Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

Ηρθε η υποδούλωση των καταναλωτών ενέργειας .


Ελεύθερο Βήμα
Απόψεις-Γνώμες
Το παρακάτω άρθρο αναρτήθηκε το καλοκαίρι του 2013 στο http://sagini3.blogspot.gr/    είναι σήμερα εξαιρετικά επίκαιρο .

                                                        

Γράφει ο

Πέτρος Ψαρρέας  

 Υποψήφιος διδάκτορας στην Πολιτική Οικονομία και το Περιβάλλον, ΕΜΠ / Μέλος γραμματείας Τμήματος Περιβάλλοντος & Οικολογίας ΣΥΡΙΖΑ


           «Απελευθέρωση της αγοράς»    ενέργειας , ή  εγκλεισµός αναγκών στην ελευθερία του κέρδους    !!


   Η «απελευθέρωση – απορρύθµιση των αγορών» και οι ιδιωτικοποιήσειςαποτελούν δύο από τις «δέκα εντολές» της περιώνυµης «Συναίνεσης της Ουάσινγκτον» (1) που κωδικοποίησαν τα νεοφιλελεύθερα προτάγµατα.
 Οι «πιονιέροι» του νεοφιλελευθερισµού «ρίχνουν» το σύνθηµα,
«Η κρίση ως ευκαιρία».
     Η Ελλάδα έχει µείνει πίσω!
     Είναι 7η µεταξύ 18 χωρών της ΕΕ στις ιδιωτικοποιήσεις, ως ποσοστό του ΑΕΠ, µεταξύ 1989-2008 (2).

Η ενέργεια προβάλλει ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα.
 Το µέγεθος του διακυβεύµατος σκιαγραφείται από την ισχύ των εγχώριων και διεθνών οµίλων που εµπλέκονται.
Ενδεικτικά:
 όµιλοι Λάτση, Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Μπόµπολα, 
Κοπελούζου, Περιστέρη-Καµπά, Μελλισανίδη, Ρόκα, 
η γαλλική EDF, η ιταλική Edison, 
οι ισπανικές Iberdrola και Endesa.

 Το υπόβαθρο του διακυβέυµατος αφορά:

α) Την κερδοφόρο διέξοδο συσσωρευµένων κεφαλαίων προς τους τοµείς των δηµοσίων αγαθών που καλύπτουν ζωτικές κοινωνικές ανάγκες και συνδέονται µε σηµαντικές δηµόσιες επενδύσεις και υποδοµές, υψηλές ανελαστικότητες ζήτησης, πολύ χαµηλό επενδυτικό «ρίσκο» και τιµές «δωρεάς», ελέω κρίσης.

β) Την επέκταση του ελέγχου του κεφαλαίου στις ζωτικές συνθήκες κοινωνικής αναπαραγωγής,

γ) Την εκµετάλλευση κρίσιµων φυσικών διαθεσίµων.

Ηλεκτρική ενέργεια: η αγορά και ο … «ορθολογισµός» της.

Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστηµα για ανάγκη εξορθολογισµού της αγοράς, άρσης των στρεβλώσεων, των µονοπωλιακών δοµών και ολοκλήρωσης της απελευθέρωσης.
      Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ελλείµµατα του ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) – 331,5 εκατ. € για το 2012, ενώ σωρευτικά προβλέπεται ότι θα εκτιναχθούν στα 473,6 εκατ. € το 2013 και στα 905 εκατ. € το 2014    (3).
      Τα ταµειακά ελλείµµατα και η αύξηση κόστους της ΔΕΗ που «επέβαλλαν» αυξήσεις στα τιµολόγια (2013), αν και προβλέπονταν στην τελευταία έκθεση της τρόικα 11-2012!
      Η άρση των στρεβλώσεων της χονδρεµπορικής αγοράς, π.χ. του Μηχανισµού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ) ,
ο οποίος µε την τροποποίηση του 2010 εξασφάλισε στους µεγάλους ιδιώτες παραγωγούς από φυσικό αέριο (φ/α) αµοιβή βάσει του µεταβλητού κόστους τους, συν ένα 10%, προκαλώντας στη ΔΕΗ ζηµιά 270 εκατ. € το 2012 και της λιανικής αγοράς µε κατάργηση των σταυροειδών επιδοτήσεων και πλήρη απελευθέρωση των τιµολογίων την 1-7-2013, ώστε «[…] κάθε καταναλωτής {να} τιµολογείται µε βάση το κόστος που προκαλεί» (4) µε ταυτόχρονη, βέβαια, πρόβλεψη ότι
 ««η ανοδική αυτή πορεία του κόστους […] θα συνεχισθεί µέχρι το 2030» (5).

Ποια είναι όµως η κύρια όψη των πραγµάτων; 

Η εισαγωγή ιδιωτών παραγωγών στην ηλεκτρική ενέργεια απαίτησε ισχυρή επιδότηση από το κράτος προκειµένου να εξασφαλιστεί η κερδοφορία των επενδύσεων.
 Έτσι ερµηνεύονται, µεταξύ άλλων, ο ΜΑΜΚ και το σύστηµα εγγυηµένων τιµών (Feed in Tariff –FIT) στις ΑΠΕ για την εξασφάλιση υψηλής κερδοφορίας, µε ταυτόχρονη άρση κάθε χωροταξικής ρύθµισης και περιβαλλοντικής προστασίας για την προώθηση της «πράσινης» επιχειρηµατικότητας και των βιοµηχανικών ΑΠΕ.
      Ενώ, τα κάθε είδους ελλείµµατα (π.χ. ΛΑΓΗΕ), οι διαρκείς αυξήσεις των τιµολογίων (αύξηση της µέσης τιµής πάνω από 80% την περίοδο 2001-2012) κ.α.,  αποτελούν, συνέπειες αστοχιών, στρεβλώσεων και κακών σχεδιασµών, που δεν επιτρέπουν την εύρυθµη και ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς,  που θα µεγιστοποιήσει το κοινωνικό όφελος κατά τη νεοφιλελεύθερη αφήγηση.
    Αντίθετα αποτελούν τα σχεδιασµένα µεταβατικά στάδια προώθησης της ίδιας της απελευθέρωσης της αγοράς.
 Ενδεικτικά, τα ελλείµµατα του ΛΑΓΗΕ οδήγησαν στην έκτακτη εισφορά στις ΑΠΕ, στην προώθηση των µεγάλων έργων fast track, έναντι των µικρών (εφόσον προωθήθηκε η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για την «πράσινη» επιχειρηµατικότητα και την ύπαρξη της αγοράς) και στην έναρξη «εκκαθάρισης» της «αγοράς» υπερ των µεγάλων οµίλων και των βιοµηχανικών ΑΠΕ.
     Συνεπώς, η ίδια η µετατροπή της ενέργειας από δηµόσιο κοινωνικό αγαθό σε εµπόρευµα, απαιτεί όλα τα παραπάνω, µε κεντρικές συνιστώσες της την εκτόξευση των τιµολογίων, την απαξίωση και εκποίηση του δηµοσίου τοµέα(ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΗ), και την εκχώρηση δηµοσίων εκτάσεων, πόρων και υποδοµών για τη δηµιουργία ανταγωνιστικής κερδοφόρας αγοράς.
     Εξάλλου, η απάντηση του «εξορθολογισµού» δίνεται από την ίδια τη ΡΑΕ µε την πλήρη αναδιάρθρωση της εγχώριας χονδρεµπορικής και λιανικής αγοράς για την προσαρµογή στο Ενιαίο Μοντέλο Ευρωπαϊκής Αγοράς, µετά το 2015.
 Η σηµερινή λειτουργία της υποχρεωτικής συµµετοχής στη χονδρεµπορική αγορά (mandatory pool) αντικαθίσταται από ένα υβριδικό σύστηµα «εικονικών µονάδων παραγωγής» (Virtual Power Plant) και του γαλλικού συστήµατος ΝΟΜΕ, το οποίο απειλείται µε κατάρρευση στη Γαλλία!
   Έτσι, µεταξύ άλλων, προωθείται η συνολική απελευθέρωση των τιµολογίων και η υποχρεωτική πρόσβαση ιδιωτών προµηθευτών, παραγωγών και µεγάλων καταναλωτών στη χαµηλού κόστους ηλεκτροπαραγωγή λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών µονάδων της ΔΕΗ µέσω δηµοπρασιών 1600 MW, αίροντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της ΔΕΗ, αλλά και τη δυνατότητα µετακύλησης του υψηλού «κέρδους σπανιότητας» υπέρ των καταναλωτών (6) !!!

