Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Η μελέτη της ''μελέτης'' , του WWF ,για την ''Πτολεμαίδα 5 ''


    Ένα εξαιρετικό κείμενο από έναν αληθινό επιστήμονα !!!!


Του Απόστολου Ευθυμιάδη     ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 
Όπως δεσμεύτηκα εις την παράκληση του αγαπητού μου φίλου Γεωργίου Βαλαβάνη (παράκληση του φίλου Γεωργίου = εντολή) αλλά και κατόπιν της αναρτήσεως εις το βήμα διαλόγου αυτό της αντίστοιχης "μελέτης" WWF με τίτλο "Καθαρές εναλλακτικές εις την Π
τολεμαΐδα 5" άρχισα να συνειδητοποιώ σε τι λούκι είχα μπλέξει. 

Κάτι όμως ο φίλος Γεώργιος, κάτι η πολύ καλή συζήτηση μεταξύ όλων των διαδικτυακών φίλων αλλά και κάτι η εθνική μας υπερηφάνεια, με ανάγκασε να προχωρήσω εις την μελέτη της "μελέτης" και να δημοσιεύσω εδώ τα πρώτα ευρύματα.

   ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ της μελέτης WWF

 
Κατ’ αρχήν επισημαίνεται ότι η γλώσσα της εν λόγω μελέτης είναι η αγγλική και ουχί η Ελληνική, γεγονός το οποίο κατατάσσει την μελέτη ως ανεπίσημο έγγραφο, διότι δεν απευθύνεται εις τους αμέσως ενδιαφερόμενους αλλά σε εξωθεσμικούς παράγοντες!!!

 Ο συντάκτης της εν λόγω μελέτης WWF είναι ανώνυμος, γεγονός το οποίο αυτομάτως την κατατάσσει ως πολιτικό έγγραφο της WWF και όχι ως επιστημονικό, καθ' όσον όλα τα επιστημονικά έγγραφα φέρουν την υπογραφή των συγγραφέων τους.
Όμως από διαδικτυακή έρευνα βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι το πνεύμα αλλά και συχνά το γράμμα της μελέτης αυτής σχεδόν ταυτίζεται με την μελέτη των Γερμανών Dr. Felix Chr. Matthes (Öko-Institut), Ben Schlemmermeier (LBD Beratungsgesellschaft), Carsten Diermann (LBD Beratungsgesellschaft), Hauke Hermann (Öko-Institut), Christian von Hammerstein (RAUE LLP) με τίτλο : "Fokussierte Kapazitätsmärkte" δηλαδή εστιασμένη αγορά ισχύος, η οποία έγινε για λογαριασμό της WWF. Το πλαίσιο της τελευταίας αυτής μελέτης ταυτίζεται απόλυτα με εκείνο της υπό κρίση μελέτης WWF.

     ΤΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 
Το πλαίσιο αυτό επίσης προτείνεται και από τον οργανισμό Agora Energiewende, η αποστολή του οποίου είναι η μετάβαση της Γερμανίας σε ένα νέο παραγωγικό ενεργειακό πρότυπο με βάση τα υβριδικά συστήματα ΑΠΕ τα οποία καλύπτουν πλέον φορτία βάσεως παρέχοντας πλέον "Εγγυημένη Ισχύ" με την βοήθεια μονάδων αποθηκεύσεως ηλεκτρικής ενέργειας, είτε αντλησιοταμιευτήρων (pumped hydro storage) ή συσσωρευτών (μπαταρίες), είτε ηλεκτρικοί είτε πεπιεσμένου αέρα., το οποίο περιγράφεται από την εικόνα που ακολουθεί.

    Σύμφωνα με το νέο πρότυπο αυτό, αντιστρέφεται το παραδοσιακό πρότυπο και τα φορτία βάσεως του συστήματος τα αναλαμβάνουν από τις ΑΠΕ ενώ τα φορτία αιχμής, πάνω από την παραγωγή ΑΠΕ, τα οποία αποκαλούνται εις την εικόνα «Υπόλοιπα φορτία», τα αναλαμβάνουν οι "Ευέλικτες" θερμικές μονάδες!!! 
Δηλαδή αντιστρέφεται πλήρως το παραδοσιακό πρότυπο του προγραμματισμού παραγωγής με τις θερμικές μονάδες στερών καυσίμων να αναλαμβάνουν τα φορτία βάσεως του συστήματος.
 Οι Ευέλικτες Θερμικές Μονάδες δεν κατονομάζονται αλλά εντέλλονται να έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν τις διακυμάνσεις της ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ, δυνατότητα την οποία διαθέτει μόνο ο αεριοστρόβιλος αλλά όχι και ο ατμοστρόβιλος των μονάδων στερών καυσίμου (λιγνίτης, άνθρακας).
   Επομένως πρόκειται δια ένα εντελώς καινοτομικό σύστημα προγραμματισμού παραγωγής , το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στον κόσμο και στηρίζεται σε νέες τεχνολογίες καθαρά καινοτομικού χαρακτήρα οι οποίες επίσης δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα σε βιομηχανική κλίμακα!!!    

