Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

Η σημερινή χρεοκοπία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.

  

  Η Ελληνική αγορά ενέργειας  σήμερα !!!   
                                                                   
                                                 
                                                     


 The Greek model:
 Τυχοδιωκτισμός, κερδοσκοπία και απουσία Ενεργειακού Σχεδιασμού

        Η ηλεκτρική ενέργεια σαν βασικό συστατικό ανάπτυξης και ευημερίας, σε σχέση με την αλλαγή της Ευρωπαϊκής πολιτικής για ιδιωτικοποίηση της αγοράς ενέργειας υπέρ των ΑΠΕ,  την δεκαετία του '90 και της πολυδιαφημισμένης  ''πράσινης ανάπτυξης'' ήταν και το βασικό θέμα  που απασχόλησε το  SAGINI3 τα τελευταία  χρόνια.  
Από την αρχή η θέση μας ήταν αντίθετη  στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες   για απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενεργείας, αλλά και την Ελληνική λογική της αρπαχτής .
Για εμάς η πράσινη ανάπτυξη είναι ''πράσινη απάτη''. Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Ελλάδα μετά το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου.
 Η  μελέτη που ακολουθεί αναλύει διεξοδικά το θέμα και ταυτίζεται απόλυτα με τις θέσεις και τις ανησυχίες , που έχουμε διατυπώσει μέχρι σήμερα.
                                                                                               SAGINI                         Εκτενής ανασκόπηση της σημερινής ενεργειακής    πραγματικότητας στην αρχή του    2014 .


1. Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
    Η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ) και φυσικού αερίου (ΦΑ) στην Ευρώπη ξεκινά από τη δεκαετία του ’90 και συμπίπτει με μια ριζική αλλαγή στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ υπέρ των ΑΠΕ, τη χρήση του ΦΑ για ηλεκτροπαραγωγή, και του διασυνοριακού εμπορίου ενεργειακών αγαθών. Απώτερος στόχος, η δημιουργία μιας κοινής Ευρωπαϊκής αγοράς με ενιαίους κανόνες για όλες τις χώρες μέλη, η οποία θα διέπεται από το πνεύμα του ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς.
     Η τάση προς ιδιωτικοποίηση των ενεργειακών κλάδων στηρίχτηκε από μια σειρά τεχνολογικούς και πολιτικούς παράγοντες. Σε ότι αφορά την τεχνολογία, μειώθηκε το κόστος κατασκευής των απαραίτητων υποδομών ενώ η ανάπτυξη των ΑΠΕ έδωσε τη δυνατότητα υλοποίησης εγκαταστάσεων “διεσπαρμένης παραγωγής”, δηλαδή την κατασκευή πολλών μικρών σταθμών παραγωγής ΗΕ κοντά στα κέντρα κατανάλωσης. Οι μονάδες αυτές, δεν εξαρτώνται από κάποιο ορυκτό καύσιμο, είναι αυτοματοποιημένες, η συντήρηση και η λειτουργία τους χρειάζεται ελάχιστο προσωπικό.
   Σε ότι αφορά την οικονομία, η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση κεφαλαίου στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, μείωσε το κόστος δανεισμού για την υλοποίηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας. Σε ότι αφορά το πολιτικό σκέλος, οι ιδιωτικοποιήσεις στο χώρο της ενέργειας συνέπεσαν με την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, τη μαζική εισαγωγή Ρωσικού ΦΑ στις βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες, την κυριαρχία του φιλελευθερισμού και την κατάργηση των κοινωνικών συμβολαίων. Ιστορικά, η πρώτη ιδιωτικοποίηση στο χώρο της ενέργειας έγινε στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 από τη Θάτσερ, σαν απάντηση στην απεργία των ανθρακωρύχων στη Μ. Βρετανία.
Η τάση για ιδιωτικοποίηση αποτυπώθηκε στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 1996/92/ΕΚ και 2001/77/ΕΚ για την απελευθέρωση των αγορών ΗΕ και ΦΑ και την Οδηγία 2009/28/ΕΚ για την προώθηση των ΑΠΕ και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι Οδηγίες αυτές έθεταν ως όρο συμμόρφωσης τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς (περισσότεροι του ενός παικτών πέραν του κρατικού μονοπωλίου) καθώς και τον λογιστικό ή και ιδιοκτησιακό διαχωρισμό (unbundling) των καθετοποιημένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της ενεργειακής αγοράς (παραγωγή – μεταφορά – διανομή).
Σε όλη την ΕΕ, πολιορκητικός κριός της ιδιωτικοποίησης ήταν οι ΑΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας, καθορίζοντας ad hoc το ενεργειακό ισοζύγιο κάθε χώρας και επιβάλλοντας βαριές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, υπέδειξαν στις εθνικές κυβερνήσεις την οικονομική στήριξη και την με κάθε τρόπο διευκόλυνση επενδύσεων ΑΠΕ (περιβαλλοντικοί όροι, απαλλοτριώσεις κλπ).
 Για να διευκολύνει τη μετάβαση στην ελεύθερη αγορά ο δημόσιος τομέας αποκλείστηκε – οι επενδύσεις ΑΠΕ πρέπει να είναι ιδιωτικές επενδύσεις και όχι π.χ. ασφαλιστικά ταμεία ή υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
 Χωρίς την αθρόα χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον χαρακτηρισμό των επενδύσεων ως “εθνικής σπουδαιότητας” και, κυρίως, την εισαγωγή των εγγυημένων τιμών (Feed in Tariff – FiT) που θα αναλυθούν παρακάτω, το όραμα της “πράσινης ανάπτυξης” δε θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι, τουλάχιστον ως τώρα, η ΕΕ δεν επιβάλει ρητά την πώληση κρατικών επιχειρήσεων αλλά τη δημιουργία μη ρυθμιζόμενων από το κράτος αγορών.
 Κάθε χώρα μέλος μπορεί να προβεί στις δικές της εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις προκείμενου να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική αγορά στο εσωτερικό της. Η ιδιωτικοποίηση έρχεται έμμεσα καθώς τα κρατικά μονοπώλια πρέπει σταδιακά να αφήσουν ελεύθερο χώρο για τα ιδιωτικά κεφάλαια. 
Βασικό επιχείρημα για τα παραπάνω είναι ότι με την απουσία ανταγωνισμού το κρατικό μονοπώλιο μεταφέρει στο κοινωνικό σύνολο και στον κρατικό προϋπολογισμό “κρυμμένα” κόστη παραγωγής, έχει υψηλό λειτουργικό κόστος και συμβάλλει στη διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, εμποδίζει την είσοδο κεφαλαίων στην αγορά, , λειτουργεί με αδιαφάνεια, είναι έρμαιο των συνδικάτων κοκ.
Στον αντίποδα των παραπάνω βρίσκεται η αντίληψη ότι η αντιμετώπιση ως εμπορεύματος ενός ζωτικού αγαθού, όπως είναι η ενέργεια, δεν μπορεί παρά να αποτελέσει πεδίο κερδοσκοπίας από πλευράς του κεφαλαίου.
 Η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων ενέργειας σημαίνει εκποίηση δημόσιας περιουσίας και περιορισμό εθνικής κυριαρχίας, συνοδεύεται από οικονομικά σκάνδαλα, μεγάλες ανατιμήσεις εις βάρος του καταναλωτή, συμπίεση των εργατικών δικαιωμάτων και αμοιβών, συμβάλλει στη διόγκωση της οικονομικής ύφεσης με ότι αυτό συνεπάγεται.
Σήμερα, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ οι εταιρίες ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου έχουν στον ένα ή άλλο βαθμό ιδιωτικοποιηθεί είτε μέσω χρηματιστηρίου είτε με άμεση πώληση σε κάποια funds. Σχεδόν 100% ιδιωτικοποιημένη είναι η ενεργειακή αγορά στη Μ. Βρετανία. 
Στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα) οι αντίστοιχες εταιρίες έχουν ιδιωτικοποιηθεί (ή βρίσκονται σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης) σε ποσοστό άνω του 50%. 
Αντίθετα, σε πολλές βόρειες χώρες που διαθέτουν κοιτάσματα ΦΑ και υδροηλεκτρικούς ή πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής (Σκανδιναβικές χώρες, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία και αλλά και σε μεγάλο ποσοστό στη Γερμανία) το Δημόσιο εξακολουθεί να ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αγορών.
Η Ευρωπαϊκή ήπειρος με τις περιορισμένες ενεργειακές πηγές (άνθρακας και πυρηνική ενέργεια) έχει γίνει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ΦΑ ενώ ταυτόχρονα επένδυσε, και συνεχίζει να επενδύει, στην ανάπτυξη των πανάκριβων, αμφισβητούμενων και όχι και τόσο φιλικών στο περιβάλλον ΑΠΕ.

