιατη και αλλους ) κάποιες  συντεχνίες ΑΠΕ  και συγκεκριμένα η ΕΛΕΤΑΕΝ     (   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    )   
Αρχικά η επιστολή  επιβραβεύει και λιβανίζει κανονικά τον υπουργό ΥΠΕΚΑ , μετά ομως ,τον προτρέπει και του υποδεικνύει συγκεκριμένο εντατικό  τρόπο για να  δράσει .
Συγκεκριμένα του υποδεικνύει 1)να αποσαφηνίσει   2) να αλλάξει 3) να μετονομάσει 4) να ενισχύσει  κλπ κλπ.
Πόσο επιτέλους ζητάτε να ακριβύνει το , επιδοτούμενο από εμάς τους εξαθλιωμένους Έλληνες ηλεκτρικό  ρεύμα,  για να ....χορτάσατε επιτέλους  κύριοι των ΑΠΕ   ??


Διαβάστε κοι της ΕΛΕΤΑΕΝ τα παρακάτω...


  http://sagini3.blogspot.com/2012/02/blog-post_2603.html  

οπωσδήποτε αυτό .....                                                                         
http://sagini3.blogspot.com/2012/02/30.html
 αλλά σίγουρα αυτό..

http://sagini3.blogspot.com/2011/10/blog-post_5148.html

 και μετά μας απαντάτε........ αν θέλετε διάλογο


                                                                                                                       ΕΛΕΤΑΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    


Προς:
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Κύριο Γιώργο Παπακωνσταντίνου
Μεσογείων 119, 101 92,  Αθήνα

Κοινοποίηση:
1.         Υφυπουργό ΠΕΚΑ, Κύριο Γιάννη Μανιάτη
Μεσογείων 119, 101 92,  Αθήνα
2.         Γενικό Γραμματέα ΕΚΑ ΥΠΕΚΑ, Κύριο Κωνσταντίνο Μαθιουδάκη
Μεσογείων 119, 101 92,  Αθήνα
3.         Υπηρεσία Α.Π.Ε. Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Μεσογείων 119, 101 92,  Αθήνα
4.         Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Πειραιώς 132, 118 54, Αθήνα
Αθήνα,  8 Φεβρουαρίου 2012
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 
Με την ανακοίνωσή σας της 1ης Φεβρουαρίου 2012, θέσατε οριστικό τέλος στη συζήτηση για την αναπροσαρμογή των τιμών αποζημίωσης της αιολικής ενέργειας.
Η θετική αυτή, ρητή απόκρισή σας στις παρεμβάσεις του κλάδου, αποτελεί προϋπόθεση για να αντιστραφεί το μεγάλο κλίμα αβεβαιότητας που είχε διαμορφωθεί κατά το τελευταίο διάστημα.
Το κλίμα αυτό θα ανατραπεί πλήρως μέσω της έντασης της δημόσιας παρουσίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για το ζήτημα αυτό και, φυσικά, μέσω των δράσεων και πολιτικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου και της Κυβέρνησης γενικά.
Στην κατεύθυνση αυτή, φρονούμε ότι το ΥΠΕΚΑ οφείλει να κινηθεί τάχιστα προς συγκεκριμένα μέτρα:
1)     Να αποσαφηνίσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έκτακτων μέτρων για την ενίσχυση του λογαριασμού Α.Π.Ε., σύμφωνα με τις προτάσεις της ΡΑΕ και την δήλωσή σας (επιβολή έκτακτου τέλους στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή,  διάθεση Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων θερμοκηπίου 10 εκ. τόνων κατά το έτος 2012, ενεργοποίηση της διάταξης του ν.3851/2010 για αξιοποίηση μέρους των εσόδων από το τέλος υπέρ της ΕΡΤ).

2)     Να αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού του λεγόμενου Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε., ώστε να συγκρίνεται η τιμή που λαμβάνουν οι Α.Π.Ε. με το πλήρες αποφευγόμενο κόστος της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής που υποκαθίσταται από τις Α.Π.Ε., σύμφωνα με τις προτάσεις του κλάδου. Έτσι, θα αρθεί η ανακριβής πληροφόρηση που λαμβάνει ο καταναλωτής και θα πάψει η επιδότηση του κόστους εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από το Τέλος Α.Π.Ε.