     Επίσης πρόκειται για ένα σύστημα εις το οποίο οι μονάδες στερών καυσίμων θα έχουν περιορισμένη έως ανύπαρκτη συμμετοχή λόγω αδυναμίας παρακολουθήσεως των διακυμάνσεων των ΑΠΕ.
     Και αυτό το καινοτόμο και πανάκριβο σύστημα έρχεται η WWF να εισηγηθεί για την χώρα μας, μη αναλογιζόμενη τι θα γίνει εάν αποδειχθεί (γεγονός που είναι μαθηματικώς βέβαιον) ότι η τεχνολογία αυτή διάγει ακόμα το στάδιο της επιδείξεως και δεν είναι ώριμη για βιομηχανική εφαρμογή, με αποτέλεσμα να αυξάνει δραματικά το κίνδυνο γενικής πτώσεως του συστήματος (blackout). .

    Επομένως η πρόταση της WWF κατά της μονάδας ''Πτολεμαΐδα 5'' πρέπει να απορριφθεί ως τεχνικώς αναξιόπιστη και αναπόδεικτη, μη έχουσα ανάλογο πουθενά στον κόσμο. 

Πρόκειται για πρόταση πειραματισμού των πράσινων κύκλων της Γερμανίας «στου κασίδι το κεφάλι» προκειμένου να αποφύγουν αντίστοιχα λάθη στην χώρα τους, ανεξάρτητα με τις συνέπειες τις οποίες μπορεί έχει στην ασφάλεια και την αξιοπιστία .
    Πέραν του εσφαλμένου πλαισίου της μελέτης, ακολουθεί στη συνέχεια μία επιγραμματικά παρουσίαση των προτάσεων και των συναφών σφαλμάτων και ανακριβειών της μελέτης αυτής.

   ΤΟ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 
     Σύμφωνα με την WWF, αντί της μονάδας ''Πτολεμαΐδας 5'' ισχύος 660 MWe και ύψους 1,4 δισ. ευρώ,  

προτείνεται εναλλακτικά μία σειρά από «ισοδύναμες» λύσεις οι οποίες αποτελούνται από αιολικά (4000 έως 5000 MW), φωτβολταϊκά (από 0,5 έως 5000 MW) καθώς και χρήση αντλησιοταμιευτήρα της ΔΕΗ δυναμικότητας έως 10 GWh, οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίζονται εσφαλμένως ως «οικονομικά ανταγωνιστικές» της Πτολεμαΐδας 5. 
     Μία τυπική προτεινόμενη λύση για κάλυψη του 95% του φορτίου της ''Πτολεμαϊδας 5'' είναι : 4000 MW αιολικά, 500 MW φωτοβολταϊκά, και .4530 MWh αποθήκης (αντλησιοταμιευτήρας) η οποία δεν θα κατασκευαστεί εξ αρχής αλλά θα κάνει χρήση υφιστάμενου ταμιευτήρας υδροηλεκτρικού έργου (π.χ. το φράγμα του Θησαυρού). 
    Το ύψος της προτεινόμενης επενδύσεως ανέρχεται σε 5 έως 7 δισ. ευρώ, έναντι του 1,2 δισ. ευρώ της ''Πτολεμαϊδας 5''. 
Σε μία περίοδο κρίσεως, το ύψος αυτό είναι πρακτικά αδύνατον να εξασφαλίσει η Ελληνική οικονομία!!! 
Αντίθετα τα 1,2 δισ. ευρώ της Πτολεμαΐδας έχουν ήδη εξασφαλιστεί!