                                                               Διάγραμμα 1. 
               Παραγωγή ΗΕ ανά τύπο καυσίμου στην ΕΕ, περίοδος 1990 – 2009.
Πηγή : http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/gross-electricity-production-by-fuel-4
                                                                 
                                                                                         Πίνακας 1: 

      Το κόστος ενέργειας έχει εκτοξευθεί στα ύψη πράγμα που καθιστά την Ευρωπαϊκή βιομηχανία ολοένα και λιγότερο ανταγωνιστική ως προς τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία,  κόστος ενέργειας στο βιομηχανικό τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ και σε €/kWh.
                                                                                Πηγές: ΙΕΑ, Eurostat
% ΑΕΠ
$US/kWh
ΗΠΑ
1,5
0,07
ΕΕ
2,7
0,17
Ιαπωνία
3,2
0,28

  
      Σε πληθώρα μελετών και αναλύσεων εκφράζεται έντονος προβληματισμός για το ενεργειακό μέλλον της ΕΕ καθώς τα επιχειρήματα της “πράσινης ανάπτυξης” φαίνεται να ξεθωριάζουν λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης στη ζώνη του ευρώ αλλά και τεχνολογικών καινοτομιών όπως η δυνατότητα εξόρυξης πετρελαίου και ΦΑ από σχιστολιθικά πετρώματα στις ΗΠΑ που σηματοδοτούν μια σταθεροποίηση ή και πτώση των τιμών των ορυκτών καυσίμων μέχρι το 20301.

2. Η απελευθέρωση της αγοράς ΗΕ στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η απελευθέρωση της αγοράς ΗΕ έγινε σε συμμόρφωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Οι ΑΠΕ ήταν ο πολιορκητικός κριός της απελευθέρωσης και μάλιστα με στοιχεία “λαϊκού καπιταλισμού” καθώς, μέχρι και το 2009, ήταν ενταγμένες στους αναπτυξιακούς νόμους και στηρίχτηκαν σε δημόσιες επιχορηγήσεις ιδιωτικών επενδύσεων, σε ποσοστό μέχρι και 40%.
Το νομοθετικό πλαίσιο ήταν δαιδαλώδες (Ν. 2244/94, Ν. 2773/99, Ν. 3851/2010 γνωστός και ως νόμος Μπιρμπίλη, Ν. 4001/2011), μεταβάλλονταν συνέχεια υπέρ των επενδυτών και εις βάρος της ΔΕΗ Α.Ε. και εξαρχής ήταν προσανατολισμένο στην εξασφάλιση των επενδύσεων και της κερδοφορίας των ιδιωτικών κεφαλαίων.
   Παρόλα αυτά, μέχρι την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ    ΔΕΝ ήταν στην ατζέντα των κυβερνήσεων Σημίτη – Καραμανλή. Αυτό οφείλεται, ίσως, στο ότι οι κυβερνήσεις είχαν κάποια επίγνωση της πραγματικά στρατηγικής σημασίας που παίζει η ΗΕ για τη χώρα. Αφετέρου, όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια, το όλο σύστημα βασίζονταν τόσο στο δανεισμό – με κρατική εγγύηση – της ΔΕΗ Α.Ε. (που κάλυπτε τις “τρύπες” που δημιουργούσε η λειτουργία της αγοράς) όσο και στη διαρκή ανατίμηση των τιμολογίων λιανικής. 
Νέα “ενεργειακά” τζάκια εμφανίστηκαν με την ισχυροποίηση κατασκευαστικών ομίλων, την είσοδο πολυεθνικών κολοσσών και τον αθρόο δανεισμό από τις ελληνικές και ξένες τράπεζες.
Μέχρι τα Μνημόνια, η αγορά ΗΕ στην Ελλάδα ΔΕΝ ήταν πλήρως απελευθερωμένη καθώς:
 • Η τιμή λιανικής καθορίζονταν από το Υπουργείο Οικονομικών.
   Από την 1η Ιουλίου 2013 το κόστος ηλεκτροπαραγωγής (χονδρική) έχει μεταφερθεί πλήρως στους καταναλωτές (λιανική).
 • Όσο η ΔΕΗ Α.Ε. διαθέτει πλούσιο ενεργειακό μίγμα (μονοπώλιο στα κοιτάσματα λιγνίτη και στους μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς – ΥΗΣ) κανείς ιδιώτης δεν μπορεί να παράγει ενέργεια σε πραγματικά ανταγωνιστικές τιμές.


Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ Α.Ε. τέθηκε ως βασικός όρος στο Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα του Μνημονίου (Αύγουστος 2010). 
Με το ΦΕΚ Α168/24-07-2013 η πώληση τουλάχιστον του 30% της ΔΕΗ Α.Ε. και του 66% του δικτύου μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) έγινε νόμος του κράτους. 
Τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται είναι ασφυκτικά και η πώληση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2014.


2.1 The Greek model:
 Τυχοδιωκτισμός, κερδοσκοπία και απουσία Ενεργειακού Σχεδιασμού
Η απορρύθμιση της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού την περίοδο 2001 – 2012 και η μαζική είσοδος επενδυτών άλλαξε ριζικά το ηλεκτρικό ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.
 Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στο διασυνδεδεμένο σύστημα (πλην νησιών) για το 2012 δίνεται στον Πίνακα 2 , ενώ το Διάγραμμα 2 δίνει μια σύγκριση του ενεργειακού μίγματος (σε ποσοστό %) που χρησιμοποιήθηκε για ηλεκτροπαραγωγή για τα έτη 2004 και 2012.

