Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Η φαιά και μαύρη προπαγάνδα του WWF , για την ''Πτολεμαίδα 5'' .     Στην προηγούμενη ανάρτησή μας , εδω http://sagini3.blogspot.gr/2015/03/wwf.html
γράψαμε οτι τα οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα , ντόπια και ξένα , επιτίθενται στους Έλληνες και στοχεύουν στην ιδιοποίηση της ΔΕΗ , που αποτελεί την μεγαλύτερη επιχείρηση κοινής ωφέλειας της Ελλάδας . Αφορμή βρήκαν την κατασκευή του νεου υπερσύγχρονου λιγνιτικου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ''Πτολεμαιδα 5 '' απο την ΔΕΗ .
          Εκφραστής της οργανωμένης πράσινης προπαγάνδας ,  η ΜΚΟ  WWF , ξεκίνησε μια εκστρατεία κατασυκοφάντησης του νέου λιγνιτικου της ΔΕΗ Πτολεμαΐδα 5 . http://www.wwf.gr/ptolemaida5/  Παράλληλα κάποιοι ηλίθιοι πελάτες τους , άρχισαν να υπογράφουν το παρακάτω γελοιο αβααζ..     Πολίτες ενάντια στο βρώμικο σχέδιο της ΔΕΗ. Λάβε μέρος εδώ    
                                                                                                                                                Γ.Μ.Του κου Απόστολου Ευθυμιάδη .

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 5
     Η φαιά και μαύρη προπαγάνδα τον 21ο αιώνα!! Δεν έχει όμως ελπίδα ούτε 1 στο εκατομμύριο για να πιάσει!!! 
Εκείνο που προκαλεί εντύπωση αλλά και απορία είναι η έκταση και ο βαθμός της παραπλανήσεως και διαστρεβλώσεως των δεδομένων εις τον οποίο είναι δυνατόν να φθάσουν αυτά τα "πράσινα" ανθρωπάκια τα οποία ρυπαίνουν το περιβάλλον με νοσηρότητα και φαιοπράσινες κακίες αλλά και ψεύδη!!!
Πρόκειται για απλά μαθηματικά!
 Η χώρα μας με αιχμή συστήματος σήμερα περί τα 11000 MW (και στα επόμενα 10 έτη περί τα 12.000 με 14.000 MW) και φορτία βάσεως περί τα 5500 MW, χρειάζεται νέες μονάδες βάσεως ηλεκτροπαραγωγής, με το μικρότερο δυνατό τίμημα παραγόμενης κιλοβατώρας (€/kWh). 
Ως μονάδα βάσεως αυτή πρέπει να είναι θερμική και όχι ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά) λόγω αδυναμίας των ΑΠΕ να παρέχουν εγγυημένη ισχύ.
 Δια την επίτευξη δε χαμηλού τιμήματος παραγωγής (€/kWh) και την δημιουργία θέσεων εργασίας, το καύσιμο πρέπει να είναι ελληνικό = λιγνίτης!!!
     Αλλά και σε αμιγώς οικονομική άποψη, μία νέα θερμική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη έχει κατά πολύ χαμηλότερο τίμημα παραγωγής από κάθε μονάδα ΑΠΕ, όπως αποδεικνύεται στον Πίνακα που ακολουθεί, εις τον οποίο συγκρίνεται η επένδυση των 1,4 δισ. ευρώ για την Πτολεμαΐδα 5, ισχύος 660 MW, με επενδύσεις σε αιολικά αντιστοίχου ισχύος τα οποία έχουν τίμημα περί το 1,0 δισ. ευρώ. 
   Λαμβάνεται ότι η λιγνιτική μονάδα θα λειτουργεί ως μονάδα βάσεως κατά 7.000 ώρες ετησίως (μπορεί μέχρι και 8.000 ώρες) και τα αιολικά κατά 1500 ώρες ισοδυνάμου πλήρους φορτίου βάσει στατιστικών στοιχείων παραγωγής του ΑΔΜΗΕ. 
Κάνοντας μία κλασσική οικονομική ανάλυση και υπολογίζοντας το ετήσιο τοκοχρεωλύσιο του κεφαλαίου διαπιστώνεται ότι το τίμημα παραγωγής λόγω κεφαλαίου ανέρχεται περί 2,5 λεπτά/kWh έναντι 9,5 λεπτών/kWh των αιολικών.
 Το τίμημα συντηρήσεως λαμβάνεται ίσο με 3% του αρχικού ύψους επενδύσεως ενώ το τίμημα καυσίμου λαμβάνεται ίσο με 2,5 λεπτά/kWh με βάση τα ιστορικά στοιχεία της ΔΕΗ και τον αυξημένο βαθμό αποδόσεως της νέας μονάδας. 
 Συνολικά το τίμημα παραγωγής εκτιμάται 5,9 λεπτά/kWh δια τα λιγνιτικά και 12,5 λεπτά/kWh δια το αιολικά, ήτοι τιμή υπερδιπλάσια των λιγνιτικών.
Από την άλλη πλευρά η Πτολεμαΐδα 5 πέραν των θέσεων εργασίας εις το ίδιο το εργοστάσιο θα δημιουργήσει περί τις 2310 μόνιμες θέσεις εργασίας στα ορυχεία έναντι μηδενικών αντιστοίχων θέσεων δια τα αιολικά.
Τέλος σε ότι αφορά τον φόρο του άνθρακα, σήμερα αυτός κυμαίνεται περί τα 5 €/τόνο και έχει ελάχιστη επιρροή στο τίμημα της παραγωγής. 
Εάν υποτεθεί ότι στο μέλλον οι φόροι θα φθάσουν εις τα 15 ή και 30 €/τόνο (υπόθεση πραγματικά εξωφρενική) τότε με ένα συντελεστή εκπομπής 0,6 kg/kWh, το τίμημα το φόρου του άνθρακα θα είναι 0,9 και 1,8 λεπτά/kWh. 
Το στοιχείο αυτό αποδεικνύει ότι τα λιγνιτικά εργοστάσια θα παραμείνουν τα πλέον ανταγωνιστικά ακόμα και με υποθέσεις εξωφρενικών φόρων του άνθρακα.
Ποιός λοιπόν εχέφρων άνθρωπος είναι αντίθετος με την Πτολεμαΐδα 5;
Σημείωση :
 Εις την ανωτέρω ανάλυση δεν περιλαμβάνεται το αυξημένο τίμημα λειτουργίας των αιολικών λόγω της παράλληλης λειτουργίας θερμικών μονάδων σε θερμή εφεδρεία προκειμένου να στηρίξουν αυτές την ηλεκτροπαραγωγής σε περίπτωση αποτόμου μεταβολής της ταχύτητας του ανέμου και της ενδεχόμενης αυτομάτου απεντάξεως των αιολικών από το σύστημα.


Τα αιολικά δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσουν μονάδες βάσεως,  διότι η εκτίμηση( ΑΔΜΗΕ ), ότι ένα αιολικό έχει αξιοπιστία ισχύος κατά 10% είναι αμιγώς στατιστική ενώ στην πράξη θα υπάρξουν στιγμές όπου η αξιοπιστία ισχύος είναι μηδενική!!!

        Εν πάσει
περιπτώσει , η ανωτέρω ανάλυση γίνεται μόνο και μόνο για να καταδείξει ότι η παραγόμενη kWh από τα αιολικά έστω και ως μονάδες αιχμής, είναι πολύ ακριβότερη από τα θερμικά-λιγιντικά και όχι "ανταγωνιστική' όπως ισχυρίζονται ψευδώς οι εκπρόσωποι των "επενδυτών" και των "οικολόγων".