Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Μελέτη ''Μούφα '' .ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ... της ''πράσινης προπαγάνδας'' από τα διεθνούς κύρους πανεπιστήμια Stanford,Berkeley .

   Η ΜΟΥΦΑ ΕΙΔΗΣΗ......    

‘’ Μηχανικοί του Stanford απέδειξαν ότι η στροφή της Αμερικής  κατά 100% σε ανανεώσιμες  πηγές ενέργειας  , μπορεί να γίνει χωρίς πρόβλημα μέχρι το 2050 ‘’. http://news.stanford.edu/pr/2015/pr-50states-renewable-energy-060815.html
       Η μελέτη του καθ.  Mark Z. Jacobson   , πολιτικού μηχανικού περιβάλλοντος  του πανεπιστήμιου Berkeley  και του ερευνητή Mark Delucchi    του πανεπιστήμιου Stanford     http://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/USStatesWWS.pdf
που δημοσιεύτηκε στο ΄΄Energy and Environmental Sciences΄’,     φέρει  τον παραπάνω  παραπλανητικό τίτλο   .

      Η  παραπάνω  μελέτη που δυστυχώς  έχει γίνει ΄΄αλά καρτ’’ ,  προωθεί τα γνωστά τεράστια οικονομικά projects  της πράσινης απάτης  , μέσω πολύ συγκεκριμένων οικονομικών προγραμμάτων  ,για την καταπολέμηση της ανύπαρκτης κλιματικής αλλαγής , που δήθεν απειλεί τον πλανήτη μας . Τα προγράμματα αυτά επιβάλλονται σαν υποχρεωτικά  σχεδόν σε όλες τις κυβερνήσεις , που καλούνται να επενδύσουν δισεκατομμύρια σε ‘’καθαρές’’ ΑΠΕ ,για να σωθεί ο πλανήτης ! .      Τα βαρύγδουπα ονόματα φημισμένων διεθνώς επιστημονικών ιδρυμάτων  Berkeley , Stanford  κλπ , απλά  ΄΄χρησιμοποιούνται από τα λόμπυ της ενέργειας΄΄  ,  προφανώς έναντι  ευτελών οικονομικών αντιπαροχών , για την χειραγώγηση της κοινής γνώμης  σε συγκεκριμένες  πολιτικές , όπως η εγκατάλειψη χρήσης  βρώμικων ορυκτών καυσίμων και η στροφή στις πανάκριβες και αναξιόπιστες ΑΠΕ .  Πάντοτε και παντού , θα υπάρχουν κάποιοι καθηγητές , ερευνητές ,δημοσιογράφοι,  κλπ  , που είναι πρόθυμα γίνονται παπαγάλοι  για   να πουν και να υπογράψουν δημοσίως οτιδήποτε , θυσιάζοντας το επιστημονικό τους κύρος  . Εξασφαλίζουν  μεγάλες οικονομικές  απολαβές , δημοσιότητα , στήριξη  και εύκολη ανέλιξη στην καριέρα τους.  Ακριβώς αυτό κάνει η παραπάνω ‘’μελέτη’’. Φυσικά εκατομμύρια  αδαείς ,  αφελείς  και ανυποψίαστοι πολίτες  , σε όλον τον κόσμο πιστεύουν και υιοθετούν αυτές τις ‘’μπούρδες’’ ,  σαν  δήθεν επιστημονικά κείμενα , μετά αισθάνονται λίγο ένοχοι,   αλλά ταυτόχρονα είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν οικονομικά για να σώσουν την γη μας. Μόλις μάθατε για την ‘’πράσινη απάτη της δήθεν κλιματικής αλλαγής’’.

   
          Την παραπάνω  δήθεν   ‘’ μελέτη-έρευνα- μπούρδα’’   αποσυνθέτει  με  επιστημονική τεκμηρίωση , ένας μεγάλος Έλληνας επιστήμονας  , ο καθηγητής του   ΜΙΤ , κος  Απόστολος Ευθυμιάδης .

-----------------------------------------------------------------


21/6/2015  Αθήνα

Γράφει   ο  Απόστολος Ευθυμιάδης .            

       Τώρα πια ο σχολιασμός μπορεί να γίνει και δημόσια!    Έτσι για να μη μένουν ασχολίαστες οι ανακρίβειες (για να μη πω μπουρδολογίες) των "ειδικών" του Stanford και τις πάρουν αμάσητες τα απανταχού πράσινα παπαγαλάκια!

       Ἀκολουθεί σε συνέχειες καὶ κατά παράγραφο ἡ ἀπόκρισις ἠμῶν ἐπί τοῦ διαβιβασθέντος ὑπό της φιλτάτης Σόνιας ἄρθρου.

1. Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Οι συγγραφεῖς τοῦ ἄρθρου κ.κ. Mark Z. Jacobson, Mark A. Delucchi, Guillaume Bazouin, καί λοιποί, εἴναι ὅλοι ....... πολιτικοί μηχανικοί καὶ μηχανικοί περιβάλλοντος ἀπό τὴν ἀντίστοιχη σχολή του Stantford (Dept. of Civil and Env. Engineering, Stanford University), ἔνα λίαν σεβαστό κατά τα ἄλλα Πανεπιστήμιο.
     Ἐπομένως οι συγγραφεῖς λόγῳ τῆς εἰδικότητάς τους, ἔχουν παντελῆ ἄγνοια εἰς τα θέματα εὐστάθειας τοῦ ἠλεκτρικοῦ συστήματος καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν δύνανται να προσδιορίσουν μετ' ἀκριβείας τό εἶδος τῆς τεχνολογίας που ἀπαιτεῖται διὰ τὴν διατήρηση τῆς εὐσταθείας σε συνθῆκες ὑψηλής διεισδύσεως στοχαστικῶν ἈΠΕ.
       Ἡ τελευταῖα αὐτή πρόταση ἀποδεικνύεται ἀπό μία βιβλιογραφική ἔρευνα εἰς τις ἐργασίες τοῦ τμήματος Atmosphere/Energy Program, Dept. of Civil and Env. Engineering, Stanford University ἀλλά καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ ἐπικεφαλῆς ἐρευνητή κ. Mark Z. Jacobson. (https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/).

 Ἀπό τὴν ἱστοσελίδα του ἀποδεικνύεται ὅτι αὐτός
        α) ἔχει βασικό πτυχίο πολιτικοῦ μηχανικοῦ και Μάστερ'ς σε Περιβαλλοντική μηχανική εἰς το Τμῆμα εἰς τό ὁποῖο σήμερα ἐργάζεται (https://cee.stanford.edu/programs/atmosphereenergy).

Το τμῆμα αὐτό διαθέτει και κατεύθυνση "ἀτμοσφαιρικῶν σπουδῶν και ἐνέργειας", κάτι γενικῶς πρωτοφανές εἰς τα τμήματα τῶν πολιτικῶν μηχανικῶν εἰς τις ἨΠΑ. Π.χ. δια λόγους συγκρίσεως παρατίθεται το ἀντικείμενο σπουδῶν του ἀντιστοίχου τμήματος τοῦ ΜΙΤ (https://cee.mit.edu/graduate/degrees-overview), εἰς το ὁποῖο περιλαμβάνονται κλασσικοί περιβαλλοντικοί τομεῖς ὅπως π.χ. Ὑδρολογία, Ὑδραυλική, Γεωτεχνική, Μεταφορές, κλπ, δηλαδή τομεῖς οἱ ὁποῖοι ἄπτονται εὐθέως τοῦ ἀντικειμένου τῶν Πολιτικῶν Μηχανικῶν ἀλλ' ὄχι και "ἀτμοσφαιρικές σπουδές" οἱ ὁποῖες θεραπεύονται κατά κανόνα ἀπό ἄλλες εἰδικότητες (Φυσικοί- μετεωρολόγοι, ἀμιγείς Περιβαλλοντολόγοι μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Χημικοί Μηχανικοί, Πυρηνικοί, κλπ).
          β) ἔχει συγγραφικό ἔργο εἰς τα θέματα ἀτμοσφαιρικῶν ἐπιστημῶν καί εἰδικότερα εἰς τα θέματα τῆς διαβόητης "κλιματικῆς ἀλλαγῆς" ὅπου ἔχει συγγράψει δύο βιβλία. Το πρῶτο εἶναι "Ἀτμοσφαιρική Ρύπανση" http://web.stanford.edu/.../jacobson/POLbook/POLbook.html) τὸ δωδέκατο κεφάλαιο τοῦ ὁποῖου ἔχει τίτλο : "The Greenhouse Effect and Global Warming". Μία σύντομη ματιά εἰς τό ἐν λόγῳ σύγγραμμα δίδεται στον σύνδεσμο http://web.stanford.edu/.../jac.../POLbook/AirPolHSRCh12.ppt. Ἀπό τὸν σύνδεσμο αὐτό διαπιστώνεται ὅτι το σύγγραμμα αὐτό εἶναι ἕνα συνονθύλευμα δημοσιογραφικοῦ τύπου πληροφοριῶν διὰ το "φαινόμενο του θερμοκηπίου" και την "κλιματική ἀλλαγή", οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν τίποτα κοινό με την ἐπιστήμη διότι δεν περιλαμβάνουν "τα ἀεί ὡσαύτως ἔχοντα" κατ' Ἀριστοτέλη, δηλαδή την σταθερή, ἐπαναλήψιμη και ἐπαληθεύσιμη γνώση,  ἀλλά ἀποσπασματικές πληροφορίες ἀνεπίδεκτες ἀληθείας καὶ επιστημονικῶν ἀποδείξεων!!!
      γ) το δεύτερο βιβλίο εἴναι ἐκδόσεως 2012 και ἔχει τίτλο : Air Pollution and Global Warming: History, Science, and Solutions. Το δωδέκατο κεφάλαιο ἐχει τίτλο : Chapter 12. The Greenhouse Effect and Global Warming (38.3 MB) (https://web.stanford.edu/.../jacobson/POLbook2/index.html)
το ὁποῖο εἶναι τῆς ἰδίας "ἐπιστημονικῆς" στάθμης με το προηγούμενο ἀναφερθέν!!!
    
