Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Μελέτη ''Μούφα '' .ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ... της ''πράσινης προπαγάνδας'' από τα διεθνούς κύρους πανεπιστήμια Stanford,Berkeley .

   Η ΜΟΥΦΑ ΕΙΔΗΣΗ......    

‘’ Μηχανικοί του Stanford απέδειξαν ότι η στροφή της Αμερικής  κατά 100% σε ανανεώσιμες  πηγές ενέργειας  , μπορεί να γίνει χωρίς πρόβλημα μέχρι το 2050 ‘’. http://news.stanford.edu/pr/2015/pr-50states-renewable-energy-060815.html
       Η μελέτη του καθ.  Mark Z. Jacobson   , πολιτικού μηχανικού περιβάλλοντος  του πανεπιστήμιου Berkeley  και του ερευνητή Mark Delucchi    του πανεπιστήμιου Stanford     http://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/USStatesWWS.pdf
που δημοσιεύτηκε στο ΄΄Energy and Environmental Sciences΄’,     φέρει  τον παραπάνω  παραπλανητικό τίτλο   .

      Η  παραπάνω  μελέτη που δυστυχώς  έχει γίνει ΄΄αλά καρτ’’ ,  προωθεί τα γνωστά τεράστια οικονομικά projects  της πράσινης απάτης  , μέσω πολύ συγκεκριμένων οικονομικών προγραμμάτων  ,για την καταπολέμηση της ανύπαρκτης κλιματικής αλλαγής , που δήθεν απειλεί τον πλανήτη μας . Τα προγράμματα αυτά επιβάλλονται σαν υποχρεωτικά  σχεδόν σε όλες τις κυβερνήσεις , που καλούνται να επενδύσουν δισεκατομμύρια σε ‘’καθαρές’’ ΑΠΕ ,για να σωθεί ο πλανήτης ! .      Τα βαρύγδουπα ονόματα φημισμένων διεθνώς επιστημονικών ιδρυμάτων  Berkeley , Stanford  κλπ , απλά  ΄΄χρησιμοποιούνται από τα λόμπυ της ενέργειας΄΄  ,  προφανώς έναντι  ευτελών οικονομικών αντιπαροχών , για την χειραγώγηση της κοινής γνώμης  σε συγκεκριμένες  πολιτικές , όπως η εγκατάλειψη χρήσης  βρώμικων ορυκτών καυσίμων και η στροφή στις πανάκριβες και αναξιόπιστες ΑΠΕ .  Πάντοτε και παντού , θα υπάρχουν κάποιοι καθηγητές , ερευνητές ,δημοσιογράφοι,  κλπ  , που είναι πρόθυμα γίνονται παπαγάλοι  για   να πουν και να υπογράψουν δημοσίως οτιδήποτε , θυσιάζοντας το επιστημονικό τους κύρος  . Εξασφαλίζουν  μεγάλες οικονομικές  απολαβές , δημοσιότητα , στήριξη  και εύκολη ανέλιξη στην καριέρα τους.  Ακριβώς αυτό κάνει η παραπάνω ‘’μελέτη’’. Φυσικά εκατομμύρια  αδαείς ,  αφελείς  και ανυποψίαστοι πολίτες  , σε όλον τον κόσμο πιστεύουν και υιοθετούν αυτές τις ‘’μπούρδες’’ ,  σαν  δήθεν επιστημονικά κείμενα , μετά αισθάνονται λίγο ένοχοι,   αλλά ταυτόχρονα είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν οικονομικά για να σώσουν την γη μας. Μόλις μάθατε για την ‘’πράσινη απάτη της δήθεν κλιματικής αλλαγής’’.

   
          Την παραπάνω  δήθεν   ‘’ μελέτη-έρευνα- μπούρδα’’   αποσυνθέτει  με  επιστημονική τεκμηρίωση , ένας μεγάλος Έλληνας επιστήμονας  , ο καθηγητής του   ΜΙΤ , κος  Απόστολος Ευθυμιάδης .

-----------------------------------------------------------------


21/6/2015  Αθήνα

Γράφει   ο  Απόστολος Ευθυμιάδης .            

       Τώρα πια ο σχολιασμός μπορεί να γίνει και δημόσια!    Έτσι για να μη μένουν ασχολίαστες οι ανακρίβειες (για να μη πω μπουρδολογίες) των "ειδικών" του Stanford και τις πάρουν αμάσητες τα απανταχού πράσινα παπαγαλάκια!

