Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ... ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ


The Sun Causes Climate Change 

    Northern Hemisphere Temperature vs Solar Irradiance 400 years

 http://www.friendsofscience.org/index.php?id=196

 

Temperature and Solar Irradiance Correlation


Το γράφημα δείχνει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της ηλιακής ακτινοβολίας και των θερμοκρασιών του  Βορείου Ημισφαιρίου  από το 1600.  
Οι θερμοκρασίες έως to 1850 προήλθαν από  εγγραφές αρχείων.  
Η καμπύλη της θερμοκρασίας είναι από το αρχείο θερμοκρασίας  επιφάνειας του 1850 έως 1980, και από τη δορυφορικό αρχείο χαμηλότερης τροπόσφαιρας  από το 1980.  
Το αρχείο  θερμοκρασίας της επιφάνειας έχει μολυνθεί από τις επιπτώσεις της αστικής ανάπτυξης. Μαύρα αερολύματα αεροζόλ συνέβαλαν σε ένα τμήμα της πρόσφατης θέρμανσης.
 Εμφανίζονται δύο τιμές ηλιακής ακτινοβολίας  από  εγγραφές αρχείων .

Σημειώστε τις περιόδους χαμηλής ηλιακής δραστηριότητας που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της Ελάχιστο Maunder    Διαβάστε εδώ !!  (1645-1715, η Μικρή Εποχή των Παγετώνων) και κατά τη διάρκεια της Ελάχιστη Dalton 
Διαβάστε εδώ !!   (1795-1825).

Το γράφημα δείχνει ότι οι αλλαγές στην ηλιακή δραστηριότητα είναι η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής.