Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2012

ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΣΙΦΝΟΣ

         

ΑΠΕΡΙΤΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΙΦΝΟΣ
            

"Την θείαν εικόνα σου ως θησαυρόν αληθή
η Σίφνος κατέχουσα αγαλλιάται εν σοι, Παρθένε Πανάχραντε.
Ταύτην γαρ ελυτρώσω, λοιμικής πάλαι νόσου,
νυν δε ημιν βλυστάνεις, ως Πηγή Ζωοδόχος,
της σης Θεογεννήτορ, ευνοίας τας χάριτας"
(Απολυτίκιο, Ήχος δ΄)


Το δειλινό έχει πέσει για τα καλά...Η γαλήνη του τοπίου αγκαλιάζει τις ψυχές και η αύρα της θάλασσας ανακατεύει τις μνήμες.... 

                                                                              
              http://atwinklestar.blogspot.gr/