Αγορά εναντίον δηµοκρατίας, κοινωνικών αναγκών, φυσικού περιβάλλοντος.

Η αγορά δεν είναι ένας «ουδέτερος» χώρος, ένα τεχνικό µέσο, που απλώς ρυθµίζει το ύψος των τιµών, τον τρόπο διανοµής και την ποσότητα των παραγόµενων αγαθών/υπηρεσιών.
   Είναι ο χώρος στον οποίο «πραγµατοποιείται» η υπεραξία και το κέρδος, σύµφωνα µε τους όρους του ανταγωνισµού, συµπυκνώνοντας αξίες και δοµικά χαρακτηριστικά της καπιταλιστικής κοινωνικής οργάνωσης.
    Το «εµπόρευµα» ενέργεια θα παράγεται µε βάση τις «τιµές παραγωγής», δηλαδή το κόστος παραγωγής πολλαπλασιασµένο µε το µέσο ποσοστό κέρδους της οικονοµίας.
Ο ενδοκλαδικός ανταγωνισµός θα «αποφασίσει» για τη χωροθέτηση, το ενεργειακό ισοζύγιο, το βαθµό αποκέντρωσης, τις πηγές ενέργειας, τις τεχνολογίες, την κλίµακα, τις επενδύσεις, τα δίκτυα κ.λπ.
    Ενώ η «βιώσιµη» αποδοτικότητα των επενδύσεων θα καθορίσει, σε τελική ανάλυση, τα επίπεδα περιβαλλοντικής προστασίας.
    Οι επενδυτές θα καταρτίσουν, τελικά, το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό,
«[…] το αποτέλεσµα κατάρτισης ενός Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασµού στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς στην οποία οι οριστικές αποφάσεις ανήκουν στη δικαιοδοσία της αγοράς δεν µπορεί να έχει την οριστικότητα που χαρακτήριζε τα παραδοσιακά προγράµµατα των δηµοσίων επιχειρήσεων […]» (7).
      Η όποια κρατική παρέµβαση – ρύθµιση επέχει δευτερεύοντα ρόλο, ενώ τα κινήµατα, οι τοπικές κοινωνίες, οι εργαζόµενοι και η δηµοκρατία στο σχεδιασµό, στην παραγωγή και στη διανοµή τίθενται εκτός πλαισίου.
      Στον αντίποδα, η υπεράσπιση της ενέργειας ως δηµόσιου κοινωνικού αγαθού, µε κριτήρια όπως:

 α) Εκτεταµένη ενεργειακή εξοικονόµηση,
β) Αξιοβίωτη ικανοποίηση και καθορισµός των ενεργειακών αναγκών,
 γ) Διασφάλιση καθολικής πρόσβασης,
δ) Αποκεντρωµένη παραγωγή,
 ε) Δηµοκρατικός έλεγχος των πηγών, του σχεδιασµού και της χωροθέτησης,
στ) Δραστική διείσδυση των ΑΠΕ µε κοινωνικά και οικολογικά κριτήρια και σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα για την ανάσχεση της κλιµατικής αλλαγής,
 ζ) επιλογή κατάλληλων διατάξεων, κλίµακας και διαφοροποιηµένης τεχνολογίας µε σεβασµό στις τοπικές χρήσεις και στα οικοσυστήµατα,
 συνιστά ένα πλήρως αντιθετικό, της αγοράς, υπόδειγµα, που προϋποθέτει τη δηµόσια ιδιοκτησία –εθνικοποίηση- του τοµέα της ενέργειας.
Η ενέργεια αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιµο κοινωνικό αγαθό για να παραδοθεί στο µονοδιάστατο, ενεστωτικό, µονεταριστικό κριτήριο της αγοράς και των επενδυτών.
    Η κρατική µορφή ιδιοκτησίας αποτελεί την αναγκαία συνθήκη -την αφετηρία-  την οποία ο έλεγχος και η ουσιαστική συµµετοχή των εργαζοµένων, των τοπικών κοινωνιών και των κινηµάτων µε την αξιοποίηση ριζοσπαστικών (οικολογικών/ταξικών) επεξεργασιών µπορούν να µετατρέψουν σε ικανή, στοχεύοντας στον κοινωνικοποιηµένο ριζικό κοινωνικό-οικολογικό µετασχηµατισµό του ενεργειακού µοντέλου που επιβάλλουν οι συνθήκες της συνδυασµένης οικονοµικής και οικολογικής κρίσης.
                                                                                                                  
Το παράδειγµα της Καλιφόρνια αναδεικνύει γλαφυρά τις συνέπειες ιδιωτικοποίησης της ενέργειας.

Ένα καρτέλ τριών εταιρειών ,   Pacific Gas and Electric, Southern California Edison,    San Diego Gas and Electric, µε τη «συµβολή» της περίφηµης Enron, «κατάφερε» µέσα σε 4 χρόνια, µέσω χειραγώγησης τιµών, να επιβάλλει αυξήσεις τιµών στη χονδρεµπορική αγορά πάνω από 1000% (από ~ 0,04 σε ~0,4 $/kwh ) και    300% στη λιανική  του  San Diego, (πλήρως απελευθερωµένη).   
 Μέσα σε ένα χρόνο η συνολική αξία του ρεύµατος που πωλήθηκε εκτινάχθηκε από 7.43 δις $ σε 27.97 δις $. 
Οι προσπάθειες χειραγώγησης των τιµών µε «απόσυρση» διαθέσιµης ισχύος οδήγησαν, τον Μάρτη του 2001, σε αλλεπάλληλα µπλακάουτ, αφήνοντας 1,5 εκατ. ανθρώπους χωρίς ρεύµα.   
 Στη Γερµανία από το 2007 πάνω από 44 νέες δηµοτικές ενεργειακές επιχειρήσεις (Stadwerke) έχουν συσταθεί και πάνω από 100 εκχωρήσεις δικαιωµάτων διανοµής, προµήθειας και υπηρεσιών ενέργειας έχουν επιστρέψει στο δηµόσιο.
Σύµπραξη 6 δήµων στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία αγόρασε, το 2010, την 5η µεγαλύτερη εταιρία παραγωγής ενέργειας Evonik-Steag αντί 649 εκατ. €.
Έως το 2016 σχεδόν το σύνολο των συµβάσεων παραχώρησης µεταξύ δήµων και ιδιωτών εκπνέουν.
Τα δύο τρίτα των Γερµανικών δήµων, µεταξύ των οποίων η Στουτγάρδη, η Φρανκφούρτη και το Βερολίνο, προσανατολίζονται στην 100% επαναφορά της προµήθειας και των δικτύων διανοµής υπό δηµόσιο έλεγχο.
Στην κατεύθυνση αυτή οργανώνονται µαζικές καµπάνιες και δηµοψηφίσµατα ευρείας κοινωνικής υποστήριξης.

