Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Θαλάσσια Αιολικά '' Πάρκα''

 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ  για τις ΑΠΕ

 

Πόσο αναγκαία και εφικτά είναι τα Θαλάσσια Αιολικά  ''Πάρκα''   στην Ελλάδα; 

Μήπως η κατασκευή τους αποτελεί  σκάνδαλο ? 


                                                 

Του  Γιάννη Χατζηβασιλειάδη

Ο φιλόδοξος στόχος διείσδυσης των ΑΠΕ κατά 40% στο ηλεκτρικό δίκτυο το 2020 και με τον τρόπο που επιδιώκεται είναι μια βιαστική πολιτική απόφαση, χωρίς προπαρασκευή των αναγκαίων δράσεων, όπως πχ τα δίκτυα, αλλά κυρίως χωρίς καμία εκτίμηση των επιπτώσεων στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την οικονομία και την κοινωνία για τα επόμενα χρόνια. Έτσι, η ανάπτυξη των ΑΠΕ γίνεται όπως τύχει, χωρίς κατάλληλο σχέδιο και πρόγραμμα, με ένα θεσμικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από πολυνομία και ασάφειες και επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις.
Το θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ περιλαμβάνει πανσπερμία τεχνολογιών (μεταξύ αυτών και ανώριμες) και τύπους εφαρμογών με έμφαση γενικώς στα μεγάλα μεγέθη με υψηλά τιμολόγια, τα οποία επιβαρύνουν τον ηλεκτρικό τομέα και τους καταναλωτές για τα επόμενα 20 ή 25 χρόνια χωρίς να συμβάλλουν ικανοποιητικά στην ανάπτυξη. Είναι άμεσα αναγκαίος ο εξορθολογισμός του τιμολογίου (feed-in tariff), το οποίο πρέπει να αποτελέσει βασικό εργαλείο άσκησης πολιτικής για μεγαλύτερη ωφελιμότητα, σε συνδυασμό με την απλοποίηση και κατάργηση περιττών διαδικασιών, μεγιστοποιώντας τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη μακροπρόθεσμα.

Μετά την πολιτική χρήσης γης ακολουθεί η πολιτική χρήσης θάλασσας, αφού ο υψηλός στόχος διείσδυσης των ΑΠΕ αποτελεί αφορμή πρωτοβουλιών για το Υπουργείο.
 Το ΥΠΕΚΑ αποφάσισε επίμονα να προωθήσει τις εφαρμογές αιολικών πάρκων στη θάλασσα με συνολική ισχύ 5,3GW,    ταυτίζοντας το Αιγαίο με τη Βόρεια Θάλασσα.

 Στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος της ΕΕ για το θαλάσσιο αιολικό δυναμικό της Ευρώπης απο το 1985, οι εκτιμήσεις για την Ελλάδα ήταν μηδενικό θαλάσσιο αιολικό δυναμικό για αντικειμενικούς λόγους χωρίς να έχει αλλάξει τίποτε από τότε, σε αντίθεση με τις άλλες χώρες που είχαν ακτές στη Βόρεια Θάλασσα, η οποία είναι αβαθής και η ξηρά αποτελεί συνέχεια του πυθμένα της θάλασσας, επίπεδη χωρίς βουνά.
Την περασμένη δεκαετία κατασκευάσθηκαν στη Βόρεια Θάλασσα μερικά μικρά κυρίως θαλάσσια αιολικά πάρκα από αρκετές χώρες για αξιολόγηση διαφόρων τεχνικών θεμελίωσης, ενώ σχεδιάζονται μεγάλης κλίμακας θαλάσσια αιολικά πάρκα (offshore).
Προβλέπεται να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες μεγάλης ισχύος από κάθε χώρα στη δική της αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) μακράν των ακτών. Δέκα όμορες χώρες συνεργάζονται για την ανάπτυξη ενός υποβρύχιου υπερδικτύου με νέες ιδέες και νέες τεχνολογίες συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (ΗVDC), που θα συνδέει τα θαλάσσια αιολικά πάρκα και θα μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια από κόμβους μέσω των αγορών στους καταναλωτές.
Ο υψηλός ετήσιος συντελεστής φορτίου (capacity factor) των αιολικών πάρκων είναι σημαντική παράμετρος για την οικονομική βιωσιμότητα του δικτύου μεταφοράς και στην περίπτωση της Βόρειας Θάλασσας λαμβάνεται 40% σύμφωνα με το αιολικό δυναμικό.
 Η συνεργασία των αιολικών πάρκων με τα υδροηλεκτρικά της Νορβηγίας θα εξασφαλίσει ομαλή λειτουργία του όλου συστήματος, καθιστώντας έτσι την Νορβηγία με τα υδροηλεκτρικά της μια μεγάλη μπαταρία της Ευρώπης.
Οι προσπάθειες αυτήν την περίοδο στρέφονται σε έρευνες και μελέτες για την μείωση του κόστους εγκατάστασης, ιδιαίτερα της θεμελίωσης αλλά και την ανάπτυξη μεγαλύτερων αιολικών μονάδων, ώστε σε συνδυασμό με την οικονομία κλίμακας να επιτύχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής και να συμμετέχουν στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
 Η οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων θα βασισθεί στους κανόνες της αγοράς και όχι σε πολιτικές αποφάσεις με καθορισμό τιμολογίου (feed-in tariff).
Στην Ελλάδα η θάλασσα του Αιγαίου, που έχει υψηλό αιολικό δυναμικό, δεν έχει καμία ομοιότητα με τη Βόρεια Θάλασσα.
Ο περιορισμός των χωρικών υδάτων στα έξι μίλια και η απουσία ΑΟΖ φέρνει τα αιολικά πάρκα πολύ κοντά στις παραλίες των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας, οπότε εδώ αναφερόμεθα πλέον σε παράκτια αιολικά πάρκα και όχι υπεράκτια.
 Έτσι, αναιρείται το περιβαλλοντικό πλεονέκτημα των θαλάσσιων αιολικών πάρκων σχετικά με την οπτική όχληση των μεγάλων μονάδων αφού είναι κοντά στις ακτές των νησιών ή της ηπειρωτικής χώρας.
 Μια σημαντική παράμετρος, ακόμη, είναι το έντονο φως και τα χρώματα στη θάλασσα του Αιγαίου σε αντίθεση με το συνήθως ομιχλώδες και γκρίζο τοπίο της Βόρειας Θάλασσας. Εκτός, όμως, από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην ακτοπλοΐα, καθώς και οι πιθανές συνέπειες στον τουρισμό.
Το πλήθος των νησιών και η εγγύτητα των θαλάσσιων αιολικών πάρκων προς τις ακτές, κατά κανόνα με ανώμαλο ανάγλυφο, δεν εξασφαλίζει υψηλότερο δυναμικό και καλύτερη ποιότητα ανέμου χωρίς στροβιλισμούς, σε σύγκριση με τα αιολικά χαρακτηριστικά σε επιλεγμένες θέσεις στην ξηρά. Επομένως, και εδώ πάλι αναιρείται το πλεονέκτημα των θαλάσσιων αιολικών πάρκων για υψηλότερο και καλύτερης ποιότητας αιολικό δυναμικό.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό, που καθιστά εφικτή την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων, είναι το μικρό βάθος της θάλασσας και το αντίστοιχο κόστος θεμελίωσης των ανεμογεννητριών.
 Ο πυθμένας της θάλασσας, που κατά κανόνα ακολουθεί το σύνθετο ανάγλυφο της ξηράς για τις ελληνικές θάλασσες, δεν παρέχει περιοχές με μικρό βάθος μακράν των ακτών, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στη Βόρεια Θάλασσα.
 Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το τεχνικά εφικτό βάθος θεμελίωσης των ανεμογεννητριών να οδηγεί σε υψηλό κόστος, με αποτέλεσμα να καθίστανται προβληματικές και ασύμφορες οι εφαρμογές.
Η έλλειψη τεχνογνωσίας για τέτοια έργα ενέχει κινδύνους και αβεβαιότητες τόσο για το τελικό κόστος και την οικονομική βιωσιμότητα, όσο και την τεχνική βιωσιμότητα στο σκληρό περιβάλλον της θάλασσας.
 Στη Βόρεια Θάλασσα υπάρχει πλούσια εμπειρία με τις δεκάδες θαλάσσια αιολικά πάρκα που εγκαταστάθηκαν την περασμένη δεκαετία, κυρίως με τη μορφή έρευνας και επίδειξης, επιστρατεύοντας σύγχρονες τεχνολογίες εξόρυξης πετρελαίου σε θαλάσσιο περιβάλλον.
Παράλληλα, έχουν επιλύσει τα προβλήματα μεταφοράς εξοπλισμού και ανέγερσης των μεγάλων αιολικών μονάδων στη θάλασσα με ειδικά σχεδιασμένα σκάφη, καθώς και τα προβλήματα λειτουργίας και συντήρησης.
 Παρόλα αυτά κρίνεται ότι δεν είναι ακόμη τελείως έτοιμοι για να αρχίσουν την πρώτη φάση που περιλαμβάνει την εγκατάσταση αιολικών πάρκων της τάξης των 40GW.
 Έτσι, το υψηλό τεχνικό και επενδυτικό ρίσκο στην περίπτωση των θαλάσσιων αιολικών πάρκων της Ελλάδος ίσως καταστήσουν προβληματική ή και αδύνατη την τραπεζική χρηματοδότηση των έργων.

Η σύνδεση του θαλάσσιου αιολικού πάρκου στο ηλεκτρικό δίκτυο του εθνικού συστήματος μεταφοράς, ενδεχομένως με τεχνολογίες HVDC και υποβρύχια καλώδια, αποτελεί μια σημαντική δαπάνη που καθιστά πολύ ακριβό το έργο, σε αντίθεση με τη Βόρεια Θάλασσα, όπου οι δαπάνες του υπερδικτύου επιμερίζονται σε δεκάδες χιλιάδες ΜW αιολικών πάρκων, διατηρώντας το ειδικό κόστος σύνδεσης σε αποδεκτά όρια.
Επομένως, τα θαλάσσια αιολικά πάρκα με το υψηλό κόστος της επένδυσης στην Ελλάδα οδηγούν και σε υψηλό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πολύ υψηλότερο από εκείνο των αιολικών πάρκων στην ξηρά.
 Έτσι, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα εισόδου της παραγωγής στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως σχεδιάζεται για τις αντίστοιχες εφαρμογές στη Βόρεια Θάλασσα.
 Είναι προφανές, ότι το ΥΠΕΚΑ θα καθορίσει ένα τιμολόγιο αγοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για 20 χρόνια, που να ανταποκρίνεται στο αυξημένο κόστος των ελληνικών θαλάσσιων αιολικών πάρκων, ώστε να γίνουν ελκυστικά στους επενδυτές, προσθέτοντας μια ακόμη τεχνολογία στις ΑΠΕ με υψηλό κόστος.
  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προβλήματα και τις αβεβαιότητες σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος, εύλογα τίθεται το ερώτημα γιατί το ΥΠΕΚΑ θέλει να προωθήσει τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, επιβαρύνοντας το καλάθι των ΑΠΕ με πρόσθετο κόστος που καλείται να πληρώσει η οικονομία και ο καταναλωτής για μακρά περίοδο, ενώ δεν πρέπει να αγνοούνται και οι λοιπές συνέπειες.
 Εκτός όμως από το υψηλό κόστος παραγωγής, οδηγούνται οι επενδυτές σε έργα με υψηλά ρίσκα και υψηλές επενδύσεις, εγκαταλείποντας άλλες πιο αποδοτικές επενδυτικές ευκαιρίες αιολικών εφαρμογών στη χώρα.


Η απουσία πολιτικής είναι έντονη και στην ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων για να υποδέχονται όλο και περισσότερες ΑΠΕ στα επόμενα χρόνια.
Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι τίθενται ακόπως φιλόδοξοι στόχοι χωρίς να συνοδεύονται από την κατάλληλη πολιτική και τα σωστά εργαλεία για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ωφελιμότητα.
*Ο κ. Γιάννης Χατζηβασιλειάδης είναι Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Σύμβουλος Μηχανικός και Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ).
 Ως πρώην  εργαζόμενος στη ΔΕΗ ήταν υπεύθυνος για τη σχεδίαση και κατασκευή του πρώτου αιολικού πάρκου και φωτοβολταϊκού σταθμού στη νήσο Κύθνο.
Πηγή:www.capital.gr

    ΥΓ.    Η λέξη ''πάρκα'' χρησιμοποιείται  καταχρηστικά ,    αφού πρόκειται  για βαριές βιομηχανικές εγκαταστάσεις  ,που καμία σχέση με πάρκα δεν έχουν .          


      Πολλά τα ερωτηματικά που προκύπτουν ,  για την άδεια που δόθηκε προσφάτως απο την ΡΑΕ  στον όμιλο RF των Ρεστη-Φειδακη  για την κατασκευή του τεράστιου  αιολικού βιομηχανικού συγκροτήματος  στη Λήμνο , για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αξίας πλέον των 2 δις  ευρω.( 65% τραπεζικός δανεισμός ,25% ίδια κεφάλαια , 10%  κρατική επιδότηση ) σε καιρό μεγάλης φτώχειας.
Το βασικότερο που κρύβουν ( γιατί άραγε ? ) είναι η επιδοτούμενη τιμή ανα Κιλοβατώρα ρεύματος  που εμεις θα πληρωνουμε για 25 + χρονια .
Είναι γνωστό οτι τα υπερακτια  αιολικά βιομηχανικά συγκροτήματα επιδοτούνται σε πολλαπλάσιες τιμές από τις άλλες ΑΠΕ,επειδή τα κοστολόγια κατασκευής τους είναι τεράστια.
Τα λοιπά ερωτήματα που έχουμε προκύπτουν και απο το παραπάνω έγγραφο του κου Χ''βασιλειαδη.
 Το θέμα καίει αγαπητοί φίλοι  και δεν θα το αφήσουμε να κρυώσει.