                                                                    Πίνακας 2:
 Εγκατεστημένη Ισχύς μονάδων (MW) ηλεκτροπαραγωγής (ΔΕΗ + ιδιώτες) στο Ελληνικό Σύστημα                              (Πηγή: ΛΑΓΗΕ, Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Δεκέμβριος 2012)Καύσιμο
Εγκατεστημένη
Ισχύς (MW)
%
Λιγνίτης (100% ΔΕΗ)
4.456
28,43%
Φυσικό Αέριο (35% ΔΕΗ, 65% ιδιώτες)
4.486
28,62%
Πετρέλαιο (100% ΔΕΗ)
698
4,45%
Μεγάλα Υδροηλεκτρικά (100% ΔΕΗ)
3.018
19,25%
ΑΠΕ (~100% ιδιώτες)
3.018
19,25%
ΣΥΝΟΛΟ
15.676
100,00%

     Σε ότι αφορά τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής του Πίνακα 2, το σύνολο των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών σταθμών ανήκει ακόμα στη ΔΕΗ Α.Ε.
 Σε μεγάλες κοινοπραξίες Ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρηματικών ομίλων ανήκει το σύνολο σχεδόν των σταθμών ΑΠΕ . 
(ΓEK ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – Gaz De France Suez, Ρόκας – Ibedrola, Όμιλος ΕΛ.ΠΕ. – EDISONItaly) και περισσότερο από το 50% της εγκατεστημένης ισχύος σταθμών ΦΑ,
 (ΓEK ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ – Μπόμπολας, Όμιλος ΕΛ.ΠΕ. – EDISONItaly, ΕΝΕL Ιταλία – Κοπελούζος, Μυτιληναιος , EdF France κλπ ).
   Το ΦΑ που εισάγεται στην Ελλάδα, έχει την υψηλότερη τιμή σε όλη την ΕΕ και μια από τις υψηλότερες τιμές σε όλο τον κόσμο, παράμετρος που από την πρώτη στιγμή έκανε προβληματική τη βιωσιμότητά τους.
 (13,27 €/GJ σε σύγκριση με τα 10,55 €/GJ που είναι ο μέσος όρος της ευρωζώνης2).
Συγκρίνοντας τον Πίνακα 2 (ισχύς) και το Διάγραμμα 1 (ενέργεια), διαπιστώνεται μια δραστική μείωση της λιγνιτικής παραγωγής προς όφελος της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΦΑ για την περίοδο 2004-2012. 
Εντούτοις, παρά την αύξηση της ισχύος μονάδων ΦΑ (29% του συνόλου το 2012), η συνεισφορά του ΦΑ στην παραχθείσα ενέργεια είναι μόλις 27%. 
Οι λιγνιτικές μονάδες (28% της συνολικής ισχύος) παράγουν το 52% της ενέργειας. 
Αυτό οφείλεται στο πολύ υψηλό κόστος λειτουργίας των μονάδων ΦΑ (~100€/MWh) σε σχέση με τις λιγνιτικές μονάδες (40-50€/MWh).
 Οι ΑΠΕ αν και αποτελούν το 20% της εγκατεστημένης ισχύος της χώρας, παράγουν μόλις το 10% της ενέργειας που καταναλώνεται. 
Αυτό οφείλεται στο χαμηλό βαθμό αξιοπιστίας των ΑΠΕ, λόγω του στοχαστικού χαρακτήρα του ήλιου και του ανέμου.
Tο Μάρτιο του 2013, η συνολική ισχύς ΑΠΕ σε λειτουργία (με συμβόλαιο αγοραπωλησίας) ήταν 3.463 MW, υπό σύνδεση (με συμβόλαιο αγοραπωλησίας) ήταν άλλα 2.282 MW ενώ η συνολική ισχύς ΑΠΕ (εγκαταστάσεις σε λειτουργία, υπό σύνδεση και σε πρώιμο στάδιο) φτάνει τα 32.527 MW! 
Το νούμερο αυτό είναι εξωπραγματικό για τις ανάγκες της χώρας και φανερώνει τoν πρόχειρο και τυχοδιωκτικό χαρακτήρα της αγοράς – φούσκας που έχει δημιουργηθεί.

Διάγραμμα 2
Ανάλυση του ενεργειακού μίγματος (%) ανά κατηγορία καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε για παραγωγή ΗΕ τα έτη 2004 και 2012.
(Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς, 2014-2023)

      Τη ίδια στιγμή, ενώ το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας άλλαζε ριζικά και η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής αυξήθηκε, η οικονομική ύφεση μείωσε τη συνολική ζήτηση. Στο Διάγραμμα 3 (συνεχής γραμμή) αποτυπώνεται η ζήτηση ΗΕ σε TWh στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
    Είναι σαφής μια απότομη πτώση από το 2008 και μετά.
 Για το 2012 καταγράφεται μια ζήτηση της τάξεως των 54 TWh, με πτώση της τάξεως του 8% σε σχέση με τις περίπου 58,5 TWh του 2008, που δείχνει το βάθος της ύφεσης στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα (παραγωγικό κεφάλαιο ή “πραγματική” οικονομία).
 Η τάση αυτή συνεχίζει να είναι πτωτική και για το 2013. Για τα έτη 2012 και 2013, η πραγματική αιχμή του συστήματος δεν ξεπέρασε τα 9.500 MW, σε σύγκριση με τα 15.700 MW της διαθέσιμης εγκατεστημένης ισχύος.
                                                       

                                                                       Διάγραμμα 3:
                   Μεταβολή ζήτησης ΗΕ στην Ελλάδα και αιχμής φορτίου 2000 – 2012.
                  (Πηγή: ΑΔΜΗΕ: Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς   2014-2023, διαθέσιμο στο διαδίκτυο)
     Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΚΑ (“Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός – Οδικός Χάρτης για το 2050”, Μάρτιος 2012) o “εκσυγχρονισμός” του ενεργειακού μείγματος με την κατασκευή νέων σταθμών ΦΑ και την εισαγωγή των ΑΠΕ κόστισε πάνω από €15 δις μέσα σε 10 χρόνια. 
Τα επιτόκια δανεισμού των επενδύσεων αυτών κυμαίνονταν από 8-11% (οι επενδύσεις σε ενεργειακά έργα θεωρούνται ιδιαίτερα επισφαλείς) με ρήτρες απόσβεσης εντός δεκαετίας.
 Οι επισφάλειες αυτές, καλύφθηκαν από την κατακόρυφη αύξηση της τιμής της ΗΕ . 
Και, όπως θα φανεί στη συνέχεια, από το δανεισμό της κρατικά ελεγχόμενης ΔΕΗ Α.Ε.
Συνοπτικά, με το ελληνικό μοντέλο απορρύθμισης της αγοράς:
 • Η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας αυξήθηκε είτε άμεσα (χρήση ΦΑ) είτε έμμεσα (σχεδόν αποκλειστικά εισαγόμενος εξοπλισμός ΑΠΕ υψηλής τεχνολογίας, με μηδαμινή μεταφορά τεχνογνωσίας και δημιουργία ελάχιστων σταθερών θέσεων εργασίας).
 • Προκάλεσε μια υδροκέφαλη αγορά ΗΕ με υπερβάλλουσα εγκατεστημένη ισχύ και ταυτόχρονη σταθερή μείωση της ζήτησης και των ετήσιων πωλήσεων.
 • Κόστισε περίπου €15 δις με υψηλά επιτόκια δανεισμού, ο οποίος πρέπει να αποσβεστεί.
 • Επέβαλε τη λειτουργία μονάδων ΦΑ με εισαγόμενο ενεργειακό καύσιμο και υψηλό λειτουργικό κόστος.
 • Ο όποιος ενεργειακός σχεδιασμός αποδείχτηκε λανθασμένος και εξωπραγματικός για τα δεδομένα της χώρας.


  2.2 Ελεύθερη Αγορά με την εγγύηση του κράτους
  Μια παράμετρος που δεν έχει αναλυθεί, είναι τα έμμεσα κόστη που δημιουργεί η λειτουργία της αγοράς, πέρα από το κόστος του εξοπλισμού και εισαγωγής του καυσίμου.  
  Κόστη που σε μεγάλο βαθμό θα ήταν ανύπαρκτα σε συνθήκες φυσικού μονοπωλίου.

Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

Ναί του Μανιάτη στο αιολικά του Κοπελούζου στην Άνδρο και τα άλλα νησιά μας.
Κανείς δεν μας ρώτησε  !!!
Πάλι θα γίνουμε ''ενοχλητικοί'' !!!

........... Την υπογραφή του έβαλε ο κος Μανιάτης στους     περιβαλλοντικούς όρους για 9 αιολικά του Κοπελούζου στην ΑΝΔΡΟ ,ΤΗΝΟ,ΠΑΡΟ,ΝΑΞΟ.      ......

Χωρίς να αναφέρονται πουθενά τοποθεσίες , μεγέθη ισχύος, κλπ λεπτομέρειες ,θέλουν να δημιουργήσουν τετελεσμένα.

                                               

 
   1.  ---  Από που θα προέλθουν τα 262 εκατ.ευρώ για το αιολικό project Κοπελούζου στις Κυκλάδες κε υπουργέ  ? 
---Από δικά του κεφάλαια η από τραπεζικό δανεισμό ?
--- Μήπως δανείζεται ο Κοπελούζος για να αποπληρώνουμε εμείς τα δάνεια του?
--- Εντάχθηκε η όχι η ''επένδυση'' του Κοπελούζου στον αναπτυξιακό νόμο φαστ τρακ ( 40% είναι η δωρεάν επιχορήγηση!!! )και αν ναι,ποσά εκατομμύρια θα πάρει δωρεάν επιδότηση ?
---Πόση θα είναι η ταρίφα-επιδότηση FIT ανα κιλοβατώρα και για πόσα χρόνια ?.
---Ποιος και πόσα  θα πληρώσει για την διασύνδεση των 150kV από τα νησιά στο ΚΥΤ Παλλήνης  Αττικής ?
 ---Αν υποθέσουμε οτι το έργο αυτό θα το πληρώσει ο Κοπελουζος,όπως δηλώνει ΕΔΩ !!! (μόνο χαζοί δεν είναι ) ρωτάμε .
 ---Θα επιτρέπεται η αμφίδρομη μεταφορά ηλεκτρικών φορτίων ?

 2. ----    Μήπως είναι επένδυση για ηλίθιους η για αρπαχτικά  , κε Μανιατη αφού για να καλύψει το κράτος το 1% της ζήτησης των νησιών στο διασυνδεδεμένο σύστημα , όπως μας λέτε , με  τα νέα αιολικά του Κοπελούζου, θα πληρώσει χωρίς λόγο πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για 20-25 χρόνια . 
Το 1% της ζήτησης καλύπτεται  άνετα και πάμφθηνα απο το υπάρχον ηπειρωτικό σύστημα που σήμερα έχει παρέχει ισχύ 17.500 MW και καλύπτει ζήτηση  μόνον 9.200MW. Ποιος ωφελείται κε Μανιατη ?
 Κάπου μπάζει ο ενεργειακός σχεδιασμός σας κκ  του ΥΠΕΚΑ.

 3.---- Το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη ανακοινώσει την διασύνδεση των Κυκλάδων που θα κοστίσει πάνω απο 400.000.000 ευρώ και ήδη τρέχει ο πρώτος διαγωνισμός του ΑΔΜΗΕ.
      Φυσικά το έργο αυτό είναι εξαιρετικά απαραίτητο για τα νησιά μας και έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια..
Θα εξασφαλίσει την σταθερή και επαρκή ενεργειακή τους αυτονομία με ισχύ βάσης και ισχύ αιχμής (  2 απολύτως αναγκαίες προϋποθέσεις για ομαλή λειτουργία των ηλεκτρικών δικτύων ) και θα φέρει οικονομία κλίμακας στα έξοδα λειτουργίας των θερμικών σταθμών μαζούτ της ΔΕΗ των νησιών μας ,αλλά και μείωση του ΥΚΩ σε όλους τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Το κενό από την έλλειψη διασύνδεσης των νησιών μας,  καλύφθηκε μέχρι σήμερα απο θερμικά εργοστάσια της ΔΕΗ με καύσιμο το  μαζούτ.
 Βέβαια η έλλειψη διασύνδεσης των νησιών μας, ευτυχώς υπήρξε και ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν αναπτύχθηκαν μεγάλα αιολικά .
Οι ΑΠΕτζηδες δεν μπορούσαν να πουλήσουν το πανάκριβο και άχρηστο ''προϊόν'' τους , αφού δεν υπήρχε καλώδιο διασύνδεσης.

Είναι παράδοξο αλλά η μοναδική και πολύτιμη περιουσία των νησιών μας στο Αιγαίο ,το μοναδικό τους περιβάλλον τους,  προστατεύθηκε τόσα χρόνια απο την έλλειψη καλωδίου διασύνδεσης.
           Φανταστείτε την Μύκονο,την Σαντορίνη,την Τήνο,την Σίφνο,την Άνδρο,τη Δήλο,την Πάτμο και τόσα άλλα διαμάντια στο Αιγαίο, γεμάτα τεράστιες τουρμπίνες ( μίξερ του αέρα )  όπως ονειρεύεται η SIEMENS η VESTAS ,η ENERGON , Γερμανός κομισάριος  Φουχτελ , ο Κοπελουζος, ο Μυτιληναίος, το Δίκτυο των 29 νησιών ''ΔΑΦΝΗ'' του Δημάρχου Ανδρου  κου Ι.Γλυνου , ο Αντιπεριφερειαρχης κος  Γ. Πουσσαίος και ο Υπουργός κος Μανιάτης και οι λοιποί οραματιστές της ''πράσινης ανάπτυξης''.

Κανείς από τους παραπάνω δεν σκέφτηκε καν να ρωτήσει   την γνώμη των κατοίκων .
Μόνοι τους αποφάσισαν .
Έχουν σίγουρα τους λόγους τους.
 Εξάλλου οι πολιτικοί μας , εργάζονται πάντα για το καλό μας !!!!!!!!
Και να μην περιμένετε απαντήσεις στα παραπάνω .Τα κεφάλια είναι μέσα στην άμμο.


----    Το αιολικό ρεύμα είναι τυχαίο και καταστρέφει ηλεκτρικά τα δίκτυα των νησιών μας .

---- ''  Περισσεύει όταν δεν το χρειάζεσαι και δεν φτάνει όταν το θέλεις  ''.