Υποσημειώσεις
    1.    Williamson, ed. J. Williamson, What Washington Means by Policy Reform in Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, Washington Institute for International Economics, 1990.
2.     Privatization Barometer (2010), http://www.privatizationbarometer.net/index.php, accessed 16 June 2010.
3.     Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ, ΛΑΓΗΕ ΑΕ, Ιανουάριος 2013.
4.     ΡΑΕ, Τελικές προτάσεις της ρυθµιστικής αρχής ενέργειας για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Νοέµβριος 2012, σελ. 18.
5.     Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασµός, Οδικός χάρτης για το 2050, Μάρτιος 2012, σελ. 29
6.    ΡΑΕ, Τελικές προτάσεις της ρυθµιστικής αρχής ενέργειας για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Νοέµβριος 2012, σελ. 1-14 και 26.
7.     Συµβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, Μέτρα και µέσα για µια βιώσιµη και ανταγωνιστική ενεργειακή πολιτική, Αθήνα 2008.

                                                                                            ΠΕΤΡΟΣ ΨΑΡΡΕΑΣ

https://oikotrives.wordpress.com/2013/02/24/energy-market/


Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Οι ''καθεστωτική οικολογία'' . Πηνελόπη και μνηστήρες .

                   
                                                           Ομηρικά έπη. Οδύσσεια- Πηνελόπη και μνηστήρες


  Σαν πρόλογος


                                                               Γράφει ο... Dr  Apostolos Efthymiadis
          
        Η "καθεστωτική οικολογία": λίαν επιτυχημένος όρος αποκαλυπτικός της συζεύξεως της "οικολογίας" με την εξουσία ως οι νέοι ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ της εξουσίας διεθνώς, οι οποίοι ακολουθούν πιστά τα πρότυπα των μνηστήρων της Πηνελόπης:
1. Έχουν αρχηγό τον ΑΝΤΙΝΟΟ, δηλαδή αυτούς τους ηγέτες που διαστρέφουν πλήρως την νόηση και την λογική συστηματικά, αν και γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα "επιχειρήματά" τους είναι απολύτως στρεβλωτικά της λογικής!
2. Έχουν υπαρχηγό τον ΕΥΡΥΜΑΧΟ, δηλαδή αδίστακτα άτομα που πολεμούν εκείνους που αντιστέκονται στα κηρύγματά τους με κάθε τρόπο, χωρίς αρχές!
3. Έχουν στελέχη που ομοιάζουν με τον ΑΜΦΙΝΟΜΟ, τον τρίτο σε επικινδυνότητα των μνηστήρων, ο οποίος για κάθε θέμα έχει δύο νόμους, δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά, αφού από την μία υποστηρίζουν την προστασία της φύσης και από την άλλη δέχονται την καταστροφή των δασών και των κορυφογραμμών που προκαλούν αιολικά!!!
4. Έχουν στελέχη που συμπεριφέρονται ως ο ΑΓΕΛΑΟΣ, δηλαδή διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις με την βοήθεια του Αντίνοου και του Αμφίνομου δια να παρασύρουν τον λαό!!!
          Οι ανωτέρω δεν κάνουν ποτέ διάλογο, δεν απαντούν ποτέ εις τα ερωτήματα των καλοπίστων πολιτών, κάνουν μόνο μαύρη προπαγάνδα, χωρίς να σέβονται ούτε τους ειδικούς ούτε τους επαΐοντες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ως κλασσικοί μνηστήρες δεν πείθονται και έχουν μοναδικό σκοπό να εξουδετερώσουν την λογική και ως νέοι ζηλωτές να καταλάβουν την εξουσία εξουδετερώνοντας τους αντιπάλους!
                                                                                             Apostolos Efthymiadis
                  
                      


           Πέρασαν τόσα χρόνια και η ευρεία προπαγάνδα της  ''  κλιματικής αλλαγής '' και της  '' πράσινης απάτης''  ,  έχει αλλοιώσει την πραγματική σημασία των λέξεων , αφού η αδυναμία κατανόησης  πολλών ασαφέστατων όρων που επίτηδες  χρησιμοποιούν  οι πράσινοι  , επαγγελματίες διαστροφείς της αλήθειας και διαμορφωτές της κοινής γνώμης , οδήγησε τους πολίτες στον προσδιορισμό και την κατανόηση των εννοιών στο...... περίπου .
πχ Πράσινος . Δηλαδή  οικολόγος
 Αυτός που ενδιαφέρεται  για το περιβάλλον  την προστασία της φύσης . Τώρα θα μου πείτε , ότι όλοι μας δεν πιστεύουμε κάτι διαφορετικό , ούτε κανείς λογικός άνθρωπος θέλει το κακό για την φύση και το περιβάλλον.
 Αυτός όμως έχει ταμπέλα .
Είναι ίσως, '' λίγο καλύτερος  γνώστης των περιβαλλοντικών θεμάτων'' . Κάτι σαν... ο ειδικός. Μα,  και έτσι να μην είναι , ο οικολόγος  δεν είναι κάτι κακό , καλό είναι .
     Θα μου πείτε ότι κάπως έτσι επεκράτησαν , δυστυχώς και οι ναζί , με την οικολογία( Ecofasism) , κλπ αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για να  το αναλύσουμε τώρα.
 Σήμερα οι  πράσινοι οικολόγοι , μνηστήρες της εξουσίας γενικώς , προπαγανδίζουν  , την '' αειφόρο ανάπτυξη'' .
 Από χρόνια μας λένε ότι η ''αειφόρος ανάπτυξη'' αποτελεί την μοναδική λύση για να σωθεί ο πλανήτης , απο την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή  , που όπως αποδεικνύουν τα νεα επιστημονικά δεδομένα  ,μάλλον είναι ανύπαρκτη .
Δυσνόητες  πράγματι έννοιες που ελάχιστοι  καταλαβαίνουν .
     Πάντως όλοι πιστεύουν, η καλύτερα έχουν παραμυθιαστεί ,ότι η '' αειφόρος ανάπτυξη  '' είναι γενικά ,  κάτι ......καλό για τον πλανήτη που απειλείται .
  Η αλήθεια όμως είναι τελείως διαφορετική  . 
  Διότι ( Αει + φόρος ) = φόρος για πάντα !!! 
       Έτσι πολλές λέξεις και έννοιες διαμορφώνονται με πονηριά  η εξυπνάδα, από το μάρκετιγκ  της πράσινης προπαγάνδας , που διαδίδεται   και  εκφράζεται από  οργανωμένα οικονομικά  συμφέροντα  και συντεχνίες , πολλές φορές δυσδιάκριτα , για κάποιον που δεν ενδιαφέρεται να το  ψάξει λίγο παρακάτω.
       Ο περισσότερος κόσμος σήμερα αόριστα, πιστεύει ότι ο πλανήτης κινδυνεύει από την ''κλιματική αλλαγή '', το ''φαινόμενο του θερμοκηπίου'' , την ''άνοδο της στάθμης της θάλασσας'', το ''λιώσιμο των πάγων '' και λοιπές χαζομάρες  , που εργολαβικά και με το αζημίωτο βέβαια   διαδίδουν οι ''πλασιέδες του τρόμου''.
    Ελάχιστοι υποψιασμένοι πολίτες το έχουν ψάξει βαθύτερα , αφού οι πλασιέδες του τρόμου,   ξέρουν καλά να κρύβονται πίσω απο ασαφείς δήθεν επιστημονικές θεωρίες  και  έχουν κατασκευάσει με οργανωμένη  ασάφεια  το κοινωνικό τους προφίλ , για να  εξασφαλίζουν απο αυτό  κάλυψη .
          Υπάρχει βεβαίως και μια μεγάλη κατηγορία πολιτών που εγωιστικά δηλώνουν ότι ........''  Προτιμώ να  παραμείνω Ηλίθιος , από το να παραδεχτώ ότι Πιάστηκα Ηλίθιος !!''
   Πανεπιστήμια , διεφθαρμένοι  επιστήμονες ,  διασημότητες , αρκετά δήθεν ανεξάρτητα  ερευνητικά κέντρα, ΜΜΕ , πράσινες τράπεζες , πρόθυμες και χειραγωγημένες  κυβερνήσεις αλλά  και διάφορες παρακυβερνητικές ΜΚΟ , ''Δάφνη'', ''βεβεέφ'',''γκρηνπίς'' ,   δήθεν οικολογικές οργανώσεις , ο εξαρτημένος από το χρήμα  τύπος  , καθημερινά , χρόνια τώρα, διαδίδουν παραμύθια και κερδίζουν τεράστια ποσά , από την  χειραγώγηση της κοινής γνώμης .
     Τελικά τον λογαριασμό τον   πληρώνει  πάντοτε το πόπολο ,  δηλαδή αυτοί που στοχοποιήθηκαν και  ''βαφτίστηκαν''  σαν οι υπεύθυνοι , δηλ. όλοι εμείς  , αφού με τον σύγχρονο τρόπο που ζούμε καθημερινά , έστω και άθελά μας,   προκαλούμε  την ''τεράστια απειλή'', για να καταστρέψουμε τον πλανήτη , δηλαδή    την δήθεν  '' ανθρωπογενή  κλιματική αλλαγή''  .
  Η γελοία αυτή θεωρία έχει δυστυχώς επιβάλει μία '' σιωπηρή συναίνεση σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα '' όπως λέει ο  Νόαμ Τσόμσκι .
     Μας λένε και φυσικά το έκαναν σύνθημα παγκόσμιας επιβίωσης , ότι ο μοναδικός τρόπος για να την γλυτώσουμε  , είναι να πληρώσουμε όλοι σε χρήμα , για να σωθεί δήθεν ο πλανήτης.  
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά επέβαλαν με νόμους την διεθνή συμμόρφωση και υποταγή . Πέρασαν το σύνθημα τους ......''   Είναι πολύ ακριβή η σωτηρία μας , αλλά είναι  προτιμότερη από τον θάνατο ''.