       Ἀκολουθεί σε συνέχειες καὶ κατά παράγραφο ἡ ἀπόκρισις ἠμῶν ἐπί τοῦ διαβιβασθέντος ὑπό της φιλτάτης Σόνιας ἄρθρου.

1. Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Οι συγγραφεῖς τοῦ ἄρθρου κ.κ. Mark Z. Jacobson, Mark A. Delucchi, Guillaume Bazouin, καί λοιποί, εἴναι ὅλοι ....... πολιτικοί μηχανικοί καὶ μηχανικοί περιβάλλοντος ἀπό τὴν ἀντίστοιχη σχολή του Stantford (Dept. of Civil and Env. Engineering, Stanford University), ἔνα λίαν σεβαστό κατά τα ἄλλα Πανεπιστήμιο.
     Ἐπομένως οι συγγραφεῖς λόγῳ τῆς εἰδικότητάς τους, ἔχουν παντελῆ ἄγνοια εἰς τα θέματα εὐστάθειας τοῦ ἠλεκτρικοῦ συστήματος καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν δύνανται να προσδιορίσουν μετ' ἀκριβείας τό εἶδος τῆς τεχνολογίας που ἀπαιτεῖται διὰ τὴν διατήρηση τῆς εὐσταθείας σε συνθῆκες ὑψηλής διεισδύσεως στοχαστικῶν ἈΠΕ.
       Ἡ τελευταῖα αὐτή πρόταση ἀποδεικνύεται ἀπό μία βιβλιογραφική ἔρευνα εἰς τις ἐργασίες τοῦ τμήματος Atmosphere/Energy Program, Dept. of Civil and Env. Engineering, Stanford University ἀλλά καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ ἐπικεφαλῆς ἐρευνητή κ. Mark Z. Jacobson. (https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/).

 Ἀπό τὴν ἱστοσελίδα του ἀποδεικνύεται ὅτι αὐτός
        α) ἔχει βασικό πτυχίο πολιτικοῦ μηχανικοῦ και Μάστερ'ς σε Περιβαλλοντική μηχανική εἰς το Τμῆμα εἰς τό ὁποῖο σήμερα ἐργάζεται (https://cee.stanford.edu/programs/atmosphereenergy).

Το τμῆμα αὐτό διαθέτει και κατεύθυνση "ἀτμοσφαιρικῶν σπουδῶν και ἐνέργειας", κάτι γενικῶς πρωτοφανές εἰς τα τμήματα τῶν πολιτικῶν μηχανικῶν εἰς τις ἨΠΑ. Π.χ. δια λόγους συγκρίσεως παρατίθεται το ἀντικείμενο σπουδῶν του ἀντιστοίχου τμήματος τοῦ ΜΙΤ (https://cee.mit.edu/graduate/degrees-overview), εἰς το ὁποῖο περιλαμβάνονται κλασσικοί περιβαλλοντικοί τομεῖς ὅπως π.χ. Ὑδρολογία, Ὑδραυλική, Γεωτεχνική, Μεταφορές, κλπ, δηλαδή τομεῖς οἱ ὁποῖοι ἄπτονται εὐθέως τοῦ ἀντικειμένου τῶν Πολιτικῶν Μηχανικῶν ἀλλ' ὄχι και "ἀτμοσφαιρικές σπουδές" οἱ ὁποῖες θεραπεύονται κατά κανόνα ἀπό ἄλλες εἰδικότητες (Φυσικοί- μετεωρολόγοι, ἀμιγείς Περιβαλλοντολόγοι μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Χημικοί Μηχανικοί, Πυρηνικοί, κλπ).
          β) ἔχει συγγραφικό ἔργο εἰς τα θέματα ἀτμοσφαιρικῶν ἐπιστημῶν καί εἰδικότερα εἰς τα θέματα τῆς διαβόητης "κλιματικῆς ἀλλαγῆς" ὅπου ἔχει συγγράψει δύο βιβλία. Το πρῶτο εἶναι "Ἀτμοσφαιρική Ρύπανση" http://web.stanford.edu/.../jacobson/POLbook/POLbook.html) τὸ δωδέκατο κεφάλαιο τοῦ ὁποῖου ἔχει τίτλο : "The Greenhouse Effect and Global Warming". Μία σύντομη ματιά εἰς τό ἐν λόγῳ σύγγραμμα δίδεται στον σύνδεσμο http://web.stanford.edu/.../jac.../POLbook/AirPolHSRCh12.ppt. Ἀπό τὸν σύνδεσμο αὐτό διαπιστώνεται ὅτι το σύγγραμμα αὐτό εἶναι ἕνα συνονθύλευμα δημοσιογραφικοῦ τύπου πληροφοριῶν διὰ το "φαινόμενο του θερμοκηπίου" και την "κλιματική ἀλλαγή", οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν τίποτα κοινό με την ἐπιστήμη διότι δεν περιλαμβάνουν "τα ἀεί ὡσαύτως ἔχοντα" κατ' Ἀριστοτέλη, δηλαδή την σταθερή, ἐπαναλήψιμη και ἐπαληθεύσιμη γνώση,  ἀλλά ἀποσπασματικές πληροφορίες ἀνεπίδεκτες ἀληθείας καὶ επιστημονικῶν ἀποδείξεων!!!
      γ) το δεύτερο βιβλίο εἴναι ἐκδόσεως 2012 και ἔχει τίτλο : Air Pollution and Global Warming: History, Science, and Solutions. Το δωδέκατο κεφάλαιο ἐχει τίτλο : Chapter 12. The Greenhouse Effect and Global Warming (38.3 MB) (https://web.stanford.edu/.../jacobson/POLbook2/index.html)
το ὁποῖο εἶναι τῆς ἰδίας "ἐπιστημονικῆς" στάθμης με το προηγούμενο ἀναφερθέν!!!
    