   ---   Συχνά περισσεύει όταν φυσάει άνεμος και πρέπει πάση θυσία να διοχετευτεί ( εγχυθεί ) στο ηπειρωτικό δίκτυο , προκαλώντας πολύπλοκα τεχνικά προβλήματα .
Διαφορετικά πρέπει να διακοπεί άμεσα η λειτουργία των ανεμογεννητριών ,αφού ως γνωστόν το ηλεκτρ.ρεύμα δεν αποθηκεύεται.
---     Όταν όμως το δίκτυο των νησιών μας, απαιτεί-ζητάει ενέργεια λόγω καιρικών συνθηκών ( κρύο ,ζέστη ) σε συνθήκες άπνοιας η χαμηλού άνεμου , τα πανάκριβα αιολικά αδυνατούν να προσφέρουν.
 ---      Και τότε  η ενέργεια που απαιτεί το σύστημα θα πρέπει να αναζητηθεί σε άλλες αξιόπιστες πηγές. Δηλαδή η  στο τοπικό θερμικό εργοστάσιο της ΔΕΗ η στο ηπειρωτικό σύστημα της ΔΕΗ εφ όσον υπάρχει καλώδιο διασύνδεσης.
---     Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατι η διασύνδεση για την ομαλή τροφοδοσία των νησιών μας  είναι αναγκαία και ανεξάρτητη απο την ύπαρξη η οχι αιολικών μονάδων και φωτοβολταϊκών, σε αυτά.
 ---    Οι νέες διασυνδέσεις των νησιών μας, θα πληρωθούν και θα κατασκευαστούν από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων άλλα, θα χρησιμοποιηθούν σαν έτοιμοι ''εμπορικοί δρόμοι'' απο τους ΑΠΕτζηδες ,για να πουλάνε το πανάκριβο και τυχαίο ρεύμα τους στο ηπειρωτικό δίκτυο όπου θα καταναλώνεται από τους  οι ίδιους φορολογούμενους που πλήρωσαν για την κατασκευή του ''δρόμου''.
---Μα θα ρωτήσετε . Όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες ,γιατί να μην καταναλώνουμε το ρεύμα των ανεμογεννητριών του χ  Κοπελουζου , που  παρέχει δωρεάν ο άνεμος?
Η απάντηση είναι οτι  ο άνεμος να είναι τζάμπα ,αλλά για να τον μετατρέψεις σε ηλεκτρικό ρεύμα κοστίζει πολύ ακριβά σε σχέση με το ρεύμα της ΔΕΗ από τα υδροηλεκτρικά και τους λιγνίτες μας.
--- Τα ίδια περίπου ισχύουν και για τα φωτοβολταϊκά.
 ---   Με ιδανικές, κατάλληλες καιρικές συνθήκες οι ΑΠΕ γενικότερα, μπορούν να καλύψουν ένα πολύ μικρο ποσοστό της ζήτησης σε ετησία βάση , που όμως κοστίζει πολλαπλάσια χρήματα από το ''συμβατικό'' ρεύμα της ΔΕΗ .
--- Στις σημερινές συνθήκες της χρεοκοπίας και φτώχειας η απλή αλλά δυστυχώς δυσεύρετη λογική επιβάλει  φθηνή ενέργεια σε νοικοκυριά και βιομηχανία.
--- Οτιδήποτε διαφορετικό αποτελεί οικονομικό έγκλημα σε βάρος των πολιτών-καταναλωτών.
  
    ---  Όταν με το καλό κάποτε ξεφύγουμε,  από τη θηλιά των δανειστών ίσως το ξανασκεφτούμε όταν θα μας περισσεύουν λεφτά για ...πέταμα.
Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκαλεί η χρήση ΑΠΕ και ειδικά των ανεμογεννητριών ,είναι η ανεπανόρθωτη καταστροφή του μοναδικού Ελληνικού περιβάλλοντος, ειδικά στα νησιά μας που αποτελούν κοιτίδες πολιτισμού και παγκόσμια  μνημεία της φύσης ,ανεκτίμητο πλούτο που κληρονομήσαμε  από τους πρόγονους μας και πρέπει να διαφυλάξουμε με κάθε κόστος σαν παρακαταθήκη στα παιδιά μας.

   ---  Οι τεράστιες λεπίδες  ( φονιάδες πουλιών ) ,οι πανύψηλοι πύργοι μέχρι και πάνω από  200 μέτρα των σημερινών αιολικών,  τα μεγάλα χωματουργικά , η διάνοιξη δρόμων πολλών χιλιομέτρων μέσα σε παρθένα φύση με λόφους και βουνοκορφές τα χιλιάδες κυβικά μέτρα οπλισμένου μπετόν, ο υπόκωφος συνεχής θόρυβος, η οπτική αλλοίωση του ορίζοντα , η μείωση της αξίας της γης και των τουριστών, αλλά και η τεράστια αύξηση στην τιμή του ρεύματος , είναι μερικοί από του λόγους για τους οποίους οι πολίτες πλέον ξεσηκώνονται και αντιδρούν σθεναρά στα σχέδια των εισβολέων -κερδοσκόπων και καταπατητών της γης.
 --- Είναι αλήθεια ότι χρόνια τώρα (από το 2006 ) προσπαθεί ο Κοπελουζος και οι άλλοι ΑΠΕτζηδες να βάλουν πόδι στην Άνδρο και τα άλλα νησιά. Η Ανδρος και η Τήνος  είναι διασυνδεδεμένα  με την Εύβοια-Αλιβέρι ,  νησιά άλλα το καλώδιο μάλλον είναι μικρο για την μεταφορά  αιολικού ρεύματος.
     
   ---  Είναι τουλάχιστον αστείοι , υποκριτικοί και ανυπόστατοι , οι ισχυρισμοί των αιολικών προπαγανδιστών, ότι τα νέα αιολικά στα νησιά μας θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής στα νησιά μας ,θα φέρουν χρήμα , θα μειώσουν  την ανεργία  και θα αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.
--- Σίγουρα θα φέρουν καλές μίζες σε αυτούς που γενικά  ''βοήθησαν'' τα έργα,   ''ως είθισται'' στην Ελλάδα  και  μόνον πρόσκαιρα κέρδη στους χωματουργούς, στους μπετατζήδες μέχρι να κατασκευαστούν .
---Ίσως να μας φτιάξουν 1-2 παιδικές χαρές ,για τα παιδάκια των ιθαγενών .
 Μετά , την συντήρηση αναλαμβάνουν εταιρείες των Αθηνών και ίσως βρουν ,παρτ-ταιμ δουλειά 1-2 φύλακες.
---Όσο για την ενεργειακή επάρκεια μιλήσαμε παραπάνω .
---Αυτή εξασφαλίζεται μόνον,  από τις νέες διασυνδέσεις με η χωρίς ΑΠΕ στα νησιά μας.
    --- Η προπαγάνδα τους όμως  είναι αστείρευτη  σε ψευδή και αηδίες,αφού εμφανίζουν τα οφέλη από τις διασυνδέσεις σαν να είναι οφέλη από τα άχρηστα αιολικά τους.  Διαβάστε εδω...ΕΔΩ
Τους υποστηρίζει ο Γερμανός  κομισάριος κος  ΦΟΥΧΤΕΛ ,η Γκρην πης ,και ο ΣΚΑΙ ΤV .

   Εμφανίζουν τα οφέλη της διασύνδεσης , σαν οφέλη από τα άχρηστα αιολικά τους !!!!!!!