δ) ἔχει δημοσιεύσεις (κοινῶς πέϊπερς) γύρω ἀπό τα θέματα ἀτμοσφαιρικῆς ρυπάνσεως καθὼς και σε θέματα ἀριθμητικῆς προσομοιώσεως ἀτμοσφαιρικῆς ρυπάνσεως και "κλιματικῆς ἀλλαγῆς", χωρίς καμία δημοσίευση σε θέματα ἐνέργειας, ἈΠΕ ἤ συστημάτων μεταφορᾶς ἐνέργειας
Συμπέρασμα : πρόκειται για φανατικούς τῆς διαβόητης "κλιματικῆς ἀλλαγῆς" οἱ ὁποῖοι δεν διστάζουν να ἐπιτίθενται, να εἰσβάλουν και να καρατομοῦν κάθε ἀλλόφυλο τομέα τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνικῆς ὅπως εἶναι η Μηχανολογία (θερμικές και δυναμικές μηχανές ἠλεκτροπαραγωγής, κλπ) και η Ἠλεκτρολογία (συστήματα μεταφορᾶς ἠλεκτρικής ἐνέργειας, κλπ).    Βεβαίως εἶναι γνωστή η τάση τῶν Πολιτικῶν Μηχανικῶν να εἰσβάλουν και να καταπατοῦν κάθε τομέα τῆς ἐπιστήμης ἀλλά ἐδώ πλέον το ἔχουν παρακάνει κατά τρόπο  παρά φύσιν!!!.

Οὐδέποτε εἰς την ἰστορία, ἄνθρωποι που γνώριζαν τόσα λίγα για ἔνα τομέα τῆς ἐπιστήμης, ἔγραψαν τόσα πολλά δι' αὐτόν!!!!. Ἐπομένως καί μόνο ἐξ' αὐτοῦ τοῦ λόγου το ἄρθρο αὐτό πρέπει να ἀπορριφθεῖ ἀπό χερι, "εις τις τεχνικές ηλεκτρικών συστημάτων (power systems engineering)"!

     

2. ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ <<ΑΗΡ-ΥΔΩΡ-ΗΛΙΟΣ>> (WIND-WATER-SOLAR : WWS) ΔΙΑ ΤΟ 2050