      ΟΙ «ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ» ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 
     Το βασικό πρόβλημα της προτεινόμενης μεγάλης καλύψεως του 95% είναι ότι τα υβριδικά παράγουν πολύ μεγαλύτερη ενέργεια από εκείνη που χρειάζονται για να καλύψουν την ηλεκτροπαραγωγής της ''Πτολεμα
ΐδας 5'', η οποία εν δυνάμει θα παράγει ετησίως 660 kW χ 7000 ώρες = 4.620.000 MWh

   Σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς μας το ανωτέρω προτεινόμενο σύστημα θα παράγει ετησίως 6.600.000 MWh.
Σύμφωνα με την μελέτη η περίσσεια των 2.000.000 MWh δεν θα απορρίπεται αλλά θα διατίθεται στο φορτίο βάσεως του συστήματος το οποίο θεωρεί ότι ανέρχεται εις τα 4000 MW. Δηλαδή η μελέτη εμμέσως πλην σαφώς θεωρεί ότι το φορτίο βάσεως των 4000 MW θα καλύπτεται με Ευέλικτες μονάδες ήτοι μονάδες με αεριοστροβίλους φυσικού αερίου. 
Δηλαδή τι θα γίνει με τις παλιές μονάδες της ΔΕΗ, θα κλείσουν;
    Για να επιτευχθεί αυτή η ικανότητα «απορρίψεως» της περίσσειας ενέργειας ΑΠΕ στο φορτίο βάσεως, δεν αρκεί να έχουμε «ευέλικτες» μονάδες, διότι όσο ευέλικτες και να είναι αυτές, δεν μπορούν να καλύψουν τα φαινόμενα αστάθειας του συστήματος μεταφοράς λόγω μεταβολών εγχύσεων ισχύος εις το σύστημα. 

Απαιτούνται εκτενείς επενδύσεις στο σύστημα με το οποίο να σταθεροποιείται η τάση και η συχνότητα στο σύστημα καθώς και να αποκαθίσταται ταχέως η ισορροπία του συστήματος (προσφορά –ζήτηση).
 Απαιτούνται όχι μόνο συστήματα διορθώσεως συνημιτόνου (στρεφόμενοι πυκνωτές ή σύγχρονες γεννήτριες). 
Απαιτείται και η ένταξη συστημάτων αποθηκεύσεως τα οποία διαθέτουν ταχύτατο χρόνο εκφορτίσεως (με χρονική απόκριση της τάξεως των δεκάτων του δευτερολέπτου) προκειμένου να μην διαταραχθεί η ισορροπία σε περίπτωση οξυμένων μεταβατικών φαινομένων λόγω π.χ. απότομης απεντάξεως των αιολικών λόγων αυξημένων ταχυτήτων ανέμου!!!
       Τέτοιου είδους συστήματα π.χ. οι κυψέλες καυσίμου μεγάλης κλίμακας, η ισχύς των οποίων θα πρέπει να ανέχεται στο 100% της εγγυημένης ισχύος των 660 MW και να συνοδεύεται από συσσωρευτές διάρκειας τουλάχιστον δύο ωρών προκειμένου να υπάρξει αρκετός χρόνος για σταδιακή ανύψωση φορτίου εις τις συμβατικές θερμικές μονάδες. 

 Η δαπάνη αυτή εκτιμάται σε 100€ ανά kW κυψέλης καυσίμου και 500 €/kWh αποθήκης ήτοι : 100x660.000 + 2 x 660.000 x 500 = 725 εκατ. ευρώ.
     Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες τεχνολογίες εξομαλύνσεως και αποθηκεύσεως είναι ακόμα σε επιδεικτικό στάδιο και δεν έχουν δοκιμαστεί σε βιομηχανική κλίμακα.

 
Η ΑΓΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

 
    Σύμφωνα με την μελέτη αλλά και το γενικότερο πλαίσιο του νέου ενεργειακού παραγωγικού προτύπου, απαιτείται νέα μαζί με τις ΑΠΕ να λειτουργούν παράλληλα σε θερμή (στρεφόμενη) εφεδρεία, Ευέλικτες Θερμικές Μονάδες ίσης ισχύος με τις μονάδες ΑΠΕ.

     Πόσο όμως στοιχίζει αυτή η παράλληλη στρεφόμενη λειτουργία εφεδρείας; 
Επειδή επί του θέματος δεν έχουν δημοσιευτεί στοιχεία από την ΔΕΗ δια το διασυνδεδεμένο σύστημα, ακολουθούν εδώ μερικές εκτιμήσεις για το κόστος αυτό. 
Μία θερμική μηχανή σε στρεφόμενη εφεδρεία πρέπει να υπερνικά τις μηχανικές τριβές καθώς και τις απώλειες δινορευμάτων της γεννητρίας.
 Εάν θεωρηθεί συντηρητικά ότι αυτές οι απώλειες ανέρχονται στο 1% της ονομαστικής ισχύος και ότι ο βαθμός αποδόσεως του αεριοστροβίλου ισούται με 30% σε συνθήκες μηδενικού φορτίου, τότε η κατανάλωση καυσίμου του αεριοστροβίλου ανά MW θα ανέλθουν σε 1% x 1 MW/0,3 = 33,3 kW. Για τα 660 MW της εγγυημένης ισχύος αυτά θα ανέλθουν σε ~22 MW.
Με μία τιμή του φυσικού αερίου ίση με 0,025 €/kWh και για 3000 ώρες λειτουργίας περίπου των ΑΠΕ τότε η ετήσια δαπάνη φυσικού αερίου ανέρχεται σε 1,4 εκατ. ευρώ ήτοι σε 0,21 € ανά παραγόμενη kWh.

Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ

 
      Κατόπιν όλων των ανωτέρω, το υπολογιζόμενο τίμημα της παραγόμενης κιλοβατώρας από τις ΑΠΕ-υβριδικά, ανέρχεται δια το εξεταζόμενο σύστημα σε 52 έως 72 €/MWh

    Εκτός από τα ανωτέρω το τίμημα αυτό προκύπτει και από την χαμηλή υποτίμηση των τιμών μονάδων για την εγκατάσταση των μονάδων ΑΠΕ. 
       Σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς το τίμημα της παραγόμενης κιλοβατώρας από μία αιολική μονάδα ανέρχεται σε 124 €/MWh δηλαδή τα διπλά από εκείνα της μελέτης, και χωρίς σε αυτό να περιλαμβάνονται οι ανωτέρω παραλείψεις. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 


Η εν λόγω μελέτη WWF προτείνει μία τεχνολογική λύση η οποία είναι αδόκιμη τεχνικά και ευρίσκεται ακόμα εις το επιδεικτικό στάδιο της τεχνολογίας.
 Επομένως αυτή η τεχνολογία δεν διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αξιοπιστίας και φερεγγυότητας και πρέπει να απορριφθεί και μόνο εξ’ αυτού του λόγου χωρίς άλλο στοιχείο. Πέραν των θεμάτων αξιοπιστίας, η μελέτη παραλείπει να αξιολογήσει πολλές δαπάνες οι οποίες επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τις δαπάνες του προτεινόμενου έργου. 
Επομένως οι εκτιμήσεις τιμών μονάδος δια την παραγόμενη κιλοβατώρα, απορρίπτονται ως ανακριβείς.

ΤΟ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΟ AVAAZ
 
Το ψήφισμα στο AVAAZ έχει τα εξής παραπλανητικά και ανακριβή στοιχεία :
α) το τίμημα της επενδύσεως για τον σταθμό Πτοελεμαΐδα 5 των 1,4 δισ. ευρώ εμφανίζεται ως «επιβάρυνση» και η επένδυση ως «πανάκριβος γίγαντας» ενώ
ταυτόχρονα αποσιωπά το δυσθεώρητο ύψος των 6 εώς 7 δισ. ευρώ των εναλλακτικών λύσεων οι οποίες χαρακτηρίζονται παραπλανητικώς ως «φθηνότερες» ή «οικονομικότερες» παραπέμποντας τόσο εις το ύψος της απαιτούμενης επενδύσεως όσο και εις το τίμημα της παραγόμενης κιλοβατώρας.
β) Όπως αποδεικνύεται ανωτέρω, οι εναλλακτικές δεν είναι φθηνότερες αλλά πολύ ακριβότερες της ''Πτολεμαΐδας 5'', τόσο σε επίπεδο αρχικής επενδύσεως όσο και εις την ανοιγμένη τιμή της παραγόμενης κιολοβατώρας.
γ) Το έργο της Πτολεμαΐδας αποκαλείται ως «βρώμικη επένδυση» ή «βρώμικο σχέδιο» ενώ αντίθετα οι δήθεν εναλλακτικές χαρακτηρίζονται ως καθαρές, αγνοώντας το γεγονός ότι τα σύγχρονα εργοστάσια με λιγνίτη ή άνθρακα έχουν μειώσει δραματικά τις εκπομπές σωματιδίων ή οξειδίων αζώτου ή του θείου, ενώ παράλληλα μειώνουν επίσης σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έναντι των παλαιών μονάδων, και επομένως είναι απολύτως αποδεκτές από την σύγχρονη αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία δια την ηλεκτροπαραγωγή.
δ) Το έργο χαρακτηρίζεται ότι «προωθεί τα συμφέροντα της γερμανική βιομηχανίας» παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες ΑΠΕ είναι 100% εισαγόμενες.
ε) Οι εναλλακτικές θεωρείται ψευδώς ότι θα δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας και παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι ακριβώς αυτό πρόκειται να συμβεί με την ''Πτολεμαΐδα 5 και την συναφή δραστηριότητα εις τα ορυχεία.