 Διαβάστε εδώ...ΕΔΩ

1.  Το ενεργειακό πρόβλημα των νησιών μας  είπαμε οτι λύνεται μόνον με την διασύνδεση .Για την Άνδρο συνεπώς δεν υφίσταται κανένας λόγος για να μπουν ανεμογεννήτριες, αφού είμαστε από χρόνια διασυνδεδεμένοι. Δεν χρειαζόμαστε νέο θερμικό εργοστάσιο της ΔΕΗ. Το υπάρχον βρίσκεται απο χρόνια σε εφεδρεία.
2. Ψευδώς αναφέρουν οτι με τα αιολικά δεν θα γίνονται διακοπές ρεύματος.
3. Ψευδέστατα λένε οτι τα αιολικά θα μειώσουν την ανεργία στα νησιά ,αφού  θα απασχολήσουν μόνο 1-2 φύλακες ,όπως παντού.
4. Το μεγάλο τους παραμύθι για δήθεν καθαρό περιβάλλον,  νομίζουν οτι είναι η προίκα της προπαγάνδας τους , για να κοροϊδεύουν τους πολίτες με ψεύτικα  ενοχικά σύνδρομα, όπως τους επιβάλλουν τα οικονομικά συμφέροντα των Γερμανικών πολυεθνικών που κατασκευάζουν και μας πουλάνε πανάκριβα ,  άχρηστα αιολικά μηχανήματα.
5. Το κόστος ρύπων Διοξειδίου του Άνθρακα (C02)  ήταν η σατανική επινόηση  των Γερμανών για μεγάλα  οικονομικά πρόστιμα ,σε όσους δεν συμμορφώνονται με την πράσινη απάτη τους. Ευτυχώς για τους λαούς της Ευρώπης το Χρηματιστήριο για το Εμπόριο Ρύπων  κατέρρευσε πριν δυο χρόνια.
6. Μιλάνε υποκριτικά  για μείωση κόστους της ΔΕΗ ( λες και τους έπιασε ο πόνος ) , από το κλείσιμο των μικρών θερμικών μονάδων της στα νησιά, αλλά αποκρύπτουν οτι η ΔΕΗ έχει χάσει πολλά δις από την ύπαρξη των αιολικών τόσα χρόνια , αφού έχει εξαναγκαστεί με νόμο !!!  να αγοράζει πανάκριβα ,υποχρεωτικά και με προτεραιότητα το αιολικό ρεύμα και στην συνέχεια να το πουλάει  στους καταναλωτές σε χαμηλές τιμές που της κοστίζει η δική της  παραγωγή ρεύματος από λιγνίτες και νερά, μειώνοντας αναγκαστικά την δική της παραγωγή  με μεγάλη οικονομική ζημιά.
7. Ισχυρίζονται ψευδώς οτι οι κάτοικοι των χω­ριών κοντά στα Αιολικά Πάρκα δεν θα πληρώνουν λογαριασμούς στη ΔΕΗ με βάση τον νόμο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τους προκαλούμε να αναφέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα που μάλλον δεν υπάρχουν . Καθρεφτακια και καραμέλες στα παιδάκια των ιθαγενών.
8.  Θράσος πραγματικό να μιλάνε οι αιολικοί ΑΠΕτζηδες για μείωση κόστους του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος.

                                                                                                                                          SAGINIΥΓ
Δείτε το παρακάτω....το έστειλε αναγνώστης μας .Η απάτη με σφραγίδες και υπογραφές !!!!!!!!!!!!!!!!!

http://2.bp.blogspot.com/-I0nEGsG8wfQ/UrNSwihOHHI/AAAAAAACvdE/8yN6DMIwdHw/s1600/dsfghhmj,n.JPGΠαρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Έρχονται τα νέα αιολικά στην Άνδρο με υπογραφή Μανιάτη. Ετσι θα καταπατήσουν τις ιδιοκτησίες στην Ανδρο.

  http://www.naboertilvindmoller.dk/grafik/hammer2.gif

 Δυστυχώς οι ανησυχίες μας επιβεβαιώθηκαν.

Είχαν οργανωμένο σχέδιο , αλλά αποκαλύφθηκαν.

      Στην ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ   , διαβάζουμε ότι ο κος Μανιάτης που αν και  δηλώνει παρακάτω , ότι η ''πράσινη ενέργεια'' των ΑΠΕ είναι πανάκριβη , υπέγραψε θετικά για το σημαντικότερο εμπόδιο των ΑΠΕτζηδων .

 Τις ΜΠΕ ( Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ) , για την καταστροφή της μοναδικής περιουσίας των νησιών μας. Το Κυκλαδίτικο περιβάλλον. Τώρα με μια απλή άδεια εγκατάστασης θα  βάλλουν τις τουρμπίνες όπου γουστάρουν .      Ίσως οι τοποθεσίες στην Άνδρο να είναι γνωστές , αφού έχουν ήδη έτοιμη την μελέτη για το Περιφερειακό Πάρκο  του καθηγητή του  Πανεπισ. Θεσσαλίας  Δ.Οικονόμου ( συνέντευξη στο ξεν. ''Κάραβελ'' ..δείτε..  ΕΔΩ )  ,

 αφού  η Περιφέρεια Ν Αιγαίου ...δείτε  ΕΔΩ  , η  ''Δάφνη'' και ο Δήμαρχος Άνδρου φρόντισαν εγκαίρως να υπάρχει η μελέτη .

                     
                   

      Ελάχιστα ενδιαφέρει βέβαια τους Ανδριώτες και τους άλλους Κυκλαδίτες ο αυτοεξευτελισμός του υπουργού, που φάσκει και αντιφάσκει και που μας έκανε δήθεν τη χάρη να μην εγκρίνει ένα    36,8MW      αιολικό στην Άνδρο .   

    Για τα λοιπά αιολικά στην Άνδρο , που πλέον διαθέτουν ΜΠΕ με την υπογραφή του, κάποιοι στο νησί μας γνωρίζουν καλά τις λεπτομέρειες και τις τοποθεσίες , αλλά τρέμουν για τις αντιδράσεις των κατοίκων. 

Σύντομα θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά.

Βιάζονται να προχωρήσουν τα έργα για τα αιολικά ''πάρκα'' , πριν τις επερχόμενες εκλογές του Μαΐου 2014.

      Εμείς διαπιστώνουμε ότι τα οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα των ΑΠΕτζηδων,   του Γερμανού κομισάριου Φούχτελ, με την βοήθεια της οργάνωσης ''Δάφνη'' και Δημάρχου Άνδρου, επιβάλλουν τελικά την θέληση τους και αδιαφορούν για τις επιπτώσεις . 

Τα ταξίδια στην Ευρώπη με τον Φούχτελ , οι συνεντεύξεις στον Σκαι ΤV , το CARAVEL HOTEL , φυσικά και δεν έγιναν στην... τύχη. 

Ο αγώνας τους  τώρα δικαιώνεται !!!!!!

                          
                          

                                                                                                                                  

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ  . ΑΦΟΡΑ  ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.

ΕΤΣΙ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΤΙΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΟΙ ΑΠΕτζηδες !!!

Αποκλειστικό: Το πραγματικό καθεστώς υλοποίησης Αιολικών Πάρκων 

 


ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ  ΚΑΙ     Α.Π.Ε.


1) Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας σχετικής με την εγκατάσταση ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, υβριδικά, συνοδά έργα δρόμοι, κλπ ) υποχρεωτικά προηγείται αίτηση από την ενδιαφερόμενη εταιρεία στο αρμόδιο δασαρχείο της περιοχής, για το χαρακτηρισμό της περιοχής σε δασική ή μη.                                       Πάγια τακτική των εταιρειών είναι να ζητούν το χαρακτηρισμό πολύ μεγαλύτερης έκτασης από αυτήν που είναι αναγκαία για την εγκατάσταση του έργου, πιθανόν και για να εξασφαλίσουν τα μελλοντικά τους σχέδια στην περιοχή.                                                Για παράδειγμα στο Αποπηγάδι Χανίων ενώ με το πρωτόκολλο εγκατάστασης μισθώθηκαν στην εταιρεία 85 στρ. περίπου για την εγκατάσταση 3 α/ν, οι εταιρείες ζήτησαν και χαρακτήρισαν (κατά τα έτη 2004, 2005, και 2006)       2700 στρ. γης, ιδιοκτησίες των κατοίκων των όμορων χωριών.                                                       Σήμερα πια αποδειχτεικε  ο λόγος που έγινε αυτό, αφού σήμερα έχουν δοθεί άδειες παραγωγής, για τρεις υβριδικούς - αντλησιοταμιευτικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δεκάδες α/ν.       Για την αίτηση του χαρακτηρισμού το δασαρχείο δεν ζητά από τις εταιρείες προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας της έκτασης, ούτε τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών.    Δηλαδή οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να αιτηθεί το χαρακτηρισμό, οποιασδήποτε έκτασης, οπουδήποτε, ανεξάρτητα σε ποιον ανήκει.