δ) ἔχει δημοσιεύσεις (κοινῶς πέϊπερς) γύρω ἀπό τα θέματα ἀτμοσφαιρικῆς ρυπάνσεως καθὼς και σε θέματα ἀριθμητικῆς προσομοιώσεως ἀτμοσφαιρικῆς ρυπάνσεως και "κλιματικῆς ἀλλαγῆς", χωρίς καμία δημοσίευση σε θέματα ἐνέργειας, ἈΠΕ ἤ συστημάτων μεταφορᾶς ἐνέργειας
Συμπέρασμα : πρόκειται για φανατικούς τῆς διαβόητης "κλιματικῆς ἀλλαγῆς" οἱ ὁποῖοι δεν διστάζουν να ἐπιτίθενται, να εἰσβάλουν και να καρατομοῦν κάθε ἀλλόφυλο τομέα τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνικῆς ὅπως εἶναι η Μηχανολογία (θερμικές και δυναμικές μηχανές ἠλεκτροπαραγωγής, κλπ) και η Ἠλεκτρολογία (συστήματα μεταφορᾶς ἠλεκτρικής ἐνέργειας, κλπ).    Βεβαίως εἶναι γνωστή η τάση τῶν Πολιτικῶν Μηχανικῶν να εἰσβάλουν και να καταπατοῦν κάθε τομέα τῆς ἐπιστήμης ἀλλά ἐδώ πλέον το ἔχουν παρακάνει κατά τρόπο  παρά φύσιν!!!.

Οὐδέποτε εἰς την ἰστορία, ἄνθρωποι που γνώριζαν τόσα λίγα για ἔνα τομέα τῆς ἐπιστήμης, ἔγραψαν τόσα πολλά δι' αὐτόν!!!!. Ἐπομένως καί μόνο ἐξ' αὐτοῦ τοῦ λόγου το ἄρθρο αὐτό πρέπει να ἀπορριφθεῖ ἀπό χερι, "εις τις τεχνικές ηλεκτρικών συστημάτων (power systems engineering)"!