                                    Φτάσαμε λοιπόν στο..... ψητό .


        Η άνοδος της θερμοκρασίας , το λιώσιμο των πάγων , η άνοδος της στάθμης της θάλασσας  , το φαινόμενο του θερμοκηπίου , το CO2 , οι αρκούδες  και όλες οι  (δήθεν σοβαρές) απειλές από την κλιματική αλλαγή .........απαιτούν πολύ χρήμα  για να πάψουν να μας απειλούν .

 Κολοσσιαία κεφάλαια .
         Πάρτι εσόδων πολλών τρις για τις πλούσιες χώρες που διαθέτουν την ανάλογη  βιομηχανία  και εξάγουν αβέρτα   για να......... μας σώσουν !!!
        Πολυεθνικές  που κατέχουν τις πρώτες ύλες του πλανήτη και  βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε όλον τον κόσμο .!!!
       Τράπεζες  και Funds  , που πρόθυμα δανειοδοτούν την ''πρασινη ανάπτυξη '' , με ''προτεραιοτητα'' και φυσικά με τεράστια κέρδη !!! Υπερχρεώνουν και υποδουλώνουν κράτη και λαούς .
        Πανεπιστήμια και φημισμένα ερευνητικά κέντρα που αναλαμβάνουν κατά παραγγελία έρευνες και αναθέσεις μελετών  έναντι πολλών εκατομμυρίων . Χρησιμοποιούν την διεθνή φήμη και ακτινοβολία τους  σαν προπαγάνδα χειραγώγησης της κοινής γνώμης.
         Επιστήμονες που εξασφαλίζουν δημοσιότητα ,αποδοχή ,διεθνή φήμη ,  πλούσια και άνετη ζωή.
         ΜΜΕ με τρέλα κέρδη απο  διατίμηση της πράσινης ενέργειας κλπ.
         Κυβερνήσεις και πρόθυμοι εθελόδουλοι πολιτικοί που ψοφάνε για μίζες.


Ισως σας βοηθήσαμε να κατανοήσετε το βαθύτερο νόημα του προλόγου. 

''Καθεστωτική Οικολογία και μνηστηρες''.

                                                                             Γιώργος Βαλ.ΜαντζώροςΚυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

ΟΤΑΝ Η «ΦΤΩΧΗ» ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΟΥΣΕ. Τα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ !

             

                     Τα υδροηλεκτρικά είναι οι πραγματικές ΑΠΕ !!!

                       
17 Δεκ  1960 
-Έναρξη εργασιών κατασκευής του φράγματος και το υδροηλεκτρικού εργοστασίου στα Κρεμαστά του Αχελώου.

Πράγματι η φτωχή Ελλάδα μεγαλουργούσε....
Όπως σαν σήμερα έγινε η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του φράγματος και του υδροηλεκτρικού εργοστάσιου στα Κρεμαστά Αχελώου.
      Πέντε χρόνια πριν , επί Πρωθυπουργίας Κωνσ.Καραμανλή (1955) για την μελέτη και εκτέλεση του έργου με ανάδοχο την εταιρεία ''Ebasco''.
Το μεγαλύτερο έργο στην Ελλάδα λειτούργησε το 1966 ενώ στο διάστημα αυτό η ΔΕΗ είχε αγοράσει και ενοποιήσει όλες τις ιδιωτικές μονάδες παραγωγής της χώρας και άρχισε ευρύ πρόγραμμα ηλεκτροδότησης...
Αυτό και μόνο αρκεί για να πάψει ο μύθος που ακούγεται ,δυστυχώς από άσχετους και αγνώμονες, ως σήμερα ..''Η χούντα μας έφερε το ρευμα''....

                   

                Ο ΥΗΣ Κρεμαστών είναι ο μεγαλύτερος Υ/Η σταθμός της χώρας μας.

          Υδροηλεκτρικό Συγκρότημα Αχελώου.
ΥΗΣ Κρεμαστών
Θέση.       Δυτική Ελλάδα ,  Ν.Αιτωλοακαρνανίας
Σκοπός.   Υδροηλεκτρική παραγωγή και αντιπλημμυρική προστασία
Έναρξη λειτουργίας  .  1966
Σε αυτό το φράγμα υπάρχουν εγκατεστημένες 4 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συνολική ισχύ 440 MW ( 4 x 109,3 ) Francis type turbines.
Στις όχθες του ποταμού, έχει κατασκευαστεί μεγάλη υδροηλεκτρική εγκατάσταση που έχει σήραγγα εκτροπής ( για όσο νερό δεν χρειάζεται η απειλεί να πλημμυρίσει την περιοχή )με διάμετρο 12,5 μέτρα  και μήκος 808 μέτρα.
Το φράγμα στα Κρεμαστά  έχει ύψος 153 μέτρα και σχηματίζει τεχνητή λίμνη  που μπορεί να χωρέσει  4,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό .
Το φράγμα είναι το ψηλότερο χωμάτινο φράγμα της Ευρώπης και αποτελεί σπουδαίο επίτευγμα για την Ελλάδα , γιατί έλυσε πολλά προβλήματα εξηλεκτρισμού της χώρας . Ο υδροηλεκτρικός σταθμός λειτουργεί με στροβιλοκινητήρες .