2) Μετά την ψήφιση του νόμου 3851/4-6-2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»                                                     και σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.11 αυτού «η πράξη χαρακτηρισμού του δασάρχη (που έχει αιτηθεί η εταιρεία) εκδίδεται κατά προτεραιότητα σε σχέση με άλλα αιτήματα που δεν αφορούν περιοχές εγκατάστασης Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Α.Π.Ε., σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

3) Η πράξη χαρακτηρισμού του δασάρχη που γίνεται με την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 14 του δασικού ν. 998/1979, δημοσιεύεται στην Διαύγεια (http://et.diavgeia.gov.gr/) και σε μια τοπική εφημερίδα και αποστέλλεται στο δήμο της περιοχής όπου υποχρεωτικά θα πρέπει να αναρτηθεί στο δημαρχείο για 30 ημέρες.

4) ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Ο χαρακτηρισμός του δασαρχείου αφορά μόνο το χαρακτήρα της περιοχής σε δασική ή μη και δεν υπεισέρχεται σε θέματα ιδιοκτησίας.                                                     Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις και οι βοσκότοποι χαρακτηρίζονται και διαχειρίζονται ως δασικές.

5) Εντός του διαστήματος των 60 ημερών από την δημοσίευση της πράξης χαρακτηρισμού στη Διαύγεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αντιρρήσεις (ένσταση) στο αρμόδιο δασαρχείο, να αμφισβητήσουν το δασικό χαρακτηρισμό και να ζητήσουν να εξετασθεί η υπόθεση από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Δασικών Αμφισβητήσεων και εν συνεχεία αν χρειαστεί από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή ή και από το Συμβούλιο της Επικρατείας.    Κατά μέσο όρο περνούν γύρω στα 5 χρόνια για να συζητηθεί το αίτημα στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή.                              Για να υπάρξουν βάσιμες πιθανότητες να κερδηθεί εν μέρη η ένσταση                (δηλαδή να αποδειχτεί ότι ένα μέρος της χαρακτηριζόμενης έκτασης δεν είναι δασική) απαιτείται πέραν από τους τίτλους ιδιοκτησίας ή την αποδεδειγμένη χρησικτησία (που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον της ένστασης) και τη βοήθεια ενός καλού - ειδικού δικηγόρου, οπωσδήποτε η προσκόμιση στην επιτροπή, ειδικής φωτοερμηνείας των αεροφωτογραφιών της περιοχής (από τη ΓΥΣ) των ετών 1945 και 1960.                                                     Δηλαδή απαιτούνται χιλιάδες ευρώ για αμοιβές δικηγόρου, φωτοερμηνείες κλπ έξοδα, για μια αμφίβολη δικαίωση. 
6)    Μετά την πάροδο των 60 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων (ενστάσεων) στο δασαρχείο,  η πράξη αντιμετωπίζεται ως τελεσίδικη από τη Διοίκηση, αλλά αν ο ιδιοκτήτης μάθει ότι υπάρχει πράξη χαρακτηρισμού στην περιουσία του μετά από 1 χρόνο π.χ., προσφεύγει εμπρόθεσμα στην Επιτροπή του άρθρου 10 παρ. 3 ν 998/79 (Επιτροπή Δασικών Αμφισβητήσεων).

7) Όμως το απόλυτα “ασφαλές” νομικά, είναι ο ιδιοκτήτης να  καταθέσει τις αντιρρήσεις του (ενστάσεις) για το χαρακτηρισμό που γίνεται στην περιουσία του, εντός της προθεσμίας των 60 ημερών από την πρώτη δημοσίευση στη Διαύγεια, ή έστω της ανάρτησης του στο δημαρχείο.

8) Εφόσον μια περιοχή χαρακτηρισθεί ως δασική, αυτό σημαίνει ότι τεκμαίρεται ΔΗΜΟΣΙΑ και διαχειρίζεται ως ΔΗΜΟΣΙΑ περιουσία και το κράτος την μισθώνει έναντι ευτελούς αντιτίμου  ,       (με το περίφημο «αντάλλαγμα του μελισσοκόμου», που ισχύει από το 2006,    Ν. 3377/2005, άρθρο 19, δηλαδή 50 ευρώ το στρέμμα ετησίως ή 1000 ευρώ την εικοσαετία εφάπαξ),                                    στις εταιρείες για τα έργα ΑΠΕ, αφού με το νόμο 2941/2001, όχι μόνο επιτράπηκε η εγκατάσταση τους σε δάση και δασικές εκτάσεις, αλλά και κρίθηκε ότι είναι «δημόσιας ωφελείας» !!!  και τα συμπεριέλαβε στη δασική νομοθεσία ως ισότιμα των στρατιωτικών έργων.                Αν η περιοχή χαρακτηρισθεί ως γεωργική, δεν αμφισβητείται από το Κράτος το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής.

9) Μετά το χαρακτηρισμό της περιοχής σε δασική το δασαρχείο δικαιούται να αποβάλλει από την περιοχή και να επιβάλλει κυρώσεις στους βοσκούς.

10) Επειδή στην Κρήτη (όπως και σε κάποιες άλλες λίγες περιοχές της Ελλάδας, πιθανοτατα και στην Ανδρο ) βάση του άρθρου 62 του ν. 998/79 δεν θεσπίζεται το τεκμήριο κυριότητας για το Δημόσιο, πράγμα που σημαίνει ότι και το κράτος όπως και οι ιδιώτες πρέπει να αποδείξει την κυριότητα της δασικής έκτασης, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια και εφόσον διαθέτουν νόμιμα μεταγεγραμμένα συμβόλαια να δικαιωθούν ως προς την κυριότητα της έκτασης και όχι ως προς το δασικό χαρακτήρα που παραμένει (ιδιωτικό δάσος - δασική έκταση).                          Πολύ ισχυροί τίτλοι σε αυτή τη δικαστική διαμάχη που κοστίζει και διαρκεί χρόνια θεωρούνται αυτοί από την εποχή της Τουρκοκρατίας (πριν το 1897) και κυρίως τα λεγόμενα Ταπί.

11) Σύμφωνα πάλι με το ν. 3851/4-6-2010 η πράξη χαρακτηρισμού , μετά τη νόμιμη δημοσιοποίησή της, έχει το τεκμήριο νομιμότητας, πράγμα που σημαίνει ότι συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ΑΠΕ, άσχετα αν υποβληθούν αντιρρήσεις (ενστάσεις) από φερόμενους ιδιοκτήτες και ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε έκβαση αυτών των αντιρρήσεων (ενστάσεων).