    Οι συγγραφεῖς ὀνειρεύονται και προφητεύουν διά τὸ 2050 μία 100% ἐξηλεκτρισμένη οἰκονομία (ἠλεκτρισμός, μεταφορές, θέρμανση/ψύξη, βιομηχανία) καὶ προσποιούμενοι τοὺς συνεχιστές τῶν Ἰώνων φιλοσόφων, στηρίζουν αὐτή τὴν προφητεία εἰς τὸν ἄνεμο, το νερό καὶ τὸν ἥλιο (WWS), ὠς μοναδικές και ἀποκλειστικές πηγές ἐνεργείας χωρίς τὴν καύση συμβατικῶν καυσίμων καὶ τὴν σχάση πυρηνικῶν ὑλικῶν, δηλαδή ἀγνοώντας τὸ πῦρ σε ἀντίθεση με τοὺς Ἴωνες φιλοσόφους!!!
     Ἡ προφητεία αὐτή ἀπεικονίζεται γραφικῶς εἰς τὸ συνημμένο σχῆμα εἰς τὸ ὁποῖο ἐμφανίζονται τὰ στερεά καύσιμα καὶ τὰ σχάσιμα ὑλικά (πυρηνικά) νὰ μειώνονται σταδιακά μέχρι ἐξαφανίσεως ἕως το 2050, ὅπου και το φορτίο ἀναλαμβάνεται κατά 100% ἀπό τις ἈΠΕ, δηλαδή κατά 50% % ἀπό αἰολικά (31% χερσαία, 29% ὑπεράκτια), 45,25% ἀπό ἠλιακά (35% φωτοβολταϊκά καθώς και 7,3% CSP: Conentrating Solar Power δηλαδή συγκεντρωτικά ἠλιοθερμικά), 3% ἀπό ὑδροηλεκτρικά, 1,25% ἀπό γεωθερμία καὶ 0,5% ἀπό κυματική- παλιρροιακή ἐνέργεια!!!
        Παράλληλα τὸ τελικό φορτίο (ἡ τελική χρήση ἐνέργειας) μειώνεται ἐπίσης προοδευτικῶς ἔως το 2050 διά δύο βασικούς λόγους :
        α) Ἐξάλειψη τῶν ἀπωλειῶν μετατροπῆς τῆς θερμικῆς ἐνεργείας σὲ ἠλεκτρική, ὅπως γίνεται σήμερα εἰς τοὺς συμβατικούς σταθμούς ἠλεκτροπαραγωγῆς. Οἱ ἀπώλειες αὐτές ἀντιστοιχοῦν 32,4% τοῦ φορτίου emoticon smile .0,849/2,621)
        β) Βελτίωση της ἐνεργειακῆς ἀποδοτικότητας καὶ τὴν ἐξοικονόμηση ἐνεργείας, μὲ μείωση φορτίου κατὰ 7% = 0,181/2,621)
Ὠς βάση διά την ἀνωτέρω σύγκριση λαμβάνεται το φορτίο B.A.U (=Business As Usual) δηλαδή συνέχιση τῆς συμβατικῆς πρακτικῆς χωρίς τὴν ὑπόθεση WWS. Πέραν τῶν ἀνωτέρω ἈΠΕ, ἡ "προφητεία" προβλέπει ἐπιπροσθέτως ἔνα 4,4% τῆς ἰσχύος ἀπό συγκεντρωτικά ἠλιοθερμικά και 7,2% ἀπό ἀποθῆκες θερμότητας (π.χ. γεωθερμική ἀποθήκη, ἀποθήκη θερμοῦ νεροῦ, ἀποθήκη μὲ πάγο, κλπ).

 Ἡ "προφητεία" θεωρεῖ ὅτι μὲ τὶς ἀνωτέρω τεχνολογίες παραγωγῆς και ἀποθηκεύσεως ἈΠΕ, τὸ σύστημα θὰ εἶναι εὐσταθές (!!!) καὶ ὄτι το μέσο τίμημα τῆς παραγομένης κιλοβατώρας   θα εἶναι μικρότερο ἀπό ἐκεῖνο τῆς συμβατικῆς ὑποθέσεως.

3. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ

Οἱ θεμελιώδεις παραλήψεις και σφάλματα, ἕκαστο ἐκ τῶν ὁποίων συνιστᾶ αἰτία ἀπορρίψεως τῆς ἐν λόγῳ "μελέτης", ἔχουν συνοπτικῶς ὠς ἐξῆς:
    

  A. ῍ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΦΕΔΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

 Ἡ προβλεπόμενη ἐφεδρεία ἰσχύος εἶναι τοῦ 4,4% ἀπό τα Συγκεντρωτικά Ἠλιοθερμικά εἶναι πρακτικά μηδενική, διότι ὄπως η ἴδια η μελέτη προβλέπει, τα ἠλιοθερμικά αὐτά προορίζονται περισσότερο δια θέματα εὐσταθείας και λιγότερο ὠς ἀπαιτούμενη ἐφεδρεία, τὴν ὁποία ἀγνοεῖ παντελῶς η "μελέτη".
   

   Β.  ἘΛΛΕΙΨΗ  ἘΥΣΤΑΘΕΙΑΣ.

