Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

'' ΟΧΙ στα αιολικά και στην καταστροφή της Ανδρου '' είπε ο Δήμος Άνδρου και η Εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνωv .
                                                                            

  Αγαπητοί μας αναγνώστες ,

                συνεχίζουμε  την ενημέρωση  σχετικά με το γνωστό  πρόβλημα της επιχειρούμενης εγκατάστασης , μεγάλων βιομηχανικών αιολικών στην Άνδρο , με άδειες που δόθηκαν με παράτυπες και αδιαφανείς διαδικασίες από την προηγουμένη κυβέρνηση και τον υπ. Γ.Μανιάτη .
        Έχουμε ήδη αναφερθεί στην άθλια μεθόδευση απο την πρ.Περιφέρεια Ν.Αιγαίου , την ΜΚΟ Δάφνη και τον πρ.δήμαρχο , σχετικά με την χωροθέτηση  ''αλλά καρτ'' στην Άνδρο των τεράστιων ανεμογεννητριών ισχύος 600 MW  και του Π Π .
        Αποκαλύφθηκε οτι είχαν αναθέσει τις μελέτες στον ίδιο φορέα ( Παν.Θεσσαλίας ,καθ.Οικονόμου ) . Με τις μελέτες αυτές άνοιγαν το δρόμο για την καταστροφή των νησιών μας , αφού η χωροθέτηση παραχωρούσε το δικαίωμα ανεξέλεγκτης εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί μας. 
Επίσης έχουμε αναφερθεί στις οργισμένες αντιδράσεις  κατοίκων και φορέων καθώς και στην συντονισμένη προσπάθεια ακύρωσης των έργων στο ΣΤΕ , απο την σημερινή δημοτική αρχή. 
           Την 30/1/15 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας , ενόψει της επικείμενης αξιολόγησης απο την σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου , της παραπάνω ''μελέτης'' , έθεσε προς ψηφοφορία το θέμα με προτεραιότητα.
 Προηγουμένως όμως ο σημερινός Δήμαρχος Άνδρου  κος Σουσούδης , είχε φροντίσει να ζητήσει την έγγραφο γνωμοδότηση -εισήγηση της Εταιρείας Ανδρίων Επιστημόνων και του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Άνδρου.
          Η ψηφοφορία έγινε και ήταν αρνητική ΟΜΟΦΩΝΑ απο το Δημ.Συμβ.  Άνδρου
  Δημοσιεύουμε  το έγγραφο  γνωμοδότηση , που κατά την γνώμη μας , είναι ένα εξαιρετικά τεκμηριωμένο κείμενο , καταπέλτης  εναντίον  κάθε αυθαίρετης αιολικής εγκατάστασης στην Άνδρο.     
                                                                                                                                            Γ.Β.Μ.

                                                                                                                       


                             Εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων

Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Άνδρου
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2015


                  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 
                                                                                       (α.π.13376/23.12.2014)

                             ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
« ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ»
                                                        ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
                             

                     


Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν βασίστηκαν:

1. Στα στοιχεία που είχαμε στο αρχείο μας που αφορά στην δημιουργία Περιφερειακού Πάρκου και συγκεκριμένα:  

α. Στα στοιχεία που μας κοινοποιήθηκαν κατά την συνάντηση στο ξενοδοχείο Caravel στις 22-11-2013.

β. Στο κείμενο της ειδικής μελέτης  που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση   στο site του Δήμου Άνδρου, καθώς και σε περισυλλογή στοιχείων από λοιπά site.

γ. Στα στοιχεία που προσκόμισε ο κ. Μανάλης κατά τη διάρκεια της συνάντησης μας και ειδικότερα την ειδική  Μελέτη που εκπονήθηκε με χρηματοδότηση του κοινοτικού Προγράμματος LIFE για τις προστατευόμενες περιοχές NATURA του νησιού και

δ. Στόν Ν.3937/2011.
2. Στο κείμενο του διαχειριστικού σχεδίου για την ΖΕΠ Άνδρου. 

3. Στο κείμενο της «Τελικής Έκθεσης» του θέματος .

  1/  Η εξεταζόμενη Τελική έκθεση, δημιουργεί έντονους προβληματισμούς κυρίως  εξ αιτίας

·         Της μη  συμβατότητάς της με την αντίστοιχη μελέτη του LIFE. 

·         Του γεγονότος  ότι στην παραπάνω ειδική έκθεση περιλαμβάνονται ζώνες περιοχών που χαρακτηρίζονται «κατάλληλες για αιολικές εγκαταστάσεις» ακόμα και αν αυτές βρίσκονται εντός των Ζ.Ε.Π. , Natura 2000, ΖΟΕ κτλ.
 
2/ Κρίνεται απαραίτητη η συστηματικότερη αξιολόγηση του τοπίου του νησιού και, στην υποθετική περίπτωση που πράγματι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι για την τόσο εκτεταμένη  εγκατάσταση Α/Γ, να οριστούν αυστηρές διαδικασίες εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.3/  Στις τυχόν εγκαταστάσεις πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα σε όλη την έκταση του νησιού , πρόσφατα μάλιστα θεσμοθετημένη ΖΟΕ (ΦΕΚ 139/ Δ΄/ 2011).

4/ Στο σχετικό κείμενο για το Π.Π., που μελετήσαμε τον Φεβρουάριο του 2014, η έκταση του  Π. Π. στην πρώτη φάση  ανέρχεται σε 31 τ.χλμ. ήτοι το 80% περίπου του νησιού, - αφήνοντας έξω τον ΒΔ όγκο-  ενώ η πρόταση της διαβούλευσης περιλαμβάνει το σύνολο της Άνδρου και των βραχονησίδων.  5/ Παρατηρούμε ότι η έκθεση προσανατολίζεται «θετικά» προς την εγκατάσταση Α/Γ και την έγκριση της χωροθέτησης τους χωρίς συγκεκριμένους περιορισμούς και χωρίς σαφή πρόταση για το πως θα προστατεύεται το νησιωτικό τοπίο.  Οι τυχόν άδειες παραγωγής / εγκατάστασης κτλ. θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένη πρόταση/ όρο/ κριτήριο .6/ Χρειάζεται λεπτομερής αναφορά στον τρόπο εκπόνησης/χωροθέτησης  και τη διαδικασία υλοποίησης  των όποιων έργων υποδομών και αξιολόγηση για ενσωμάτωση ή ενδεχομένως συμπλήρωση και εμπλουτισμό των ισχυουσών διατάξεων της ΖΟΕ.

7/ Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εδώ και χρόνια η Ευρώπη έχει προσανατολιστεί προς άλλες πήγες εναλλακτικής ενέργειας, αφού η αιολική ενέργεια δεν έχει αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.8/ Θα πρέπει να υπάρχει εκτίμηση των συσσωρευμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των Α/Γ  και όχι μεμονωμένα.9/ Να ληφθεί υπόψη ότι η Ε.Ε. έχει επιστήσει την προσοχή της Ελλάδας σχετικά με την έκδοση αδειών παραγωγής / λειτουργίας χωρίς τις κατάλληλες μελέτες και ειδικά σε Περιοχές ΝΑΤURA 2000. (βλ. έγγραφο 2014/ 4073)

          Κίνδυνοι για το νησί μας από την χωρίς όρια εγκατάσταση Α/Γ.

----       Ανεπανόρθωτη αισθητική βλάβη στο μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης της Άνδρου. Συγκεκριμένα η εγκατάσταση Α/Γ στα «Γαυριονήσια»    για παράδειγμα θα έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην Άνδρο, αλλά και σε γειτονικά νησιά . Πως θα είναι άραγε το ταξίδι προς την Τήνο ή την Μύκονο βλέποντας στις Α/Γ ?
----       Αύξηση του ποσοστού διάβρωσης του ήδη λεπτού εδάφους του νησιού.
----       Μείωση της Τουριστικής Ανάπτυξης του νησιού.
----       Οι Κυκλάδες είναι «πόλος» τουριστικής έλξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό θα πάψει να ισχύει.
----       Τα ελληνικά νησιά έχουν μοναδική στον κόσμο γεωμορφολογία και αποτελούν στοιχείο παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς, γιαυτό άλλωστε παγκοσμίως το όνειρο κάθε τουρίστα είναι να επισκεφτεί τουλάχιστον ένα νησί της Ελλάδας στη ζωή του. Αυτό άλλωστε είναι και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας έναντι των άλλων χωρών στον τομέα του τουρισμού, γεγονός, πού σημαίνει ότι πρέπει νά διαφυλάξομε αυτήν ακριβώς τήν γεωμορφολογία.
----       Μείωση της αξίας της  γης / αυτόματη παραχώρηση της δασικής γης από το Ελληνικό δημόσιο.
----          Μείωση του βιωτικού επιπέδου των κατοίκων.
----           Αλλαγή του μικροκλίματος.
---- Ακουστική όχληση στο σύνολο των εκτάσεων που θα εγκατασταθούν Α/Γ 
----            Αύξηση των πυρκαγιών.

----     Περιοχές όπως η Ράχη και  Φραγκάκι (περιοχή Κορθίου) είναι γνωστές περιοχές όπου ζει ζευγάρι του υπό προστασία σπιζαετού 
( βλ. πρόγραμμα LIFE) και υπάρχει ζώνη προστασίας 800μ . Έχουν δοθεί ήδη χιλιάδες εύρω για το πρόγραμμα αυτό. Αυτό και μόνο πρέπει να βάζει σε σκέψεις αυτούς που δίνουν τις άδειες.
---- Οι πιο πάνω περιοχές μαζί με την Βραχονησίδα της Θεοτόκου   ( περιοχή όπου κάνει την φωλιά του ο μαυροπετρίτης) βρίσκονται στον ανατολικό δρόμο μετανάστευσης των πουλιών, ζωτικής σημασίας για το οικοσύστημα.

----       Τεράστια προβλήματα αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την μεταφορά και την θεμελίωση των βάσεων των Α/Γ. Οι Βάσεις έχουν ενδεικτικές διαστάσεις   50*50μ.
----       Πέραν τούτων σημειώνεται ότι για την εγκατάσταση οποιουδήποτε έργου, πού συμπεριλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ, απαιτείται όφελος για την τοπική κοινωνία, (υπάρχει σχετική νομοθεσία).
----       Τέλος σημειώνουμε το γεγονός ότι η έκθεση του Παν.Θεσσαλίας, συντάχθηκε χωρίς να προηγηθεί η αναγκαία διαβούλευση με το Δήμο Άνδρου.
----       Εν κατακλείδι θεωρούμε ότι η πραγματοποίηση του έργου  θα αλλοιώσει το φυσικό τοπίο τού νησιού και θα δημιουργήσει πρωτόγνωρες και ανεξέλεγκτες καταστάσεις στο νησί και τους ανθρώπους του.
----        
----       Ως επιστημονικοί σύλλογοι τού νησιού δηλώνουμε ότι είμαστε στήν διάθεση τού Δήμου γιά τήν συνέχεια τού μέγιστου αυτού προβλήματος.


Γιά τήν Εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων
ο πρόεδρος Σπύρος Μπαφαλούκος

Γιά τόν Σύλλογο Μελετητών Μηχανικών Άνδρου
ο πρόεδρος Βαγγέλης Σταματελάτος