12) Η τακτική των εταιρειών, εκμεταλλευόμενη την σχετική επί του θέματος άγνοια των κατοίκων -ιδιοκτητών, είναι να προσεγγίζουν μυστικά τους φερόμενους ιδιοκτήτες και να τους υπόσχονται μακροχρόνια ενοίκια (“λαγούς και πετραχήλια”) ή και να υπογράφουν μαζί τους συμφωνητικά, αμφίβολης νομικής εγκυρότητας. Στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν την συναίνεση τους μέχρι την εγκατάσταση του έργου. Στη συνέχεια βέβαια και αφού όπως τονίσαμε υποχρεωτικά έχει ζητηθεί και γίνει ο χαρακτηρισμός της περιοχής σε δασική, οι εταιρείες αργά ή γρήγορα σταματούν να πληρώνουν τους πρώην πλέον ιδιοκτήτες - αν τους έχουν πληρώσει ποτέ, αφού η γη έχει περάσει στη διαχείριση του Δημοσίου.                                Για περισσότερες λεπτομέρειες και ειδικές περιπτώσεις παρακαλούμε όπως συμβουλεύεστε δικηγόρους που ασχολούνται με το αντικείμενο. 
 ΠΗΓΗ
 http://www.kokoras.net/2013/11/blog-post_7.html

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Κούρεμα με την ..........ψιλή , στα φωτοβολταικά και αιολικά .

  
                                                 

                        Η πράσινη φούσκα έσκασε !!!  
 Για δεύτερη χρονιά απαγορεύονται τα νέα φωτοβολταϊκά !!!   

  Κούρεμα μέχρι και  60% σε επιδοτήσεις φωτοβολταϊκών και μέχρι 10% σε αιολικά 

 
      Το SAGINI3 επι τρία  χρόνια καταγγέλλει την επιπόλαια και άφρονα πολιτική επέκτασης των πανάκριβων και άχρηστων ΑΠΕ και της ''πράσινης απάτης'' ,σε καιρούς χρεοκοπίας και πρωτοφανούς  οικονομικής στενότητας.
Τα τελευταία τρία χρόνια ''γέμισε'' η Ελλάδα απο φωτοβολταϊκά και αιολικά.
      Μέχρι και το μοναδικό Κυκλαδίτικο περιβάλλον , δηλαδή την μοναδική περιουσία των νησιών μας , βάλθηκαν να καταστρέψουν με φωτοβολταϊκά και αιολικά οι τυχοδιώκτες της ενέργειας που σήμερα απαιτούν και απειλούν για τα κέρδη που το κράτος τους υποσχέθηκε .αλλά δεν έχει να τους δώσει.
    Παχυλές επιδοτήσεις από τα άδεια ταμεία ,αλλά και παχυλές ...μίζες  όπως .....''προβλέπεται'' !
 Χρόνια φωνάζουμε οτι η χώρα πρέπει να πορευθεί στην κρίση, αποκλειστικά με τις δικές της δυνάμεις στην ενεργεία , δηλ. τους λιγνίτες,τα υδροηλεκτρικά και την ΔΕΗ .
     Όμως άλλα είναι τα συμφέροντα των δανειστών μας και των ντόπιων υπαλλήλων τους.

Η κρίση έφερε μεγάλη πτώση στην εγχώρια κατανάλωση ρεύματος ,  και προσφορά πανάκριβου ρεύματος απο ΑΠΕ.
 ( Η εγκατεστημένη ισχύς φτάνει τα 17.500 μεγαβάτ, όταν η ζήτηση στη διάρκεια του 2013 δεν έχει ξεπεράσει τα 9.200 μεγαβάτ)

Έτσι ο διαχειριστής ενέργειας αγοράζει υποχρεωτικά και με προτεραιότητα (Νόμος '' πράσινης απάτης'' ) το ακριβό ρεύμα των ΑΠΕτζηδων και του φυσικού αερίου και αν υπάρχει περαιτέρω ζήτηση,  αγοράζει και το φθηνό ρεύμα της ΔΕΗ (λιγνιτες-νερά) 
      Όταν όμως αγοράζεις ακριβά  και πουλάς το ρεύμα , πολύ κάτω απο την τιμή αγοράς , οδηγείσαι στην χρεωκοπία.
Και τότε αφού δεν έχεις να πληρώσεις, τους ΑΠΕτζηδες ,τους κόβεις τις επιδοτήσεις. 
Και επειδή χωρίς επιδοτήσεις δεν υπάρχουν ''επενδυτές'' ΑΠΕ .ξαναγυρίζουμε στην ΔΕΗ ,που δυστυχώς όμως την πουλήσαμε και αυτή στους δανειστές.
Αυτό κάνει σήμερα η κυβέρνηση ,αφού σπαταλήθηκαν άσκοπα τόσα δις ευρω για ΑΠΕ. 
Βρίσκεται σε δεινή θέση ,απο δικά της σφάλματα. 
Βεβαίως σε δεινή οικονομική θέση, εξακολουθούν να  βρίσκονται εδώ και μήνες και πολλοί ''επενδυτές'' φωτοβολταϊκών συστημάτων,αγρότες,στέγες ,''πάρκα''κλπ.

    Ουσιαστικά ο  ΛΑΓΗΕ  έχει κηρύξει απο καιρό ,σιωπηρή στάση πληρωμών  , αφού έχει αφήσει απλήρωτους τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών και αιολικών απο τον περασμένο Απρίλιο , αν και όλοι τους έχουν εκδώσει τα σχετικά τιμολόγια με τον αναλογούντα ΦΠΑ.
 Ο ΛΑΓΗΕ έχει χρεοκοπήσει(  περίπου 1 δις χρέη )και αναζητά σωσίβιο σε βάρος των γνωστών υποζυγίων που είναι οι καταναλωτές ρεύματος.

Από την άλλη υπάρχει η μνημονιακη υποχρέωση του ΥΠΕΚΑ για μηδενισμό του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ μέχρι το τέλος του 2014 .
Και οι απλήρωτοι λογαριασμοί στη ΔΕΗ αυξάνονται.

    Άμεσα  το ΥΠΕΚΑ   αναγκάζεται να προχωρήσει με μεγάλη καθυστέρηση , στη μόνη λύση που υπάρχει και που όλες οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν ,για να μην αυξηθεί ξανά η τιμή του ρεύματος.
  Το   ''κούρεμα με την ψιλή'' των κρατικών επιδοτήσεων FIT και εγγυημένων τιμών στους ΑΠΕτζηδες.
                                                          
    Α.    Συνεχίζεται  μέχρι την  31 Δεκεμβρίου 2014 το πάγωμα  για νέα φωτοβολταϊκά , αφού με νέα τροπολογία του ΥΠΕΚΑ , παρατείνεται για έναν ακόμα χρόνο  η απαγόρευση σύμβασης πώλησης ρεύματος με τον ΛΑΓΗΕ , αλλά και η σύνδεση νέων φωτοβολταϊκών με στο Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
     Β.  Σχεδιάζεται μεσοσταθμικο αλλά υποχρεωτικό , κούρεμα μέχρι και  60% σε επιδοτήσεις φωτοβολταϊκών και μέχρι 10% σε αιολικά ,άλλα και επέκταση διάρκειας των τραπεζικών δάνειων των ΑΠΕτζηδων.
Οι ''επενδυτές'' ΑΠΕτζηδες απειλούν και φωνάζουν αλλά κανείς δεν τρομάζει από ποντίκια στη φάκα. Ήθελαν να κάθονται και να πληρώνονται.


    Άλλωστε προηγούνται και δικαίως διαμαρτύρονται, αυτοί που έχασαν τις περιουσίες τους από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημόσιου ,αυτοί που χάνουν άδικα την εργασία τους,αυτοί που χάνουν τα σπίτια τους ,αυτοί που ζουν στο σκοτάδι μέσα στο καταχείμωνο.
                                                                                                                                           SAGINI·