Μικρο ιστορικό

  Ο ΥΗΣ Κρεμαστών άρχισε να μελετάται από το 1908 πριν την εποχή του Ελευθ. Βενιζέλου.
Το 1917 η γερμανική εταιρεία BAYER ασχολήθηκε με το υδροδυναμικό του ποταμού.
Το 1921 η ίδια εταιρεία ασχολήθηκε με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Το 1929 ένας μηχανικός που ασχολούνταν με το έργο πέθανε στην Κόκκινη Λογγά της κοινοτ.Αγίου Βασιλείου.
Το 1938 άρχισαν  οι μετρήσεις για την παροχή νερών του ποταμού.
Το 1946 το υπουργείο Ανοικοδομήσεως-σημερινό δημοσίων έργων, ασχολήθηκε με την οριστική μελέτη εκτέλεσης του έργου.
Το 1946 ,λόγω εμφυλίου,ανεβλήθη.
Το 1948 πήγαν τα μηχανήματα.
Το 1954 Ιούλιος . Οι υπουργοί Δημόσιων Έργων Κ Καραμανλής , Γεωργίας Π Λεβαντης, Συντονισμού Θ Καψαλης , Εσωτερικών Ι Νικολίτσας και Προεδρίας Γ Ράλλης θεμελιώνουν το φράγμα και τα αρδευτικά έργα του Αχελώου.
Το 1955 επι πρωθυπουργίας Κωνσ. Καραμανλή έγινε διεθνής διαγωνισμός για την μελέτη και εκτέλεση του έργου , το οποίο ανέλαβε η εταιρεία ''Empasco''.
To 1958 άρχισε η διάνοιξη ,στην υπάρχουσα εθνική οδό Αγρινίου-Καρπενησίου , χωματόδρομου  ακόμα από την διασταύρωση προς τα Κρεμαστά μέχρι το σημερινό εργοστάσιο.
Το 1959 ιδρύθηκε η σημερινή ΔΕΗ επι Πρωθυπουργού Νικ.Πλαστήρα.
Το 1961 άρχισε η σήραγγα εκτροπής του Αχελώου.
Το 1965 (15 Ιουλίου) οχυρώθηκε το φράγμα και άρχισε να γεμίζει η τεχνητή λίμνη.
Το 1966 τον Ιανουάριο, η πρώτη από τις 4 μονάδες ,άρχισε να δίνει ρεύμα στο εθνικό δίκτυο της χώρας.
Το 1967 άρχισαν να δίνουν ηλεκτρ. ρεύμα στο εθνικό δίκτυο όλες οι μονάδες.
Η λίμνη των Κρεμαστων είναι η μεγαλύτερη και ίσως η ποιο όμορφη τεχνητή λίμνη στην Ελλάδα. Τροφοδοτείται από τους ποταμούς Αχελώο , Αγραφιώτη, Ταυρωπό , και Τρικεριωτη .
 Η λίμνη καλύπτει 84.000 στρέμματα ( 110 φορές μεγαλύτερη από την λίμνη του Μαραθώνα ).
Από την περιοχή μετακινήθηκαν ύστερα από αποζημιώσεις 3 500 κάτοικοι καθώς κάτω από το νερό της βρίσκονται πολλά χωριά ( Άγιος Βασίλειος, Σίδερα, Επισκοπή, Μαυριάς,Τριποταμος,Ταταρνα ).


Δείτε ......Γέφυρα Τατάρνας -Drone Aerial view

  https://www.youtube.com/watch?v=i6j1ajUnEog
https://www.youtube.com/watch?v=NCAtkKoXXUE&feature=youtu.be

                                                                                       

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί της ΔΕΗ σήμερα. 

Συγκρότημα Αχελώου . 
 Περιλαμβάνει τα παρακάτω ΥΗΣυγκροτήματα . Κρεμαστά , Καστρακι , Στράτος Ι , Στράτος ΙΙ , Γκιώνα ,Γλαύκος .  Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται  στα 925,6 MW.
Συγκρότημα Αλιάκμονα .
Περιλαμβάνει τα παρακάτω ΥΗΣυγκροτήματα .  Πολύφωτο, Σφηκιά , Ασώματα , Αγ.Βαρβάρα , Μακροχώρι, Βέρμιο , Άγρας , Εδεσσαίος . Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται  στα  880,2 MW.
Συγκρότημα Άραχθου.
Περιλαμβάνει τα παρακάτω ΥΗΣυγκροτήματα . Πηγές Αώου , Πουρνάρι Ι, Πουρνάρι ΙΙ , Λούρος .  Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται  στα 553,9 MW.
Συγκρότημα Νέστου.
Περιλαμβάνει τα παρακάτω ΥΗΣυγκροτήματα . Θησαυρός , Πλατανόβρυση.   Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται  στα 500 MW.
ΥΗΣ Ν.Πλαστήρα  . Ισχύς 129,9 MW.
ΥΗΣ Λάδωνα  .          Ισχύς  70     MW

Συνολική ισχύς Υ/Η ΔΕΗ    3.061 MW


Το επόμενο βήμα.  Η εκτροπή του Αχελώου !.

         Η ιδέα της ''εκτροπης του ποταμού Αχελώου'' πρότεινε την εκτροπή 5-6 ποταμών προς την Θεσσαλία, ώστε να εξασφαλιστεί για πάντα η ύδρευση ολόκληρης της Θεσσαλικής πεδιάδας και ο Πηνειός να γίνει πλωτός μέχρι τα Τρίκαλα .Καταδειχθεί ως εφικτή η εκτροπή υδάτων του Αχελώου, από τον ταμιευτήρα της Συκιάς ,στοιχείο που έγινε κοινά αποδεκτό και έκτοτε αποτέλεσε την βάση όλων των σχεδιασμού του έργου.
Που βρίσκεται σήμερα η εξέλιξη ?   Στην διαμάχη υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ....

       ''Οπως μας ενημέρωσε ο καλός φίλος  κος Διονύσης Χοϊδάς το παραπάνω κείμενο που ανέβασε στον τοίχο του στο Facebook, έχει γραφτεί αρχικά από τον δημοσιογράφο κο Χρηστεα Ηλία . 
Από εκεί το ''δανειστήκαμε'' και το αναρτούμε στο http://sagini3.blogspot.gr/ επειδή πιστεύουμε οτι  έπρεπε να υπάρχει στο αρχείο μας.''
                                                                                      Γιώργος Βαλ. Μαντζώρος

 
                                                                                                                        