     

2. ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ <<ΑΗΡ-ΥΔΩΡ-ΗΛΙΟΣ>> (WIND-WATER-SOLAR : WWS) ΔΙΑ ΤΟ 2050


    Οι συγγραφεῖς ὀνειρεύονται και προφητεύουν διά τὸ 2050 μία 100% ἐξηλεκτρισμένη οἰκονομία (ἠλεκτρισμός, μεταφορές, θέρμανση/ψύξη, βιομηχανία) καὶ προσποιούμενοι τοὺς συνεχιστές τῶν Ἰώνων φιλοσόφων, στηρίζουν αὐτή τὴν προφητεία εἰς τὸν ἄνεμο, το νερό καὶ τὸν ἥλιο (WWS), ὠς μοναδικές και ἀποκλειστικές πηγές ἐνεργείας χωρίς τὴν καύση συμβατικῶν καυσίμων καὶ τὴν σχάση πυρηνικῶν ὑλικῶν, δηλαδή ἀγνοώντας τὸ πῦρ σε ἀντίθεση με τοὺς Ἴωνες φιλοσόφους!!!
     Ἡ προφητεία αὐτή ἀπεικονίζεται γραφικῶς εἰς τὸ συνημμένο σχῆμα εἰς τὸ ὁποῖο ἐμφανίζονται τὰ στερεά καύσιμα καὶ τὰ σχάσιμα ὑλικά (πυρηνικά) νὰ μειώνονται σταδιακά μέχρι ἐξαφανίσεως ἕως το 2050, ὅπου και το φορτίο ἀναλαμβάνεται κατά 100% ἀπό τις ἈΠΕ, δηλαδή κατά 50% % ἀπό αἰολικά (31% χερσαία, 29% ὑπεράκτια), 45,25% ἀπό ἠλιακά (35% φωτοβολταϊκά καθώς και 7,3% CSP: Conentrating Solar Power δηλαδή συγκεντρωτικά ἠλιοθερμικά), 3% ἀπό ὑδροηλεκτρικά, 1,25% ἀπό γεωθερμία καὶ 0,5% ἀπό κυματική- παλιρροιακή ἐνέργεια!!!
        Παράλληλα τὸ τελικό φορτίο (ἡ τελική χρήση ἐνέργειας) μειώνεται ἐπίσης προοδευτικῶς ἔως το 2050 διά δύο βασικούς λόγους :
        α) Ἐξάλειψη τῶν ἀπωλειῶν μετατροπῆς τῆς θερμικῆς ἐνεργείας σὲ ἠλεκτρική, ὅπως γίνεται σήμερα εἰς τοὺς συμβατικούς σταθμούς ἠλεκτροπαραγωγῆς. Οἱ ἀπώλειες αὐτές ἀντιστοιχοῦν 32,4% τοῦ φορτίου emoticon smile .0,849/2,621)
        β) Βελτίωση της ἐνεργειακῆς ἀποδοτικότητας καὶ τὴν ἐξοικονόμηση ἐνεργείας, μὲ μείωση φορτίου κατὰ 7% = 0,181/2,621)
Ὠς βάση διά την ἀνωτέρω σύγκριση λαμβάνεται το φορτίο B.A.U (=Business As Usual) δηλαδή συνέχιση τῆς συμβατικῆς πρακτικῆς χωρίς τὴν ὑπόθεση WWS. Πέραν τῶν ἀνωτέρω ἈΠΕ, ἡ "προφητεία" προβλέπει ἐπιπροσθέτως ἔνα 4,4% τῆς ἰσχύος ἀπό συγκεντρωτικά ἠλιοθερμικά και 7,2% ἀπό ἀποθῆκες θερμότητας (π.χ. γεωθερμική ἀποθήκη, ἀποθήκη θερμοῦ νεροῦ, ἀποθήκη μὲ πάγο, κλπ).

 Ἡ "προφητεία" θεωρεῖ ὅτι μὲ τὶς ἀνωτέρω τεχνολογίες παραγωγῆς και ἀποθηκεύσεως ἈΠΕ, τὸ σύστημα θὰ εἶναι εὐσταθές (!!!) καὶ ὄτι το μέσο τίμημα τῆς παραγομένης κιλοβατώρας   θα εἶναι μικρότερο ἀπό ἐκεῖνο τῆς συμβατικῆς ὑποθέσεως.

3. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ

Οἱ θεμελιώδεις παραλήψεις και σφάλματα, ἕκαστο ἐκ τῶν ὁποίων συνιστᾶ αἰτία ἀπορρίψεως τῆς ἐν λόγῳ "μελέτης", ἔχουν συνοπτικῶς ὠς ἐξῆς:
    

  A. ῍ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΦΕΔΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

 Ἡ προβλεπόμενη ἐφεδρεία ἰσχύος εἶναι τοῦ 4,4% ἀπό τα Συγκεντρωτικά Ἠλιοθερμικά εἶναι πρακτικά μηδενική, διότι ὄπως η ἴδια η μελέτη προβλέπει, τα ἠλιοθερμικά αὐτά προορίζονται περισσότερο δια θέματα εὐσταθείας και λιγότερο ὠς ἀπαιτούμενη ἐφεδρεία, τὴν ὁποία ἀγνοεῖ παντελῶς η "μελέτη".
   