3)     Να μετονομάσει το λεγόμενο Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. Υπενθυμίζεται ότι το Τέλος αυτό δεν έχει σχέση με τις Α.Π.Ε. αφού δεν απεικονίζει το δήθεν πρόσθετο κόστος των Α.Π.Ε. ούτε το κόστος για καθαρότερη ενέργεια. Αντιθέτως, επιδοτεί το κόστος των ορυκτών καυσίμων. Επομένως, επιτρέψτε μας να σημειώσουμε ότι, το σχετικό χωρίο της ανακοίνωσης του Υπουργείου της 1.2.2012 δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

4)     Να ενισχυθούν τα αιολικά πάρκα που με το σημερινό ύψος και τρόπο τιμολόγησης δεν είναι βιώσιμα. Τέτοια είναι:
·      τα αιολικά πάρκα σε περιοχές με χαμηλό αιολικό δυναμικό, τα οποία με μια μικρή αύξηση της βασικής τιμής μπορεί να υλοποιηθούν και να προσφέρουν άμεσα φτηνή πράσινη ενέργεια από περιοχές χωρίς κορεσμό δικτύων και χωρίς υπερσυσσώρευση αιτήσεων,
·      τα θαλάσσια αιολικά πάρκα που έχουν εξαιρετικά υψηλή εθνική προστιθέμενη αξία,
·      τα υβριδικά αιολικά πάρκα που, ακόμα και αν καθορισθεί για αυτά ελκυστική τιμή,  δεν μπορεί να χρηματοδοτηθούν λόγω αυξημένου ρίσκου στη μελλοντική τιμή αγοράς της παραγόμενης ενέργειας.
Είναι επίσης πολύ ενθαρρυντική και σημαντική η εξαγγελία σας για την ενίσχυση των μικρών ανεμογεννητριών. Οι μικρές ανεμογεννήτριες είναι μια αγορά που μπορεί να προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη μέσω της ανάπτυξης σημαντικού εγχώριου κύκλου εργασιών σε όλο το εύρος της παραγωγικής αλυσίδας και μέσω της διεύρυνσης της συμμετοχής των πολιτών και των μικρών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων στα οφέλη της αιολικής ενέργειας.
Όμως, ανησυχούμε έντονα με την ιδέα για σταδιακή μετάβαση στη δήλωση ετοιμότητας του έργου για ηλέκτριση για το «κλείδωμα» της εγγυημένης τιμής
Η ιδέα αυτή οδηγεί στην ανάγκη χρηματοδότησης και υλοποίησης των επενδύσεων χωρίς να είναι γνωστή η τιμή στην οποία θα πωλείται η ενέργεια. 
Υπό μια τέτοια αβεβαιότητα, η δανειοδότηση των επενδύσεων καθίσταται αδύνατη. 
Το πρόβλημα είναι ακόμα σημαντικότερο για τα μεγάλα αιολικά πάρκα και γενικά τα ειδικά έργα Α.Π.Ε., που λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους (π.χ. μεγάλες διασυνδέσεις κλπ.) έχουν πολύ μεγάλο χρόνο κατασκευής και άρα ακόμα μεγαλύτερη θεωρητική πιθανότητα αλλαγής της τιμής κατά την περίοδο μετά την συμφωνία χρηματοδότησης μέχρι την έναρξη λειτουργίας.
Έτσι, η αναφερόμενη ιδέα –αν εφαρμοσθεί- υπονομεύει την εμπιστοσύνη των χρηματοδοτουσών τραπεζών χωρίς κανένα όφελος για το λογαριασμό Α.Π.Ε., αφού με την δήλωσή σας είναι σαφές ότι τα αιολικά πάρκα δεν διατρέχουν το ρίσκο αλλαγής της τιμής.
Για όλα τα παραπάνω θέματα – όπως φυσικά και για τα λοιπά διοικητικά και τεχνικά εμπόδια που καθυστερούν την ανάπτυξη – είμαστε στη διάθεση της δική σας, των συνεργατών σας και των υπηρεσιών του Υπουργείου.
Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Παπασταματίου
Πρόεδρος Δ.Σ.