  Ας δούμε το χρονικό της εκτροπής ''Ελιγμοι '' σε βάθος χρόνου , οπως αναφέρεται στο παρακάτω δημοσίευμα ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

    www.tovima.gr/society/article/?aid=794714

1925 . Ο καθ.του ΕΜΠ Απ. Κουτσοκώστας προτείνει την εκτροπή του Αχελώου.
Δεκαετίες 1950-1960  .  Σκέψεις για πλήρη αδρευση του Θεσσαλικού κάμπου , αλλα τελικά η ιδεα απορρίπτεται ως οικονομικά ασύμφορη.
1972 .Η ιδεα επανερχεται από τον μηχανικο της ΔΕΗ  Στ. Μαγειρία.
1981 .Το τοτε υπουργ.Συντονισμού εξαγγέλει διεθνη διαγωνισμο μελετης σκοπιμοτητας του εργου.
1983 . Ο Ανδ.Παπανδρεου εξαγγέλει απο το Κιλελερ το εργο εκτροπής με τη δεσμευση να εχει ολοκληρωθει σε μια δεκαετία.
1980-2000 . Η Ε.Ε. αρνειται να χρηματοδοτήσει τα αρδευτικά εργα. Το αρχικο σχεδιο χωριζεται ωστα τα φράγματα να παρουσιαστουν ως ενεργειακα εργα.
1994,2000,2005,2006 . Το Συμβουλιο της Επικρατείας απορριπτει τις Μελετες Περιβαλλοντικων Επιπτωσεων ,επειτα απο προσφυγες περιβαλλοντικων οργανωσεων.
2006. Ο τοτε υπουργός ΠΕΧΩΔΕ παρακάμπτει το ΣΤΕ με ψήφιση τροπολογιών στη Βουλη.
2016 . Διαβάστε ρεπορταζ απο.....

  ΤΟ ΒΗΜΑ    ....www.tovima.gr/society/article/?aid=794714


Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - Η ΠΙΟ ΚΑΛΟΣΤΗΜΕΝΗ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΜΙΑ ΚΑΛΟΣΤΗΜΕΝΗ ΑΠΑΤΗ

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ !!!                          Προφητικό και επίκαιρο . 
                                                                                       
Άρθρο του   Σταύρου Αλεξανδρή , καθ. στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

    Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί ένα ισχυρό πολιτικό και οικονομικό ζήτημα στα χέρια των policy makers για λογαριασμό των ισχυρών κύκλων μιας παγκόσμιας ολιγαρχίας.Πού χρεώνονται τα αίτια της κλιματικής αλλαγής;


       Δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει κανείς ότι ο άνθρωπος είναι υπέρμετρα καταστροφικός και ασύδοτος με το ίδιο του το περιβάλλον.
 Θα ήταν όμως παράλογο να αποδεχθεί κανείς την άποψη της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) και των ισχυρών κύκλων που την υποστηρίζουν, για τις αιτίες που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη.     Καθημερινά βλέπουν στο φως της δημοσιότητας υπέρμετρα και αβέβαια σενάρια που αγγίζουν τα όρια μιας ακραίας περιβαλλοντικής τρομολαγνείας, βασισμένα σε υποθετικές θεωρήσεις και κατευθυνόμενους διαλογισμούς.       Δυστυχώς όμως η προκαλούμενη αλλαγή του κλίματος από τον άνθρωπο έχει γίνει αποδεκτή ως πραγματικότητα, δημιουργώντας μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη μέσα στον πληθυσμό που φθάνει σε επίπεδα υστερίας.

    Σήμερα, ο όρος «ρύπος» αποδίδεται για να χαρακτηρίσει το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που όχι μόνο ρύπος δεν είναι, αλλά επιπλέον παραποιείται η πραγματική διάσταση της φυσικής του δράσης. Αλλά ας δούμε κάποια στοιχεία που φαίνεται να έχουν σκόπιμα αγνοηθεί.

     Οι υδρατμοί στην ατμόσφαιρα έχουν σημαντικά μεγαλύτερη συμβολή στο αποκαλούμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου, και αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% του συνολικού ποσού των αερίων του θερμοκηπίου, γεγονός που συστηματικά αγνοείται! Κάθε λεπτό της ώρας σχεδόν 1 δις τόνοι νερού διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα με τη διαδικασία της εξάτμισης από τους ωκεανούς. 
    Αν και το διοξείδιο του άνθρακα πρωταγωνιστεί στις συζητήσεις για τα αέρια του θερμοκηπίου, οι υδρατμοί διαδραματίζουν έναν ακόμα μεγαλύτερο και ουσιαστικό ρόλο στην θέρμανση της ατμόσφαιρας και στο ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη. Το μόριο του νερού έχει μία μοναδική δομή με μια εξαιρετική ικανότητα να αποθηκεύει θερμότητα, γεγονός που επιδρά σημαντικά στο σχηματισμό των καταιγίδων και έτσι το καθιστά εν γένει πρωταγωνιστή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία

Μήπως λοιπόν οι υδρατμοί είναι ένας πολύ πιο επικίνδυνος "ρύπος" σε σχέση με CO2 ; Θα ήταν βέβαια, παράλογο ένα πολύτιμο στοιχείο της φύσης και της ζωής όπως είναι το νερό να εισαχθεί στο “περιβαλλοντικό χρηματιστήριο εμπορίας ρύπων (Κιότο) ως αέριο του θερμοκηπίου. 
     Είναι λοιπόν προφανής ο λόγος γιατί ο υδρατμός απουσιάζει από τον κατάλογο των ρύπων και δεν αναφέρεται ως αέριο του θερμοκηπίου από τους αρχιτέκτονες της παγκόσμιας περιβαλλοντικής πολιτικής.

Θα μπορούσε η αλήθεια να είναι διαφορετική;

      Η αλλαγή του κλίματος είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του δυναμικού συστήματος της γης, του ήλιου και του σύμπαντος. Η κινητήρια δύναμη που προκαλεί τις κλιματικές μεταβολές του πλανήτη είναι κυρίως οι διακυμάνσεις στο πλήρες φάσμα της ακτινοβολίας του ήλιου καθώς και οι γεωμαγνητικές αλλαγές. Γενικά η χρονική διαφοροποίηση της ηλιακής δραστηριότητας συσχετίζεται με την διακύμανση της μέσης θερμοκρασίας της γης ή οποία είναι σχεδόν αδύνατον να προσδιορισθεί με ακρίβεια. 
      Αυτό συμβαίνει αδιάκοπα κατά την διάρκεια της μακράς προϊστορίας του πλανήτη! Επίσης πολυάριθμες παλαιοκλιματολογικές παρατηρήσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χρονικών περιόδων, συνηγορούν στο ότι η γαλαξιακή μεταβλητότητα των κοσμικών ακτίνων συνδέεται με την αλλαγή του κλίματος και επιδρά στον μηχανισμό δημιουργίας νεφών. 
    Η ποιότητα και η ποικιλομορφία αυτών των παρατηρήσεων δείχνουν ότι είναι δύσκολο να είναι τυχαία αυτή η σχέση . (Cosmics Leaving Outdoor Droplets – «CLOUD», Cern experiment).

     Μια τέτοια λοιπόν φυσική διακύμανση στη πυκνότητα ροής της ακτινοβολίας μέσα στην γήινη ατμόσφαιρα δεν θα ήταν δυνατόν να αφήσει αδιάφορη την τεράστια μάζα νερού των ωκεανών οι οποίοι καλύπτουν το 71% της γήινης επιφάνειας (361.000.000 km2), που με την σειρά τους έχουν σημαντική και αναμφισβήτητη επίδραση στη ρύθμιση του παγκόσμιου κλίματος. 
     Σημειωτέον ότι η περισσότερη από τη εισερχόμενη μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία (Global radiation) που απορροφάται από τη γη δεσμεύεται από τους τροπικούς ωκεανούς. 
    Η συνεχής κυκλική συμπεριφορά της θερμοκρασίας της επιφάνειας των ωκεανών, καθώς και ο τρόπος που οι ωκεανοί αλληλεπιδρούν με την υπερκείμενη ατμοσφαιρική στρώση, έχουν σημαντική επίδραση στην συγκέντρωση υδρατμών και CO2 στην γήινη ατμόσφαιρα και συνεπώς στο ισοζύγιο άνθρακα του πλανήτη. 
     Επομένως αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών σημαίνει μεγαλύτερη αποδέσμευση CO2 προς την ατμόσφαιρα.