   Β.  ἘΛΛΕΙΨΗ  ἘΥΣΤΑΘΕΙΑΣ.

 Ἡ "μελέτη" ἀγνοεῖ παντελῶς τὴν ἀναγκαιότητα τῶν ἠλεκτρικῶν συσσωρευτῶν ὄχι ὡς ἀποθήκη ἐνεργείας ἀλλά ὠς ἐξομαλυντές τῆς παραγόμενης ἰσχύος ἀπό στοχαστικές ἈΠΕ με την βοήθεια κυψελίδων καυσίμου, προκειμένου να ἐπιτευχθεί εὐστάθεια με 95% διείσδυση στοχαστικῶν ἈΠΕ. Μὲ τὴν προφητεία προβλέπεται ὅτι κατά τό ἔτος 2050 ὄλη η αὐτοκίνηση θὰ γίνεται με ἠλεκτρικά αὐτοκίνητα τὰ ὁποία θὰ διαθέτουν ἠλεκτρικούς συσσωρευτές λιθίου, οἱ ὁποῖοι θα συνδέονται μὲ τὸ "έξυπνο" ἠλεκτρικό δίκτυο, ὅταν δεν εὐρίσκονται εἰς τήν κυκλοφορία, προκειμένου νὰ προσφέρουν ὑπηρεσίες ἀποθηκεύσεως, φυσικά ἔναντι ἀμοιβῆς. Ἡ ἐξωφρενική αὐτή καὶ ἄκρως ἀντιεπιστημονική ὑπόθεση καὶ παρά το γεγονός ὅτι εἶναι ἀνεπίδεκτη ἀληθείας, πάλι ὅμως δεν ἀντιμετωπίζει τὰ θέματα εὐσταθείας του συστήματος. Ἡ προφητεία θεωρεῖ ὄτι η εὐστάθεια θα ἐπιτυγχάνεται με τα συγκεντρωτικά ἠλιοθερμικά τὰ ὁποῖα διαθέτουν ἀποθήκη θερμότητας μέσω τετηγμένων ἀλάτων, τὰ ὁποία δύνανται να λειτουργοῦν ὠς ἀποθήκη ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας διότι με την ἀποθηκευμένη θερμότητα εἰς τους 350°C, δύναται νὰ παραχθεῖ ἀτμός ὁ ὁποῖος ἐκτονώνεται εἰς τήν συνέχεια εἰς τὸν ἀτμοστρόβιλο προς παραγωγή ρεύματος. Ἐπίσης θεωρεῖ μαζί με τα ἠλιοθερμικά, θα λειτουργοῦν ἐπικουρικά προς τὴν εὐστάθεια τα συστήματα εὐφυή συστήματα διαχειρίσεως τοῦ φορτίου (demand response) , δηλαδή ἐπιτηρητὲς φορτίου ἐγκατεστημένη ἀπό τὴν πλευρά τῶν καταναλωτῶν οἱ ὁποῖοι θα "κόβουν" αὐτομάτως ἠλεκτρικά φορτία ὅταν η συνολική ἠλεκτροπαραγωγή ὑστερεί τῆς ζητήσεως ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας. Ὅμως τα δύο αὐτά συστήματα δέν εἶναι δυνατόν να ἐπιτύγχουν εὐστάθεια εἰς το σύστημα καὶ τοῦτο διότι ἀφ' ἐνός μεν τα ἠλιοθερμικά συστήματα ἔχουν μικρή μόνο ἐγκατεστημένη ἰσχύ ἔναντι των στοχαστικῶν αἰολικῶν και φωτοβολταϊκῶν (7,3% + 4,4% = 11,7% ἔναντι 90%) καὶ ἀφ' ἐτέρου τα σύστημα ἐπιτηρήσεως φορτίου δὲν δύνανται να ἐπιτυγχάνουν τόσο μεγάλες μειώσεις φορτίου (τῆς τάξεως του 30 ἔως 50%) ἐντός μερικῶν λεπτῶν ὅπως ἀπαιτεῖται ἀπό λόγους εὐσταθείας. Ἐξ' ἄλλου τὰ ἠλιοθερμικά συστήματα δὲν διαθέτουν ἱκανότητα ταχείας ἀπόκρίσεως εἰς τις μεταβολές τῆς ζητήσεως, ἐπειδή ἀκριβῶς ὁ ἀτμοστρόβιλος ὠς μηχανή ἠλεκτροπαραγωγῆς δέν διαθέτει αὐτή την δυνατότητα.
                 


