Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Επείγουσα τροπολογία Γ.Μανιάτη , σήμερα στη Βουλή.


                                          

        Πιστεύουμε ότι η διαρροή στο διαδίκτυο σημαντικότατων εγγράφων ,
 όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος  καταγγέλλει με έγγραφο 39 σελίδων , την  10/7/2014 (  EC 2014' 4073 ) στον υπουργό Εξωτερικών Ε. Βενιζέλο  ,
 την Ελληνική Δημόσια  Διοίκηση και συγκεκριμένα το ΥΠΕΚΑ για αυθαιρεσίες και παραλήψεις , στην έγκριση των  περιβαλλοντικών όρων , για κατασκευή αιολικών πάρκων  ,
  ανάγκασε τον υπουργό ΠΕΚΑ Γ. Μανιατη να φέρει στη Βουλή  με καθυστέρηση ,  επείγουσα τροπολογία  για ''αλλαγές  στις μελέτες περιβαλλοντικών όρων (ΜΠΕ) των αιολικών''. 
Προφανώς το θέμα θα πάρει διαστάσεις και έπεται συνέχεια.
                

                                
ΕΔΩ  ολόκληρη η επιστολή  ...
  Προειδοποιητική Επιστολή Παράβασης του Επιτρόπου Περιβάλλοντος Ε Ε ,

( Δείτε και σχετικό άρθρο μας  ,  ... 
 http://sagini3.blogspot.gr/2014/09/blog-post_18.html  ) ,


             
                                              
      Η επείγουσα τροπολογία  για τις  ΑΠΕ  ,  θα συζητηθεί σήμερα 18/9/2014  στη Βουλή .  ΕΔΩ


Με την  προτεινόμενη ρύθμιση ,  ενσωματώνεται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ ,   η υποχρέωση σύνταξης ειδικής ορνιθολογικής μελέτης για την εγκατάσταση ΑΠΕ και στις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (Σ.Π.Π.) της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, σε συμμόρφωση της με αριθμό 1422/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας   ***

                                           

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ενόψει της αυστηρής προστασίας που απολαύουν, κατά την οδηγία 79/409/ΕΟΚ, οι τόποι που βρίσκονται μεν εκτός Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας αλλά χαρακτηρίζονται ως Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (Σ.Π.Π.), επιβάλλεται η σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής μελέτης και για τις περιοχές αυτές.

Βλέπουμε λοιπόν οτι η Ε Ε και το ΣτΕ  ,  έχουν επιβάλλει στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση ,   ( ΥΠΕΚΑ και συναρμόδια υπουργεία ) την υποχρέωση ύπαρξης ειδικής ορνιθολογικής μελέτης που θα συνοδεύει την ΜΠΕ  ( Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ) κάθε αιολικού έργου  .

Δυστυχώς από οτι διαπιστώνετε παραπάνω , ουδεμία τέτοια μελέτη  υπάρχει και επομένως οι άδειες ανακαλούνται προσωρινά , αλλά και η χώρα μας εγκαλείται και καταγγέλλεται από την ΕΕ, επειδή κάποιοι παρέβησαν κατά συρροή τα καθήκοντα τους , εγκρίνοντας παράνομες ΜΠΕ.
Το θέμα αυτό θα έχει συνέχεια .


                                                                                                                        
***   
ΣτΕ 1422/2013
[Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ. Αναβολή έκδοσης οριστικής απόφασης και προθεσμία συμπλήρωσης ειδικότερης ρύθμισης]

Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος
Εισηγητής: Αικ. Σακελλαροπούλου
Δικηγόροι: Β. Δωροβίνης, Κ. Βαρδακαστάνης, Αγγ. Καστανά

Η ρύθμιση του εγκριθέντος χωροταξικού πλαισίου που προβλέπει ότι για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας επιβάλλεται -επιπροσθέτως της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων- η σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής μελέτης, κατά τη διαδικασία της οποίας μπορεί να επιβληθούν και πρόσθετοι περιορισμοί ή να κριθεί μη επιτρεπτή η χωροθέτηση ενόψει της φύσης των εγκαταστάσεων και των χαρακτηριστικών της περιοχής, εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές. Όμως, ενόψει της αυστηρής προστασίας που απολαύουν, κατά την οδηγία 79/409/ΕΟΚ, οι τόποι εκτός Ζ.Ε.Π., που χαρακτηρίζονται ως Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (Σ.Π.Π.), επιβάλλεται η σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής μελέτης και για τις περιοχές αυτές.
 Επομένως, μη νομίμως δεν προβλέπεται με το προσβαλλόμενο χωροταξικό σχέδιο η υποχρέωση σύνταξης ειδικής ορνιθολογικής μελέτης για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στις ως άνω περιοχές. Για την αποκατάσταση της νομιμότητας δεν είναι αναγκαίο να ακυρωθεί με την παρούσα απόφαση η σχετική διάταξη του χωροταξικού πλαισίου ως προς την ως άνω παράλειψη, δεδομένου ότι η πλημμέλεια αυτή είναι δυνατόν να καλυφθεί εκ των υστέρων, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του αιτούντος σωματείου. Ενόψει τούτων, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να αναβάλει, κατά το μέρος αυτό, την έκδοση οριστικής αποφάσεως και να επιβάλει στη Διοίκηση την υποχρέωση να συμπληρώσει την επίδικη ρύθμιση, εντός δύο μηνών από την περιέλευση της παρούσας απόφασης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με την έκδοση σχετικής απόφασης του αρμόδιου οργάνου και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιφυλασσόμενο να αποφασίσει οριστικά για το θέμα αυτό, μετά τη συμπλήρωση της εν λόγω προθεσμίας, χωρίς νέα συζήτηση στο ακροατήριο.
   Διαβάστε όλη την απόφαση του ΣτΕ
http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4510&lang=1&catpid=98


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΕΔΩ