Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΦΙΣΜΑ ΤΗΣ "ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ"


                 Αποτέλεσμα εικόνας για επιστημη

Γράφει ο DR Apostolos Efthymiadis

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

           Οι Ἀριστοτελικοί ὁρισμοί περί ἐπιστήμης δίδονται στο Βιβλίον Ε' εἰς τα "Μετά τα Φυσικά" (ΜτΦ). 

     Ἐκεῖ ὁ τρισμέγιστος Ἀριστοτέλης ἀντιδιαστέλει την "ἐπιστήμη" ἀπό τα "κατά συμβεβηκός" δηλαδή τα τυχαία συμβάντα, την "περιπτωσιολογία" (case studies) τα ὀποία δεν ὑπόκεινται σε κανόνες, ὀρισμούς ἤ σε κάποια θεωρία.

         Κατά τον Ἀριστοτέλη (¨ΜτΦ") ἡ ἐπιστήμη ἀσχολεῖται καί ὁρίζεται :


Α)    με τα "ΑΕΙ ΩΣΑΥΤΩΣ ΕΧΟΝΤΑ" δηλαδή αὐτά που ἔχουν πάντα ἔτσι και παραμένουν τα ἴδια ἀνεξαρτήτως τόπου καὶ χρόνου,
Β)    με τα "ΕΞ ΑΝΑΓΚΗΣ" ὄχι λόγῳ βίας , ἀλλά με αὐτά τα ὀποία "ΟΥΚ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΑΛΛΩΣ ΕΧΕΙΝ"  , δηλαδή αὐτά τα "ἐξ ἀνάγκης" , τα ὀποία ὄμως δεν εἶναι πιθανόν να ὑπάρχουν ἀλλιῶς καὶ
Γ)    με τα "ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΟΛΥ" δηλαδή αὐτά τα ὀποία ὑπάρχουν ἔτσι κατά κανόνα καὶ εῖναι στατιστικῶς σημαντικά!!!

     Πάντα τα λοιπά δεν εἶναι ἐπιστήμη ἀλλά εἶναι "ΚΑΤΑ ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΣ" με τα ὀποία δεν ἀσχολεῖται ἡ ἐπιστήμη ἀλλά η "ΣΟΦΙΣΤΙΚΗ" ἡ ὀποία κατά τον μέγιστο Πλάτωνα ἀσχολεῖται "με το μή ὄν"

     Προσοχή λοιπόν εἰς τους σοφιστές καί εἰς τα "κατά συμβεβηκός" τα ὀποία ἐμφανίζονται ὠς επιστήμη ἐνῶ εἶναι καθοδηγούμενη σοφιστική.

        Ἡ θεωρία τῆς διαβοήτου "ἀνθρωπογενοῦς κλιματικῆς ἀλλαγῆς" ἐπιχειρεῖται να θεμελιωθῇ με τα διαβότητα "κλιματικά μοντέλα" τα ὀποία κατά τρόπον αὐθαίρετον ἐκλαμβάνουν ὑπεραπλουστευτικῶς ὅτι :


1.     ἡ γῆ συμπεριφέρεται ὠς μέλαν σῶμα ἐκπέμποντας ΜΚΑ (Μεγαλο-Κυματική Ἀκτινοβολία) , σύμφωνα με τον νόμον Stefan Boltzman : ΜΚΑ = ε.σ.Τ^4 ὅπου ε ὁ συντελεστής ἐκπομπῆς μέλανος σώματος λαμβανόμενος πλησίον τῆς μονάδας  . 
       https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD-%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%BB%CF%84%CE%B6%CE%BC%CE%B1%CE%BD

2.     ἡ γῆ συμπεριφέρεται ὠς θερμοκήπιον με το CO2 τῆς ἀτμοσφαίρας να ἐπιτρέπει την εἴσοδον τῆς εἰσερχόμενης ἡλιακῆς μικρο-Κυματικής Ἀκτινοβολίας (μΚΑ) ἀλλά να ἀπορροφᾶ την ἐξερχόμενη ΜΚΑ

       Εἰς τα κλιματικά μοντέλα δύναται να λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν με ἈΥΘΑΙΡΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ ἤ ἘΠΙΡΡΟΗΣ καὶ ἄλλα φαινόμενα ὄπως:


3.     ἡ μεταβλητότητα τῆς εἰσερχομένης μΚΑ λόγῳ παροδικῶν ἡλιακῶν φαινόμενων (π.χ. ἡλιακές κηλίδες)
4.     η συμβολή τῶν νεφῶν ὑδρατμῶν τῆς ἀτμοσφαίρας εἰς το φαινόμενο "τοῦ θερμοκηπίου" τα ὀποία εἶναι κατά πολύ ἰσχυρότερα τοῦ CO2 ὠς ἀέρια τοῦ "θερμοκηπίου"
5.     ὁ ρυθμός ἀπορροφήσεως τοῦ CO2 ἀπό την ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης
6.     ο βαθμός διαχύσεως τοῦ CO2 εἰς τα βάθη τῶν ὠκεανῶν
7.     ο ρυθμός ἀπελευθερώσεως τοῦ CO2 ἀπό την θάλασσαν ὠς συνάρτησις τῆς ἐπιφανειακῆς θερμοκρασίας τῆς γῆς
8.     ο ρυθμός ἐκλύσεως γεωθερμικῆς θερμότητας εἰς την ἐπιφάνεια τῆς γῆς (π.χ. ἐκλύσεις θερμότητας ἡφαιστιακῶν ἐκκρήξεων)
9.     ὁ ρυθμός ἐκλύσεως θερμότητας ἀπό ἀνθρωπογενεῖς δραστηριότητες και ἰδίως τας θερμικάς καὶ πυρηνικάς μονάδας ἠλεκτροπαραγωγῆς , το μέγεθος τοῦ ὀποίου ρυθμοῦ προσεγγίζει πλέον το μέγεθος τῶν γεωθερμικῶν ἐκλύσεων.

      Οἱ ἀνωτέρω συντελεσταί βαρύτητος εἶναι παντελῶς αὐθαίρετοι , διότι δεν εἶναι δυνατόν να ἐξαχθοῦν πειραματικά κάτω ἀπό ἐλεγχομένους συνθήκας ἐργαστηρίου. Ἐπομένως δια τῆς αὐθαιρέτου λήψεως τῶν συντελεστῶν αὐτῶν, εἶναι δυνατόν να ἀναδειχθοῦν ἐναλλακτικά φαινόμενα δια την δικαιολόγησιν τῆς "ὑπερθερμάνσεως" τοῦ πλανήτη, ἐάν καὶ στον βαθμό ποῦ ἐκείνη ὑφίσταται . (γεγονός το ὀποῖο διαψεύδἐται ἀπό τα θερμοκρασιακά δεδομένα τῆς τελευταίας δεκαετίας).
      Π.χ. αὐτή μπορεῖ να ἐρμηνευθῇ , χωρίς το φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου (παράγοντες 2, 4, 5, 6 και 7), ἀλλά με τον νόμο Stefan Boltzman καὶ την αὐξημένη ἔκλυσιν θερμότητας εἰς την ἐπιφάνεια τῆς γῆς , ἀπό τας θερμικάς καὶ πυρηνικάς μονάδας ἠλεκτροπαραγωγῆς, τας γεωθερμικάς ἐκλύσεις καὶ την αὐξημένη ἠλιακή μΚΑ (παράγοντες 1, 8, 9)  καὶ τοῦτο διότι προκειμένου ἡ γῆ να ἀποβάλῃ τας αὐξημένας αὐτάς ποσότητας εἰς το διάστημα δι' ἀκτινοβολίας, ἀπαιτεῖται να αὐξηθεῖ η θερμοκρασία Τ σύμφωνα με τον νόμο ΜΚΑ = ε.σ. Τ^4

https://www.ltu.se/.../nordell%20gpc%20vol%2038%20issue...

      Συμπερασματικῶς διαπιστώνεται ῞οτι ἐάν ὄντως ὑφίσταται'' (ποῦ δεν ἔχει ἀποδειχθεῖ) αὔξησις τῆς θερμοκρασίας τοῦ πλαντήτη, αὐτή ἐνδέχεται με αὐξημένας πιθανότητας να ὀφείλεται εἰς τον νόμον Stefan Boltzman καὶ ὄχι εἰς τα ἀέρια τοῦ θερμοκηπίου καὶ τὸ CO2 γενικῶς τὰ ὀποία , ἐφ' ὄσον ἔχουν κάποια συμβολή αὐτή ὀφείλεται μᾶλλον εἰς τους ὑδρατμούς-νέφη, τα ὀποία εἶναι κατά πολύ ἰσχυρότερα τοῦ CO2 δια την ἀπορρόφησιν τῆς ἐξερχομένης ΜΚΑ!!!

Δηλαδή το φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΑΛΛΩΣ ΕΧΕΙΝ και ἐπομένως δεν εἶναι ἐπιστημονικά τεκμηριωμένο ἀλλά ΣΟΦΙΣΜΑ.Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

Η ΑΝΔΡΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ !
                                                                                                            Η ΑΝΔΡΟΣ
                                                                                                      ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ
Αποτέλεσμα εικόνας για ανεμογεννητριες ανδροςΑποτέλεσμα εικόνας για ανεμογεννητριες ανδρος

        Έντονα αμφισβητείται παγκοσμίως πλέον,  η κατασκευή και η λειτουργία ανεμογεννητριών, ως εναλλακτική λύση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 Τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τη χρονική στιγμή που άρχισαν να λειτουργούν οι πρώτες ανεμογεννήτριες είναι απογοητευτικά και ταυτόχρονα αποκαλυπτικά:

 - Νεότερες  ανεξάρτητες επιστημονικές  μελέτες   δείχνουν ότι
 «η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τη λειτουργία ανεμογεννητριών είναι απίστευτα ασήμαντη , ενώ η καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον είναι πρωτοφανής και ανεπανόρθωτη!»

-Από τα γεγονότα που σχετίζονται με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών προκύπτει ότι μια ανεξέλεγκτη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος βρίσκεται σε εξέλιξη, με μοναδικό κίνητρο το οικονομικό όφελος επιχειρηματιών, που εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επωφελούνται της ευνοϊκής γι' αυτούς νομοθεσίας.
- Πρόκειται για πανάκριβες και άχρηστες κατασκευές . Επιστημονικές έρευνες έδειξαν ! 

- Η χλωρίδα, η πανίδα, οι ανεξερεύνητες αρχαιολογικές θέσεις, τα παραδοσιακά μονοπάτια, θα χαθούν κάτω από το βάρος των βίαιων επεμβάσεων.

- Οι εκατοντάδες ανεμογεννήτριες, οι υποσταθμοί, οι γραμμές μεταφοράς θα εξαφανίσουν το κάλλος των φυσικών τοπίων που θα μετατραπούν σε βιομηχανικές ζώνες παραγωγής αιολικής ενέργειας.
 Σκεφτείτε την ήδη κατεστραμμένη Νότια Εύβοια , όπου σχεδιάζουν  δεκαδες νέες τουρμπίνες.

Ανάλογα σχέδια έχουν για την Άνδρο .

Δεν θα τους αφήσουμε ποτέ!

 Επίσης θα φέρουν καίριο πλήγμα στον τουρισμό (στη Δανία ο τουρισμός έπεσε 40%), την κτηνοτροφία και σε όλους αυτούς που εργάζονται και ζουν από την φύση και  το δάσος.

- Το μεγαλύτερο αιολικό «πάρκο» στην Ευρώπη έχει τρεις μόνιμους υπαλλήλους.
   Επομένως το πρόσχημα για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι ψευδές.

- Καταστρέφονται τα βουνά μας  από διαμορφώσεις και διανοίξεις δρόμων.

- Οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν μόνον  τα ευκαιριακά συμφέροντα των επιχειρηματιών της αιολικής ενέργειας που σπεύδουν να αξιοποιήσουν τις κρατικές επιδοτήσεις  ως νέοι αποικιοκράτες.

- Αυτοί που επιζητούν την ηρεμία της φύσης και της υπαίθρου, παύουν να επισκέπτονται περιοχές με ανεμογεννήτριες εξαιτίας της οπτικής και ηχητικής ρύπανσης.

 Αυτό το διαπιστώνει όποιος προσπαθήσει να ζήσει έστω και μια μέρα σε περιοχή δίπλα σε ανεμογεννήτριες.

- Ο ήχος μιας ανεμογεννήτριας είναι ένας θόρυβος διαπεραστικός, χαμηλής συχνότητας γδούπος, κάθε φορά που η έλικα περνά από τον πύργο της. Θυμίζει την αντήχηση του ελικοπτέρου από μακριά.

- Οπτικά μια ανεμογεννήτρια διακρίνεται από απόσταση 40 χιλιομέτρων μιας και το ύψος της ξεκινά από 65 μέτρα και μπορεί να φτάσει έως και τα 200 μέτρα.

 -Το συνολικό βάρος της κάθε ανεμογεννήτριας είναι ανάλογο με το μέγεθός της και ξεκινάει από 223 τόνους264 τόνους313 τόνους και φτάνει στους 490 τόνους.