                                                                                                                                        SAGINI
ΟΙ .......ΑΠΕ τεωνες και τα ελλείματα των ΑΠΕ


 ΚΟΥΙΖ

 ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ  ΕΦΕΡΕ ΕΛΛΕΙΜΑ  ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ   ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ    900   ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ    ?

                                                         

Να πως φορτώνεται συνεχώς νέα ελλείμματα η χώρα μας.


 http://www.energypress.gr/news/Ta-pseytika-ta-metra-ta-megala-poy-foyskwsan-to-elleimma-sto-LAGHE
 
      Σύμφωνα λοιπόν με την επιστολή του ΛΑΓΗΕ  ( Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας  ) , προς τη    ΡΑΕ   ,Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η διαφορά των προϋπολογισθέντων εσόδων και των πραγματικών εσόδων διαμορφώνεται ως εξής (τέλος Μαΐου):

Τέλος ΕΡΤ: Είχαν προϋπολογιστεί 30 εκατ. ευρώ, δεν έχει μπει στο λογαριασμό ούτε ένα σεντ.

 Και καλώς έγινε αυτό . Επειδή έτσι αποφάσισε ο πράσινος και  δήθεν έξυπνος  , Παπακωνσταντινου ,
θα έβαζε χέρι και στο τέλος ΕΡΤ  ??

Τέλος λιγνίτη: Είχαν προϋπολογιστεί 55 εκατομμύρια, ωστόσο τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο δεν εισπράχθηκε ο φόρος, με αποτέλεσμα να χαθούν έσοδα 9,1 εκατ. ευρώ από τους δύο μήνες

 Λιγνιτικό τέλος 0,5% . Προκειται για νεο χαρατσι στη ΔΕΗ , επί του ετησίου κύκλου εργασιών της ΔΕΗ που θα χρηματοδοτεί την ανάπτυξη των ΑΠΕ, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωσταντίνου.

Δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων: είχε προϋπολογιστεί η πώληση 10 εκατ. τόνων έναντι τιμής 11,6 ευρώ ο τόνος, δηλαδή 116 εκατ. ευρώ. Έχουν εισρεύσει μόλις 13 εκατ. ευρώ από μία δημοπρασία τον Ιανουάριο.
 Εδω μιλάμε για καθαρή απατη που απέτυχε ευτυχώς .  Άλλωστε το είχαμε προβλέψει εδω και πολυ καιρό  http://sagini3.blogspot.gr/2011/06/blog-post_29.html      οτι  οι Δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων  ειναι ενας ωμος εκβιασμός που θέλανε να επιβάλουν οι Γερμανοί στην βιομηχανία των χωρων της Ε Ε. Καθαρή ληστεία ανυπεράσπιστων θυμάτων.
Δηλαδή η συνολική διαφορά μεταξύ των προϋπολογισθέντων και των πραγματικών εσόδων είναι 142,1 εκατ. ευρώ.
 Βέβαια τα πολλά λεφτά τα περίμενε ο ΛΑΓΗΕ απο την πώληση των ρύπων .

Χαρακτηριστική του προβλήματος είναι η καταληκτική φράση της επιστολή του ΛΑΓΗΕ προς τη ΡΑΕ, όπου αναφέρεται ότι… «κατόπιν των ανωτέρω είναι προφανές ότι απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ  ( Τέλος υπερ  ΑΠΕ  ) *,  άλλως το σωρευτικό έλλειμμα στο τέλος του 12 θα ανέλθει στα 400 εκατ. ευρώ περίπου και στο τέλος του 13 θα υπερβεί πιθανότατα τα 900 εκατ. ευρώ».

 Πεσανε λεει εξω . Και εκβιαζουν για νεα κονδυλια.
 Προϋπολογισμός ΑΠΕ τεωνων λοιπόν στον ΛΑΓΗΕ . Οικονομικό έγκλημα .
Ουτε παιδάκια του Δημοτικού δεν θα έκαναν τέτοιες ΑΠΕτεωνιες και τσαπατσουλιες.
Και ο Παπακωσταντινου  μια χαρα . Δεν τον αγγίζει κανείς .  Και εχει κάνει τοσα και τοσα .
Λάθη που κοστίζουν  αιματηρές οικονομίες για να καλυφθούν απο το απορο σήμερα κράτος.
* Το Τέλος υπέρ ΑΠΕ το αλλάξανε σε ΕΤΜΕΑΡ  για να ειναι δυσνόητο στους δυστυχείς καταναλωτές που το πληρώνουν .
Είναι η δεν είναι  ΑΠΕτεωνες ??