 Ἡ "μελέτη" ἀγνοεῖ παντελῶς τὴν ἀναγκαιότητα τῶν ἠλεκτρικῶν συσσωρευτῶν ὄχι ὡς ἀποθήκη ἐνεργείας ἀλλά ὠς ἐξομαλυντές τῆς παραγόμενης ἰσχύος ἀπό στοχαστικές ἈΠΕ με την βοήθεια κυψελίδων καυσίμου, προκειμένου να ἐπιτευχθεί εὐστάθεια με 95% διείσδυση στοχαστικῶν ἈΠΕ. Μὲ τὴν προφητεία προβλέπεται ὅτι κατά τό ἔτος 2050 ὄλη η αὐτοκίνηση θὰ γίνεται με ἠλεκτρικά αὐτοκίνητα τὰ ὁποία θὰ διαθέτουν ἠλεκτρικούς συσσωρευτές λιθίου, οἱ ὁποῖοι θα συνδέονται μὲ τὸ "έξυπνο" ἠλεκτρικό δίκτυο, ὅταν δεν εὐρίσκονται εἰς τήν κυκλοφορία, προκειμένου νὰ προσφέρουν ὑπηρεσίες ἀποθηκεύσεως, φυσικά ἔναντι ἀμοιβῆς. Ἡ ἐξωφρενική αὐτή καὶ ἄκρως ἀντιεπιστημονική ὑπόθεση καὶ παρά το γεγονός ὅτι εἶναι ἀνεπίδεκτη ἀληθείας, πάλι ὅμως δεν ἀντιμετωπίζει τὰ θέματα εὐσταθείας του συστήματος. Ἡ προφητεία θεωρεῖ ὄτι η εὐστάθεια θα ἐπιτυγχάνεται με τα συγκεντρωτικά ἠλιοθερμικά τὰ ὁποῖα διαθέτουν ἀποθήκη θερμότητας μέσω τετηγμένων ἀλάτων, τὰ ὁποία δύνανται να λειτουργοῦν ὠς ἀποθήκη ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας διότι με την ἀποθηκευμένη θερμότητα εἰς τους 350°C, δύναται νὰ παραχθεῖ ἀτμός ὁ ὁποῖος ἐκτονώνεται εἰς τήν συνέχεια εἰς τὸν ἀτμοστρόβιλο προς παραγωγή ρεύματος. Ἐπίσης θεωρεῖ μαζί με τα ἠλιοθερμικά, θα λειτουργοῦν ἐπικουρικά προς τὴν εὐστάθεια τα συστήματα εὐφυή συστήματα διαχειρίσεως τοῦ φορτίου (demand response) , δηλαδή ἐπιτηρητὲς φορτίου ἐγκατεστημένη ἀπό τὴν πλευρά τῶν καταναλωτῶν οἱ ὁποῖοι θα "κόβουν" αὐτομάτως ἠλεκτρικά φορτία ὅταν η συνολική ἠλεκτροπαραγωγή ὑστερεί τῆς ζητήσεως ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας. Ὅμως τα δύο αὐτά συστήματα δέν εἶναι δυνατόν να ἐπιτύγχουν εὐστάθεια εἰς το σύστημα καὶ τοῦτο διότι ἀφ' ἐνός μεν τα ἠλιοθερμικά συστήματα ἔχουν μικρή μόνο ἐγκατεστημένη ἰσχύ ἔναντι των στοχαστικῶν αἰολικῶν και φωτοβολταϊκῶν (7,3% + 4,4% = 11,7% ἔναντι 90%) καὶ ἀφ' ἐτέρου τα σύστημα ἐπιτηρήσεως φορτίου δὲν δύνανται να ἐπιτυγχάνουν τόσο μεγάλες μειώσεις φορτίου (τῆς τάξεως του 30 ἔως 50%) ἐντός μερικῶν λεπτῶν ὅπως ἀπαιτεῖται ἀπό λόγους εὐσταθείας. Ἐξ' ἄλλου τὰ ἠλιοθερμικά συστήματα δὲν διαθέτουν ἱκανότητα ταχείας ἀπόκρίσεως εἰς τις μεταβολές τῆς ζητήσεως, ἐπειδή ἀκριβῶς ὁ ἀτμοστρόβιλος ὠς μηχανή ἠλεκτροπαραγωγῆς δέν διαθέτει αὐτή την δυνατότητα.
                 


Γ.    ΑΓΝΟΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ.

 Ἡ "μελέτη" ἀγνοεῖ τὴν βιομάζα ὡς πηγή ἐνέργειας καὶ ὠς τεχνολογία ἠλεκτροπαραγωγῆς. Αὐτό εἶναι ἄκρως ἀντιφατικό διότι ἡ βιομάζα παράγεται οὕτως ἤ ἄλλως καὶ ἐφ' ὄσον δεν καεῖ, τότε σήπεται παράγοντας και ἀπελευθερώνοντας εἰς τὴν ἀτμόσφαιρα μεθάνιο. Σημειώνεται ὅτι το μεθάνιο εἶναι 20 φορές δραστικότερο τοῦ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα ὠς ἀέριο θερμοκηπίου καὶ ἑπομένως ὄταν κάνεις μία μελέτη εἰς το ὄνομα τῆς μειώσεως τῶν ἐκπομῶν ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου καὶ ἀγνοεῖς τὴν βιομάζ, εἶναι σὰν να ὁμολογεῖς ὅτι δὲν ἐνδιαφέρεσαι στην πραγματικότητα δια τὸ φαινόμενο αὐτό ἀλλά διὰ την προώθηση τῆς τεχνολογίας ἈΠΕ, ἤ ὅπως ἐξ' ἄλλου ἐπιτάσσουν οἱ χρηματοδότες τῆς ἐν λόγω "μελέτης".
Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ


Σε ὅλη την "μελέτη" καὶ εἰδικότερα εἰς τὸν Πίνακα 5, τό τίμημα τῶν συμβατικῶν πηγών ἐνεργείας εἶναι ὑπερεκτιμημένο ἐνῶ ἀντιθέτως το τίμημα τῶν ἈΠΕ εἶναι σαφῶς ὑποτιμημένο! Πέραν αὐτοῦ, εἰς την "μελέτη" δεν προβλέπονται πρόσθετες δαπάνες εἰς το σενάριο WWS καὶ τοῦτο παρά τό γεγονός ὅτι ἡ ἀναπτυξη τῶν ἈΠΕ ἀπαιτεῖ μεγάλες πρόσθετες ἐπενδύσεις εἰς το δίκτυο μεταφορᾶς, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τὴν διεθνή ἀλλά καὶ τὴν Ἐλληνική ἐμπειρία.
Ε .    Ἀντιβαίνει τὴν ρήση τοῦ φιλοσόφου Ἡρακλείτου :

<<κόσμον τόνδε, τὸν αὐτὸν ἁπάντων, οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀείζωον ἁπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα>> δηλαδή: <<Αυτόν εδώ τον κόσμο, τον ίδιο για όλους, ούτε κανείς θεός ούτε άνθρωπος τον έπλασε, αλλ' ήταν από πάντα και είναι και θα είναι αιώνια ζωντανή φωτιά, που ανάβει με μέτρο και σβήνει με μέτρο>> Δηλαδή ο μέγιστος προσωκρατικός φιλόσοφος μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ κόσμος εἶναι μία αἰώνια φωτιά (πῦρ ἀείζωον) ἡ ὁποὶα ἀνάβει και σβήνει με μέτρο!!!
        ΣΥΝΟΨΗ :       Με τὴν μελέτη μέσω τῶν παραλήψεων καὶ τῶν σφαλμάτων ἀποδεικνύεται πασιφανῶς ὅτι η ὑπόθεση WWS (wind, water, and sunlight) εἶναι μία θεωρητική ἄσκηση ἀνεπίδεκτη ἀληθείας ἀλλά και σαφῶς λίαν ὑψηλοτέρου τιμήματος ἔναντι τοῦ συμβατικοῦ σεναρίου 

ἐνεργειακῆς ἀναπτύξεως.>>

                                                                         Δρ Απόστολος Ευθυμιάδης
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

ΤΟ CO2 ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ


                                            
                                                    
                       
                       
      
    PHYSICIST    Dr.     WLLIAM HAPPER     (Princeton University) ::

 “Όλo αυτό το κλίμα τρόμου είναι ένα σπίτι από τραπουλόχαρτα" και αυτό είναι πραγματικά μία τρέλα.

HILIGHTS:

-----  "Το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι ρύπος  και ούτε θα προκαλέσει καταστροφική υπερθέρμανση του πλανήτη"
-----  Δεν υπάρχει κοινωνικό κόστος του άνθρακα. Το κοινωνικό κόστος του άνθρακα είναι μάλλον αρνητικό.
------ Τα παιδιά δεν πρέπει να βομβαρδίζονται με προπαγάνδα η οποία είναι μεταμφιεσμένη σε επιστήμη.
------  Τουλάχιστον το 90% του φαινομένου του θερμοκηπίου οφείλεται σε υδρατμούς και τα σύννεφα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένας μικρός παίκτης.
------  Η σημερινή αύξηση της θερμοκρασίας φαίνεται να οφείλεται κυρίως σε φυσικά αίτια και όχι στην αύξηση των επιπέδων του διοξειδίου του άνθρακα.
------  Το όλο θέμα του “hockey-stick” μου θυμίζει την παράθεση του Υπουργείου Πληροφοριών στο μυθιστόρημα του Orwell το 1984 :
 «Αυτός που ελέγχει το παρόν, ελέγχει και το παρελθόν. Αυτός που ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει και το μέλλον».
-----  Ακούγοντας ότι «το CO2 είναι ρύπος» ή ότι « η ατμόσφαιρα δηλητηριάζεται με CO2» ή πάλι, ότι θα πρέπει να μειώσουμε το «αποτύπωμα άνθρακα», φέρνει στο νου μια άλλη Οργουελιανή φράση που αξίζει να επισημανθεί 
“Αν η  σκέψη διαφθείρει την γλώσσα, η γλώσσα μπορεί επίσης να διαφθείρει την σκέψη.”
-----    H εκπνοή μας περιέχει περίπου 4% διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό είναι 40.000ppm, ή περίπου 100 φορές η τρέχουσα ατμοσφαιρική συγκέντρωση (400ppm). Το CO2 είναι απολύτως απαραίτητο για τη ζωή στη γη.
-----   Στα θερμοκήπια οι παραγωγοί χρησιμοποιούν το CO2 ως λίπασμα για να βελτιώσει την υγεία και το ρυθμό ανάπτυξης των φυτών.
-----   Τα φυτά, και η εξέλιξη του ανθρώπου έγινε όταν τα επίπεδα του ατμοσφαιρικού CO2 ήταν περίπου 1000 ppm, επίπεδο πολύ που πιθανότατα δεν θα φτάσει ποτέ από την καύση ορυκτών καυσίμων, και που είναι πολύ πάνω από το τρέχον επίπεδο μας περίπου 380 ppm.
----    Προσπαθούμε να κρατήσουμε τα επίπεδα του CO2 στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στα υποβρύχια μας όχι μεγαλύτερο από 8000 ppm, περίπου 20 φορές πάνω από τα σημερινά ατμοσφαιρικά επίπεδα !!!.