Γ.    ΑΓΝΟΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ.

 Ἡ "μελέτη" ἀγνοεῖ τὴν βιομάζα ὡς πηγή ἐνέργειας καὶ ὠς τεχνολογία ἠλεκτροπαραγωγῆς. Αὐτό εἶναι ἄκρως ἀντιφατικό διότι ἡ βιομάζα παράγεται οὕτως ἤ ἄλλως καὶ ἐφ' ὄσον δεν καεῖ, τότε σήπεται παράγοντας και ἀπελευθερώνοντας εἰς τὴν ἀτμόσφαιρα μεθάνιο. Σημειώνεται ὅτι το μεθάνιο εἶναι 20 φορές δραστικότερο τοῦ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα ὠς ἀέριο θερμοκηπίου καὶ ἑπομένως ὄταν κάνεις μία μελέτη εἰς το ὄνομα τῆς μειώσεως τῶν ἐκπομῶν ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου καὶ ἀγνοεῖς τὴν βιομάζ, εἶναι σὰν να ὁμολογεῖς ὅτι δὲν ἐνδιαφέρεσαι στην πραγματικότητα δια τὸ φαινόμενο αὐτό ἀλλά διὰ την προώθηση τῆς τεχνολογίας ἈΠΕ, ἤ ὅπως ἐξ' ἄλλου ἐπιτάσσουν οἱ χρηματοδότες τῆς ἐν λόγω "μελέτης".
Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ


Σε ὅλη την "μελέτη" καὶ εἰδικότερα εἰς τὸν Πίνακα 5, τό τίμημα τῶν συμβατικῶν πηγών ἐνεργείας εἶναι ὑπερεκτιμημένο ἐνῶ ἀντιθέτως το τίμημα τῶν ἈΠΕ εἶναι σαφῶς ὑποτιμημένο! Πέραν αὐτοῦ, εἰς την "μελέτη" δεν προβλέπονται πρόσθετες δαπάνες εἰς το σενάριο WWS καὶ τοῦτο παρά τό γεγονός ὅτι ἡ ἀναπτυξη τῶν ἈΠΕ ἀπαιτεῖ μεγάλες πρόσθετες ἐπενδύσεις εἰς το δίκτυο μεταφορᾶς, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τὴν διεθνή ἀλλά καὶ τὴν Ἐλληνική ἐμπειρία.
Ε .    Ἀντιβαίνει τὴν ρήση τοῦ φιλοσόφου Ἡρακλείτου :

<<κόσμον τόνδε, τὸν αὐτὸν ἁπάντων, οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀείζωον ἁπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα>> δηλαδή: <<Αυτόν εδώ τον κόσμο, τον ίδιο για όλους, ούτε κανείς θεός ούτε άνθρωπος τον έπλασε, αλλ' ήταν από πάντα και είναι και θα είναι αιώνια ζωντανή φωτιά, που ανάβει με μέτρο και σβήνει με μέτρο>> Δηλαδή ο μέγιστος προσωκρατικός φιλόσοφος μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ κόσμος εἶναι μία αἰώνια φωτιά (πῦρ ἀείζωον) ἡ ὁποὶα ἀνάβει και σβήνει με μέτρο!!!
        ΣΥΝΟΨΗ :       Με τὴν μελέτη μέσω τῶν παραλήψεων καὶ τῶν σφαλμάτων ἀποδεικνύεται πασιφανῶς ὅτι η ὑπόθεση WWS (wind, water, and sunlight) εἶναι μία θεωρητική ἄσκηση ἀνεπίδεκτη ἀληθείας ἀλλά και σαφῶς λίαν ὑψηλοτέρου τιμήματος ἔναντι τοῦ συμβατικοῦ σεναρίου 

ἐνεργειακῆς ἀναπτύξεως.>>

                                                                         Δρ Απόστολος Ευθυμιάδης