Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Το ρεύμα απο ΑΠΕ ειναι ακριβότερο κατα ....68% !!!68% ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ!

ΣΤΑ 1.400.000.000 ΕΥΡΩ Ο "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ 2015…68% ακριβότερο είναι το ρεύμα για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε σύγκριση με τις τιμές που πληρώνει το μέσο νοικοκυριό για ρεύμα που διατίθεται από τη ΔΕΗ!!!
    Σύμφωνα με συγκεντρωτικά στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, στο 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015 η συνολική αξία της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχει ανέλθει σε 927 εκατ. ευρώ και η μεσοσταθμική τιμή για όλες ανεξαίρετα τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές ανήλθε (για ολόκληρο το 7μηνο) σε 161 ευρώ ανά MWh.

      Με βάση τις ισχύουσες σήμερα τιμές ρεύματος για ηλεκτρικό ρεύμα που διαθέτει η ΔΕΗ στους Οικιακούς Καταναλωτές - είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της - το ρεύμα από ΑΠΕ είναι ακριβότερο κατά 68%!!!

Το παραγόμενο ρεύμα από Φωτοβολταϊκά στις Στέγες ανέρχεται σε …392,5 4 €/MWh, δηλαδή είναι ακριβότερο κατά …309% σε σύγκριση με τα τιμολόγια της ΔΕΗ


Αντίστοιχα για το ίδιο χρονικό διάστημα το ρεύμα που παράγεται από φωτοβολταϊκά (panels) έχει μια μέση τιμή 285,9 €/MWh , δηλαδή είναι ακριβότερο κατά 198% σε σύγκριση με τις τιμές ρεύματος της ΔΕΗ!


Εάν υπολογισθεί ότι η μέση μηνιαία επιβάρυνση των ΑΠΕ θα είναι περίπου 105 εκατ. ευρώ, τότε μέσα στους μήνες Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2015 οι σχετικές χρεώσεις θα ανέλθουν σε περίπου 500 εκατ. ευρώ…

Δηλαδή, οι συνολικές επιβαρύνσεις για Ανανεώσιμες Πηγές θα προσεγγίσουν για ολόκληρο το 2015 κοντά στα 1.400 εκατ. ευρώ!!! 

Τις οποίες, βέβαια, θα κληθούν να πληρώσουν οι Καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος…
Ιδιαίτερα υπογραμμίζεται ότι οι σχετικές δαπάνες των Καταναλωτών για Ανανεώσιμες Πηγές ΔΕΝ αποτελούν Έσοδα της ΔΕΗ ή των άλλων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά "υποχρεωτικά συνεισπράττονται" με τους εκδιδόμενους λογαριασμούς και αποδίδονται σε "τρίτους', στους Επενδυτές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)…


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ "ΤΕΛΩΝ"
 
Τα υπέρ των ΑΠΕ "τελών" αναγράφονται στους λογαριασμούς ως Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), το οποίο παλαιότερα λεγόταν "Τέλος ΑΠΕ".

Σκοπός των σχετικών "τελών" είναι η μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της προώθησης των ΑΠΕ. 

Οι μοναδιαίες χρεώσεις για το ΕΤΜΕΑΡ βασίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενώ το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων υπόκειται σε ΦΠΑ.

Επίσης, για το ΕΤΜΕΑΡ και την τιμολόγηση των ΑΠΕ διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

• Ανεξάρτητα από τον Προμηθευτή που επιλέγουν οι Καταναλωτές οι επιβαρύνσεις για Ανανεώσιμες Πηγές είναι ίδιες…
• Οι τιμές του ΕΤΜΕΑΡ δεν καθορίζονται μέσα από τις δυνάμεις του ανταγωνισμού αλλά με βάση τις Αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων της Πολιτείας.


Κανένας Καταναλωτής δεν μπορεί να "αρνηθεί" να πληρώσει το ΕΤΜΕΑΡ γιατί… "κινδυνεύει" να του κόψουν το ρεύμα (!!!!), ανεξαρτήτως του εάν πληρώνει κανονικά το υπόλοιπο των λογαριασμών ρεύματος…


ΚΙΜΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ
Οικονομολόγος


Επειδή πάντοτε υπάρχουν οι .."αμφισβητίες" παραθέτουμε και στα σχετικά στοιχεία του ΛΑΓΗΕ:
lagie.gr