  http://www.climatedepot.com/2015/06/11/princeton-physicist-dr-will-happer-global-warming-is-a-house-of-cards-a-truly-a-mad-issue/   
   
   Μεταφράστηκε και αναδημοσιεύτηκε από τον
       Dr. Stavros Alexandris


Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Εφαρμόστε επιτέλους μια δίκαιη πολιτική στην ενέργεια !!! ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΑΠΕ .


Γράφει ο Απόστολος Ευθυμιάδης

            Το παιγνίδι των εγγυημένων τιμών δια τις στοχαστικές ΑΠΕ πρέπει να τελειώσει εδώ, τόσο δια τα φωτοβολταϊκά και ιδίως δια τα αιολικά! 

      Τα αιολικά πρέπει από εδώ και στο εξής να συμμετέχουν εις την ημερήσια αγορά ισχύος με βάση τους κανόνες του ανταγωνισμού και όχι κατά προτεραιότητα έναντι των συμβατικών μονάδων, όπως γινόταν μέχρι σήμερα!
      Οπως κάνουν οι συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, έτσι και οι στοχαστικές ΑΠΕ θα πρέπει κάθε μέρα να δίδουν προσφορά εγγυημένης ισχύος δια κάθε ώρα του 24 ώρου που επιθυμούν να προσφέρουν ενέργεια. 

      Η προσφορά αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε προγνώσεις καιρού και να είναι σχετικά ακριβής. Διακρίνονται δύο περιπτώσεις : 
 
Α.       Σε περίπτωση όπου η παραγωγή τους εμφανίζει έλλειμμα έναντι των προγνώσεων, θα πρέπει οι εταιρίες αιολικών να "αγοράζουν" ηλεκτρική ενέργεια από ξεχωριστούς παρόχους σε θερμή εφεδρεία και να την διαθέτουν σύμφωνα ακριβώς με την ημερήσια προσφορά τους. 

Επειδή η αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα είναι κατά κανόνα από μονάδες αεριοστροβίλου με χαμηλό βαθμό αποδόσεως (~30%) και με καύσιμο το φυσικό αέριο, το τίμημα της αγοράς αυτής αναμένεται να κυμαίνεται άνω των 9,0 λεπτών ανά κιλοβατώρα. 
Εάν η ημερήσια προσφορά τους ήταν π.χ. στα 3,0 λεπτά/kWh αυτό σημαίνει ότι θα υφίστανται ζημία της τάξεως των 6,0 λεπτών/kWh.
 

Β.       Σε περίπτωση όπου η αιολική παραγωγή υπερτερεί της προγνώσεως, τότε η περίσσεια ενέργειας των αιολικών θα πρέπει να "πωλείται" προς μονάδες αποθηκεύσεως σε τιμές "απορρίψεως" οι οποίες πολύ χαμηλότερες της αγοράς .
Π.χ. εάν η περίσσεια εκφορτώνεται σε μπαταρία η οποία έχει ολικό βαθμό μετατροπής 50% τότε προδήλως η "πωλούμενη" κιλοβατώρα από τα αιολικά θα είναι κάτω από το μισό της οριακής τιμής του συστήματος, δηλαδή της τιμής της αγοράς. 
 
      Πέραν των ανωτέρω επιβαρύνσεων, τα αιολικά θα πρέπει να επιβαρύνονται με μία κατ' αποκοπή μηνιαία χρέωση διαθεσιμότητας όλων αυτών των μονάδων παροχής και απορρίψεως ενέργειας οι οποίες αναφέρονται στο Α και Β ανωτέρω. 

  Π.χ. εάν στο Α. οι μονάδες οι οποίες προμηθεύουν.ενέργεια είναι μονάδες συνδυασμένου κύκλου, τα αιολικά θα πρέπει να επιβαρύνονται αναλογικά με το τίμημα των διαβόητων ΑΔΙ (Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος) το οποίο ανέρχεται σε 45.000 ευρώ/MW και το οποίο καταβάλλεται ετησίως εις τις μονάδες φυσικού αερίου ως χαράτσι, είτε αυτές λειτουργούν είτε όχι.
 
        Αυτή είναι εν ολίγοις η μόνη πολιτική η οποία είναι ακριβοδίκαια και χρεώνει εις τα αιολικά όλη την ζημία την οποία προκαλούν στο σύστημα. 