Η υπερβολή είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο με το οποίο προβάλλονται τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

         Όταν στις συζητήσεις αναφερόμαστε στη λέξη περιβάλλον αυτόματα ο συνειρμός οδηγεί στην «κλιματική αλλαγή» και στην «υπερθέρμανση του πλανήτη» λόγω των αερίων του θερμοκηπίου και συγκεκριμένα της αύξησης του CO2. 
     Η αύξηση αυτή είναι της τάξεως των 6.8 χιλιοστών στην εκατοστιαία σύσταση της ατμόσφαιρας (0.0068 %) τα τελευταία 50 ΧΡΟΝΙΑ!!! 
    Από αυτή την ποσότητα μόνο τα 3.9 χιλιοστά οφείλονται σε ανθρωπογενείς εκπομπές και θεωρείται… ότι είναι ικανή να εξαφανίσει από τον πλανήτη παράκτιες περιοχές και νησιωτικές χώρες. 
     Σε αυτό το αντίστοιχο διάστημα η αύξηση του πληθυσμού της γης είναι φρενήρης, 239%!!! 
Θα ήταν αδύνατον να μην διασαλευθεί το ισοζύγιο άνθρακα του πλανήτη.

      Για να διαπιστωθεί το μέγεθος της υπερβολής των κλιματικών μοντέλων που συνδράμουν στην στήριξη αυτής της απάτης, θα πρέπει να αναφερθεί ένα παράδειγμα. Σήμερα με την χρήση των μετεωρολογικών δορυφόρων λαμβάνεται με συνεχή ροή τεράστιος αριθμός κλιματικών δεδομένων για πρόβλεψη καιρού που εισάγεται σε βαθμονομημένα μοντέλα καιρού. Αυτά τα μοντέλα παρότι κρίνονται καθημερινά εκ του αποτελέσματος , είναι αδύνατον να κάνουν ασφαλή πρόβλεψη περισσότερο των 3 έως 5 ημερών!!! 
      Φαντασθείτε λοιπόν την αξιοπιστία κλιματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουν την θερμοκρασία του πλανήτη μετά από 50 ή 100 χρόνια, βασιζόμενα σε υποθετικά και φανταστικά σενάρια.

       Σήμερα η αλλαγή του κλίματος αποτελεί ένα ισχυρό πολιτικό και οικονομικό ζήτημα στα χέρια των policy makers. Τα τελευταία 25 χρόνια προπαγανδίζεται με ευφυέστατο τρόπο μια «περιβαλλοντική διαχείριση» βασισμένη στην παραπληροφόρηση και στα νεοσύστατα «πράσινα» χρηματιστήρια υπό την διαχείριση του United Nations Framework Convention on Climate Change (UN-ICCP) και γνωστών παγκόσμιων τραπεζικών κύκλων των οποίων διαχειριστές είναι πολιτικοί, οικονομολόγοι, και χρηματιστές. 
    Ας αναλογισθεί κάποιος ότι “τζόγος” του CO2 στο χρηματιστήριο ρύπων των διακινούμενων κεφαλαίων το 2009 έφτασε τα 198.000.000.000 δολάρια.

Η πράσινη ανάπτυξη εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα των γνωστών παγκόσμιων κύκλων

       Η “Πράσινη Ανάπτυξη” με την σημερινή της μορφή της δεν αποτελεί μια νεόφερτη πολιτική προσέγγιση, ούτε είναι το νέο εφεύρημα των κυβερνήσεων.
    Ο όρος άνθησε στα τέλη της 10ετίας του 60 από τους οραματιστές μιας νέας παγκόσμιας διαχείρισης πραγμάτων, την στιγμή που ανεξάρτητα οικολογικά κινήματα και από τις δύο πλευρές του ατλαντικού εξέφραζαν δυναμικά την αντίθεση τους στο βιασμό των οικοσυστημάτων του πλανήτη και στην μόλυνση του περιβάλλοντος. Ήταν η στιγμή λοιπόν που οι ηγέτες του παγκόσμιου οικονομικού φόρουμ έκαναν μεθοδευμένα πράξη την γνωστή ρήση: «Ο καλύτερος τρόπος να ελέγξεις την αντιπολίτευση είναι να την καθοδηγείς».

       Έτσι η νέα μορφή της «πράσινης ανάπτυξης» προτάσσεται σαν αντιστάθμιση στην οικονομική κρίση βασισμένη σε μια κατευθυνόμενη εικονική και υποκριτική περιβαλλοντολογική πολιτική εν ονόματι της κλιματικής αλλαγής, επιδεινώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες, την φτώχεια και τις αντιθέσεις. Είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την υπερχρέωση των αδύνατων κρατών του πλανήτη και προέρχεται από τους ίδιους κύκλους.

     Ο κύριος κορμός της πράσινης ανάπτυξης είναι το χρηματιστήριο ρύπων. Σύμφωνα με το σύστημα εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων που προκαλούν το φαινόμενο θερμοκηπίου, στο τέλος του έτους, ο φορέας κάθε εκμετάλλευσης οφείλει να αναφέρει στην αρμόδια αρχή τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προήλθαν από τις εγκαταστάσεις του κατά τη διάρκεια του έτους. 
      Για παράδειγμα η ΔΕΗ ξεπερνώντας κατά 18% τα δικαιώματα ρύπων που της αναλογούσαν, καταβάλλει περίπου 110 εκατομμύρια € για αγορά επιπλέον δικαιωμάτων εκπομπών για το 2008, με συνέπεια τo έλλειμμα της ΔΕΗ να αυξάνει. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί κατά πολύ περισσότερο, επιβαρύνοντας τον συνήθη ύποπτο: Τον Έλληνα φορολογούμενο.

Όσες εταιρίες στηρίζουν την παραγωγή τους σε ορυκτά καύσιμα αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με την εμπορία ρύπων καθώς καταργείται το καθεστώς δωρεάν παραχώρησης δικαιωμάτων τα επόμενα χρόνια (2013) έχοντας σαν αποτέλεσμα την υπέρμετρη άνοδο των τιμών στα χρηματιστήρια ρύπων.

        Η λύση λοιπόν στο πρόβλημα για τους ρυπαντές της Δύσης έρχεται από την Κίνα που έχει αναπτύξει την μεγαλύτερη αγορά Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας παρέχοντας ήδη «πράσινα πιστοποιητικά» σε «τιμή κόστους» μέσω των Carbon Funds που τα διαχειρίζονται μεγάλοι κολοσσοί όπως η WorldBank, AsianDevelopmentBank.
      H αγοροπωλησία πράσινων δικαιωμάτων (CERs) μέσω μαζικών πωλήσεων αποδίδει τις καλλίτερες τιμές «πράσινων πιστοποιητικών».
    Για αυτούς λοιπόν που διαχειρίζονται τα «πράσινα» χαρτοφυλάκια γεννήθηκε η «πράσινη οικονομία», την στιγμή που 85 εκατομμύρια Ευρωπαίοι συμπολίτες μας είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.

       Ας σταματήσει λοιπόν η υποκρισία και η κερδοσκοπία όλων αυτών που επιδίδονται και συναινούν εσκεμμένα ή άθελα τους στην μεγαλύτερη απάτη των ημερών μας. Ο πλανήτης και η χώρα μας έχει ανάγκη από την Πράσινη Ανάπλαση.


