Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

ΥΠΕΡΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ !!!


Ο ΥΠΕΡΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

       Ο υπερμηχανισμός αυτός περιλαμβάνεται στο νέον νομοσχέδιο για την δόμηση με τα άρθρα 63 και 64: (http://www.opengov.gr/minenv/?p=7682)
Άρθρο 63 
Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης
Άρθρο 64(β) 
Απαίτηση έκδοσης Βεβαίωσης Μηχανικού σε αποδοχή κληρονομιάς.
Επειδή 

1). Τα περισσότερα ακίνητα της χώρας χαρακτηρίζονται από κάποια "αυθαίρετη κατασκευή" σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο των δανειστών, 

2). Μεταβίβαση κυριότητας δεν γίνεται πριν την άρση των αυθαιρεσιών (άρθρο 63) 

3). Άρση των "αυθαιρεσιών" γίνεται μόνο από τον κύριο του έργου ο οποίος όμως δεν ευρίσκεται πλέον εν ζωή και ο οποίος αδυνατούσε εν ζωή να αντιμετωπίσει το βάρος των χαρατσιών για την άρση της "αυθαιρεσίας".

Αρα η μεταβίβαση είναι αδύνατη, γεγονός που οδηγεί τελικώς στην ΔΗΜΕΥΣΗ.

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν.1577/1985 (Α...
OPENGOV.GR