- Κάθε ανεμογεννήτρια χρειάζεται 150 τ.μ. τσιμέντο και σε βάθος τουλάχιστον 3 μέτρων και για     κάθε   πυλώνα χρειάζεται να πέσουν 800 περίπου κυβικά μέτρα μπετόν.

- Αρκετές φορές έχει τύχει να αρπάξουν φωτιά οι τουρμπίνες και να την  μεταδώσουν στο δάσος.

- Αρκετές φορές έχει τύχει να σπάσουν έλικες, που ο καθένας τους ζυγίζει 1,5 τόνο και να εκσφενδονιστούν έως και 400 μέτρα μακριά.

- Επηρεάζουν ψυχολογικά τον άνθρωπο ακόμη και σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου.

- Ακόμα και αν τοποθετηθούν 25.000 ανεμογεννήτριες οι ρύποι σε διοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του θείου θα παραμείνουν ίδιοι  κατά .....99,93%.

- Η τιμή του ρεύματος που παράγεται από την αιολική ενέργεια, και που φτάνει στο τελικό αποδέκτη, δηλαδή τον καταναλωτή, όχι μόνο δεν είναι μειωμένη, αλλά αυξάνεται από 130% έως 400%, σε σχέση με τις τιμές της συμβατικής ενέργειας.

- Το ζωικό βασίλειο  υποφέρει. Οι ανεμογεννήτριες μόνο στην περιοχή της Καλιφόρνιας σκοτώνουν κατά μέσο όρο 200-300 γεράκια, και 40-60 χρυσαετούς ετησίως, ενώ έχει εκτιμηθεί ότι 7.000 αποδημητικά πουλιά το χρόνο σκοτώνονται από αιολικούς στροβιλοκινητήρες στη νότια Καλιφόρνια.

- Το μανιφέστο 100 Γερμανών καθηγητών και διανοουμένων σχετικά με την αιολική ενέργεια αναφέρει:      η ικανότητα παραγωγής ενέργειας από τον άνεμο είναι συγκριτικά χαμηλή.

    Οι ανεμογεννήτριες με επιφάνεια πτερυγίων ίσων με το μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, παράγουν μόνο ένα πολύ μικρό κλάσμα της ενέργειας που παράγει ένας συμβατός σταθμός.

- Έτσι με περισσότερες από 22.000 ανεμογεννήτριες στη Γερμανία, παράγεται λιγότερο από το 5% του απαιτούμενου ηλεκτρισμού.

- Στη Μ. Βρετανία, θα χρειαζόντουσαν 14.400 ανεμογεννήτριες για να παραχθεί το 4,4% του ηλεκτρικού ρεύματος και 32.700 για να παράγουμε το 10%.

- Οι δείκτες μόλυνσης είναι παρόμοιοι για τον ίδιο λόγο.


                                       Λίγη ενέργεια - Πολλά «σκουπίδια»

- Στατιστικά η αιολική ενέργεια είναι απολύτως ασήμαντη όσον αφορά την συνεισφορά της στη συλλογική παραγωγή ενέργειας και ως εκ τούτου στη μόλυνση του περιβάλλοντος και στο  ξεχασμένο πιά ,φαινόμενο του θερμοκηπίου.
- Ενώ η τεχνολογία αυτή ήταν γνωστή από πολλά χρόνια, εν τούτοις χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια ,όταν άρχισαν οι επιδοτήσεις των αιολικών πάρκων στην Ευρώπη , όπου επεβλήθησαν με Γερμανικό Νόμο σε ολα τα κράτη της Ε.Ε.

-  Όπου σταμάτησαν οι επιδοτήσεις, σταμάτησε και η λειτουργία τους , αφού έπαυσαν να τις συντηρούν.

- Αυτό συνέβη στη Σουηδία, Ολλανδία, Γερμανία, Νορβηγία και Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

 - Το όριο ζωής των ανεμογεννητριών δεν ξεπερνά τα 20-25 χρόνια.

-  Αν συνεχιστεί η κατασκευή τους (που στην ουσία είναι συνέχιση των επιδοτήσεων αφού εκεί αποβλέπουν οι «επενδύσεις»), αυτό που θα κληροδοτηθεί στις επόμενες γενιές, θα είναι ένα απέραντο νεκροταφείο παλιοσιδηρικών και βουνά φορτωμένα με χιλιάδες τόνους μπετόν και χιλιάδες μέτρα υπόγειων και υπέργειων καλωδιώσεων.


Δεν θα τους επιτρέψουμε ποτέ να καταστρέψουν την γη των προγόνων μας  !