Πηγή
http://www.inlaw.gr/content.aspx?id=44
http://archaeopteryxgr.blogspot.com/

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Τα ταξίδια του ταχύπλοου '' Καλυψώ '' του Δήμου Ανδρου !!!

   
               
      Το ''Καλυψώ'' στο λιμάνι του Κορθιου Άνδρου.( φωτο  http://sagini3.blogspot.gr/ )      
   

                Με έκπληξη  διαβάσαμε  ρεπορτάζ του ''εν Ανδρω.gr '' ...... ΕΔΩ

 Το ρεπορτάζ αναφέρεται στην κωμικοτραγική πλευρά των γεγονότων ( φυσικά υπάρχει και αυτή η πλευρά ) , ενός επικίνδυνου ταξιδιού ''περιπέτεια '' ,  60 μιλίων μέσω Καβο Ντορο , με 7-8  επιβαίνοντες στο ταχύπλοο  ''Καλυψώ'' , του  Δήμου  ΄Ανδρου , την 9/12/2016 .
Το ταξίδι αυτό έγινε στην διάρκεια της απεργίας των ναυτικών της ακτοπλοΐας , απο το Κορθι Άνδρου στην Ραφήνα .
                   
          Η φωτο του ''εν Ανδρω.gr'' από την άφιξη του σκάφους στη Ραφήνα.

  Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά ερμηνείας των γεγονότων .

         Ας δούμε το θέμα από την αρχή .
Ελάχιστοι Ανδριώτες γνωρίζουν την ύπαρξη του ''Καλυψω '' , αφού ουδέποτε έγινε σχετική ενημέρωση από τον Δήμο Άνδρου .
Το ταχύπλοο 10μετρο πολυεστερικό  σκάφος ''Καλυψω'' αγοράστηκε το 2013 , από τον Δήμο Άνδρου  ( δείτε πως ....  ΣΚΑΦΟΣ )   ,  από  Ελληνικό ναυπηγείο,  για τις ανάγκες του 4ετους προγράμματος ''Life Andros'' . Πρόκειται για ένα σκάφος σχετικά  γρήγορο και καλά εξοπλισμένο , αν και ο εξοπλισμός του  ( κινητήρας , ηλεκτρονικά , σωστικά κλπ )  ,δεν γνωρίζουμε  αν περιλαμβάνεται στην τιμή του ναυπηγείου . Το σκάφος ελλιμενιζεται στον όρμο Κορθιου .
        Στο πρόγραμμα ''Life Andros'' ,  ύψους  1.850.000 ευρώ, συμμετείχε και ο Δήμος Άνδρου με ποσοστό 25% .( Δείτε εδώ .... ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LIFE)
     Από το 2016 την διαχείριση , συντήρηση και τα έξοδα χρήσης του σκάφους ανέλαβε ο Δήμος Άνδρου   (Δείτε εδώ  Συντήρηση Σκάφους) , αφού το ''Life Andros''  κλείνει  την δράση και τον οικονομικό του κύκλο  .

       Χειριστής  του σκάφους  ήταν και παραμένει  ο .........προϊστάμενος Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου , μηχανικός κος Ισίδωρος Νικολάου , μόνιμος  Δημοτικός  υπάλληλος  Άνδρου.
      Σήμερα λοιπόν το ''Καλυψω '' το διαχειρίζεται ο Δήμος Άνδρου  και τα έξοδα συντήρησης και κίνησης, βαρύνουν  το ταμείο του Δήμου .

      Πιστεύουμε ότι το σκάφος διαθέτει  όλα τα αναγκαία σωστικά και  έγγραφα αξιοπλοΐας που ο νομος προβλέπει , για να μεταφέρει τους εκάστοτε επιβαίνοντες ,  με ασφάλεια στη θάλασσα .  Τα θαλάσσια ταξίδια γενικώς απαιτούν αυστηρή τήρηση των κανονισμών ασφάλειας ,και ανθρώπους με ναυτοσύνη  .
Δυστυχώς η Άνδρος έχει θρηνήσει τον χαμό πολλών αθώων , σε ναυάγια που έγιναν από ανθρώπινα λάθη .

       Στο παραπάνω αναφερόμενο περιπετειώδες ταξίδι , (   9/12/2016  ) , δυστυχώς , υπήρξε ξαφνική  μηχανική βλάβη στο μέσω του Καβοντορο . Η βλάβη  επιδιορθώθηκε από ειδικούς μηχανικούς , που έσπευσαν στην Ραφήνα , όταν το ''Καλυψώ '' κατάφερε να φθάσει εκεί , μετά από πολλές ώρες .    
    Το ταξίδι αυτό , λογικά  ότι έγινε κατόπιν συγκεκριμένης εντολής που δόθηκε από τον Δήμο  Άνδρου , για την  μεταφορά των ιερωμένων .  (Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του  ''εν Ανδρω.gr ,  2 ιεροψάλτες , 3 ιερομοναχους και έναν ιερέα  από το Κορθι -Φωτο ) .
 Την αναγκαιότητα να γίνει αυτό το ταξίδι  δεν την γνωρίζουμε .
         Νομίζουμε όμως , οτι καλό θα ήταν να υπάρξει μια ενημέρωση των Ανδριωτων σχετικά με τις δυνατότητες του σκάφους για τέτοιου είδους ταξίδια .
      Αρχικά θα πρέπει να μάθουμε αν  το ''Καλυψώ'' είναι χαρακτηρισμένο από τις λιμενικές  Αρχές ,  σαν ''επιβατηγό '' , ''σκάφος αναψυχής'' η είναι ''επαγγελματικό'' , ''ερευνητικό'' , ''ανοικτής θαλάσσης'' ,   κλπ  ?
       Αν έχει επιθεωρηθεί προσφάτως απο τις λιμενικές  Αρχές ?
       Αν είναι ασφαλισμένο όπως απαιτεί ο νόμος , για περιπτώσεις θαλασσίων ατυχημάτων  ?
       Αν εχει οριστεί απο τον Δήμο  στο Κορθι , ένας υπεύθυνος φύλακας -συντηρητής για την ασφάλεια του ''Καλυψω''
       Πόσα ταξίδια με εντολές του Δήμου Άνδρου  , έχει πραγματοποιήσει  το 2016 και για ποιους σκοπούς ?
       Ποιος τελικά είναι αυτός που αποφασίζει και φυσικά έχει και την ευθύνη να γίνονται   τα  ταξίδια  του  ''Καλυψώ ''  ?
      Υπήρξαν άλλοι κάτοικοι της Άνδρου που είχαν ανάγκη μεταφοράς στην Ραφήνα , για σοβαρότερα θέματα ( υγείας κλπ ) , αλλά δεν είχαν χρήματα να πληρώσουν ελικόπτερα , ιδιωτικά ταχύπλοα  κλπ ?
      Πόσα ήταν  τα έξοδα ( πετρέλαια , επισκευές , κλπ ) του ταξιδιού και πως πληρώθηκαν  ?
      Ποιος αποφάσισε για τον αριθμό   επιβαινόντων  ?
      Γιατί δεν ταξίδεψαν και άλλοι Ανδριωτες που σίγουρα  είχαν ανάγκη , αφού είχε προηγηθεί πολυήμερη απεργία  στα πλοία της γραμμής ?

Στα ερωτηματικά και στις απορίες μας  οφείλονται απαντήσεις από τον Δήμο Άνδρου .