     Οτιδήπότε άλλο πέρα από αυτό είναι ΑΠΑΤΗ  , την οποία επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές! !!! 

Αιδώς Αργείοι!!!!


Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ!


                                                            Αποτέλεσμα εικόνας για κατασταση πολιορκιας


                             Εξαιρετική ανάλυση από την δεξαμενή σκέψεως STRATFOR! 


Γράφει ο Απόστολος Ευθυμιάδης
 
    Την 1η Ιουνίου 2015 διασκέφθηκαν στο Βερολίνο οι πέντε βασικοί εκπρόσωποι των δανειστών (Μέρκελ, Ολάντ, Ντράγκυ, Λαγκάρντ και Γιούνκερ) εν είδει στρατηγών που συντονίζ
ουν την πολιορκία και αποφάσισαν τους όρους παραδόσεως των πολιορκημένων Ελλήνων.
Η πολιορκία "τρέχει" για μήνες τώρα! 

Από τον Φεβρουάριο οι πιστωτές έχουν κατασκηνώσει γύρω από την Ελλάδα και μέσω συνεχών συσκέψεων ελέγχουν την ρευστότητα στη χώρα, από την οποία εξαρτάται η επιβίωση των Τραπεζών. Και το άρθρο αναφέρει χαρακτηριστικά:
 "Αυτή η περιοριστική αποστέρηση πόρων είναι μία από τις παλαιότερες στρατηγικές που επινοήθηκαν ποτέ και οι Ευρωπαίοι την εφαρμόζουν για να κάνουν τους Έλληνες πιο πειθήνιους".

     Η Ελλάδα όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις πολιορκίας, φρόντισε να διαιρέσει και εν μέρει να διασπάσει το μέτωπο των πολιορκητών με την ευφυή κατάργηση του όρου "Τρόϊκα". 

Τώρα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων απομακρύνεται από το προσκήνιο διότι δεν θέλει να αναμειγνύεται σε πολιτικές υποθέσεις λόγω του καταστατικού της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον περισσότερο διακοσμητικό και θεατρικό λόγο (Γιούνκερ) ενώ το ΔΝΤ διαφοροποιείται πλέον ανοιχτά έναντι των υπολοίπων!
 Έτσι σήμερα το παίγνιον έχει μεταφερθεί ανοιχτά εις την αυλή της Γερμανίας και αυτό έχει γίνει φανερό εις τους πάντες, οι οποίοι ανατριχιάζουν στην ιδέα της Μεγάλης Γερμανίας!!!
    Αυτό συνιστά μία μεγάλη πολιτική νίκη της Ελλάδος, η οποία κερδίζει προοδευτικά την συμπάθεια των Ευρωπαϊκών μέσων ενημερώσεως!!!

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΚΙΟΥΤΑΧΗΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΙΜΠΡΑΗΜ

 
      Εμείς οι Έλληνες έχουμε οδυνηρή εμπειρία από πολιορκίες αλλά έχουμε πάρει και το μάθημά μας. Όταν ο Κιουταχής (Ευρωπαίοι) άρχισε την πολιορκία του Μεσολογγίου, ο Καραϊσκάκης (Τσίπρας) τους παρενοχλούσε στρατιωτικώς και τους ανάγκασε σε αναδίπλωση. 

Μετά ήλθαν ενισχύσεις από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο (Αμερικάνοι;) αλλά ο Ανδρέας Μιαούλης συνέχισε να τροφοδοτεί δια θαλάσσης τους πολιορκημένους μέχρι που οι Τούρκοι κατέλαβαν τις στρατηγικές νησίδες εις την είσοδο της πόλης. 
Μετά ήλθε η πείνα και η έξοδος η οποία μάλιστα προδόθηκε και οδηγήθηκε σε σφαγή!!!
Επομένως τρία είναι τα συμπεράσματα δια να αποφύγουμε την παράδοση έναντι ξεφτελιστικών όρων ή την σφαγή :
α) χρειάζεται σήμερα ένας εγχώριος Ανδρέας Μιαούλης για να συντονίσει την απρόσκοπτη τροφοδοσία του λαού σε τρόφιμα. και

 β) πρέπει να βρεθεί τρόπος αποτροπής ή αντιμετωπίσεως του Ιμπραήμ σε περίπτωση όπου αυτός εμπλακεί εις την πολιορκία κατά της Ελλάδος και
 γ) εάν πρόκειται να οδηγηθούμε εις την έξοδο από το ευρώ, αυτό θα πρέπει να γίνει αιφνιδιαστικά και με άκρα μυστικότητα ώστε να αποφύγουμε τα οδυνηρά αντίποινα των "αγορών".

 Apostolos Efthymiadis