Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Εφαρμόστε επιτέλους μια δίκαιη πολιτική στην ενέργεια !!! ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΑΠΕ .


Γράφει ο Απόστολος Ευθυμιάδης

            Το παιγνίδι των εγγυημένων τιμών δια τις στοχαστικές ΑΠΕ πρέπει να τελειώσει εδώ, τόσο δια τα φωτοβολταϊκά και ιδίως δια τα αιολικά! 

      Τα αιολικά πρέπει από εδώ και στο εξής να συμμετέχουν εις την ημερήσια αγορά ισχύος με βάση τους κανόνες του ανταγωνισμού και όχι κατά προτεραιότητα έναντι των συμβατικών μονάδων, όπως γινόταν μέχρι σήμερα!
      Οπως κάνουν οι συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, έτσι και οι στοχαστικές ΑΠΕ θα πρέπει κάθε μέρα να δίδουν προσφορά εγγυημένης ισχύος δια κάθε ώρα του 24 ώρου που επιθυμούν να προσφέρουν ενέργεια. 

      Η προσφορά αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε προγνώσεις καιρού και να είναι σχετικά ακριβής. Διακρίνονται δύο περιπτώσεις : 
 
Α.       Σε περίπτωση όπου η παραγωγή τους εμφανίζει έλλειμμα έναντι των προγνώσεων, θα πρέπει οι εταιρίες αιολικών να "αγοράζουν" ηλεκτρική ενέργεια από ξεχωριστούς παρόχους σε θερμή εφεδρεία και να την διαθέτουν σύμφωνα ακριβώς με την ημερήσια προσφορά τους. 

Επειδή η αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα είναι κατά κανόνα από μονάδες αεριοστροβίλου με χαμηλό βαθμό αποδόσεως (~30%) και με καύσιμο το φυσικό αέριο, το τίμημα της αγοράς αυτής αναμένεται να κυμαίνεται άνω των 9,0 λεπτών ανά κιλοβατώρα. 
Εάν η ημερήσια προσφορά τους ήταν π.χ. στα 3,0 λεπτά/kWh αυτό σημαίνει ότι θα υφίστανται ζημία της τάξεως των 6,0 λεπτών/kWh.
 

Β.       Σε περίπτωση όπου η αιολική παραγωγή υπερτερεί της προγνώσεως, τότε η περίσσεια ενέργειας των αιολικών θα πρέπει να "πωλείται" προς μονάδες αποθηκεύσεως σε τιμές "απορρίψεως" οι οποίες πολύ χαμηλότερες της αγοράς .
Π.χ. εάν η περίσσεια εκφορτώνεται σε μπαταρία η οποία έχει ολικό βαθμό μετατροπής 50% τότε προδήλως η "πωλούμενη" κιλοβατώρα από τα αιολικά θα είναι κάτω από το μισό της οριακής τιμής του συστήματος, δηλαδή της τιμής της αγοράς. 
 
      Πέραν των ανωτέρω επιβαρύνσεων, τα αιολικά θα πρέπει να επιβαρύνονται με μία κατ' αποκοπή μηνιαία χρέωση διαθεσιμότητας όλων αυτών των μονάδων παροχής και απορρίψεως ενέργειας οι οποίες αναφέρονται στο Α και Β ανωτέρω. 

  Π.χ. εάν στο Α. οι μονάδες οι οποίες προμηθεύουν.ενέργεια είναι μονάδες συνδυασμένου κύκλου, τα αιολικά θα πρέπει να επιβαρύνονται αναλογικά με το τίμημα των διαβόητων ΑΔΙ (Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος) το οποίο ανέρχεται σε 45.000 ευρώ/MW και το οποίο καταβάλλεται ετησίως εις τις μονάδες φυσικού αερίου ως χαράτσι, είτε αυτές λειτουργούν είτε όχι.
 
        Αυτή είναι εν ολίγοις η μόνη πολιτική η οποία είναι ακριβοδίκαια και χρεώνει εις τα αιολικά όλη την ζημία την οποία προκαλούν στο σύστημα. 


     Οτιδήπότε άλλο πέρα από αυτό είναι ΑΠΑΤΗ  , την οποία επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές! !!! 

Αιδώς Αργείοι!!!!