Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Το ηλεκ .ρεύμα δεν το φέρνει ο πελαργός !


                                                   
                                                              
     
          Τα παπαγαλάκια των καναλιών και οι βολεμένοι του συστήματος εξουσίας κάνουν συγκρίσεις του ξεπουλήματος της ΔΕΗ με άλλες ιδιωτικοποιήσεις, όπως του ΟΤΕ, της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, ...
Ο αντίλογος, είτε δεν ακούγεται, είτε είναι ανεπαρκής, είτε δεν γίνεται πιστευτός λόγω αναξιοπιστίας αυτού που τον εκφράζει!!!
Παραμυθιάζουν τους Καταναλωτές λεγόμενα περί....... «πτώσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας λόγω του ανταγωνισμού»!!!
      Αλλά το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΝ είναι όμοιο ή παρόμοιο με τα δίκτυα ... Τηλεπικοινωνιών ή ... Συγκοινωνιών ή ... Πολυκαταστημάτων!!!


 Ανεξάρτητα αν και στους τομείς αυτούς ο «ανταγωνισμός» είναι συζητήσιμος.
 

1.    Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, λιγνίτης και ποτάμια, βρίσκονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικά θέσεις, με συγκεκριμένες και διαφορετικές μεταξύ τους δυνατότητες.
Τα κοιτάσματα λιγνίτη στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας έχουν διαφορετικό ενεργειακό περιεχόμενο με διαφορετικό κόστος εξόρυξης και ενεργειακής αξιοποίησης.
  Τα ποτάμια και τα διαθέσιμα και εκμεταλλεύσιμα υδατορεύματα της Ελλάδας, βρίσκονται επίσης σε συγκεκριμένες θέσεις και έχουν επίσης διαφορετικές δυνατότητες και διαφορετικό κόστος ενεργειακής αξιοποίησης.
Αν όλα αυτά τα δώσεις σε διαφορετικούς ιδιώτες, το προϊόν που αυτοί μπορούν να παράγουν, θα έχει αναγκαστικά διαφορετικό κόστος!!!
Είναι επομένως ΑΔΥΝΑΤΟΣ ο μεταξύ τους ανταγωνισμός ως προς το κόστος παραγωγής!!!
 

2.   Οι Καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας από την άλλη, είναι διάσπαρτοι και συνήθως μακριά από τις ενεργειακές πηγές και τις θέσεις παραγωγής. Το κόστος διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας σε έναν Καταναλωτή κοντά σε Σταθμό Παραγωγής είναι προφανώς μικρότερο από το αντίστοιχο κόστος σε απομακρυσμένο Καταναλωτή.
    Επομένως είναι επίσης αδύνατος ο ανταγωνισμός μεταξύ δύο ιδιωτών παραγωγών, από τους οποίους ο ένας βρίσκεται κοντά σε μεγάλο Κέντρο Κατανάλωσης και ο άλλος μακριά από αυτό, ακόμη και αν έχουν και οι δύο το ίδιο καύσιμο και ίδιας τεχνολογίας Σταθμούς παραγωγής!!!
 

3.    Αν ξεπουληθεί, όπως προβλέπεται, το πλέον σύγχρονο από το βόρειο σύστημα παραγωγής της χώρας σε έναν ιδιώτη και μείνει η «ΔΕΗ» ή οποιοσδήποτε άλλος ιδιώτης με τις παλαιότερες και μεγαλύτερου κόστους παραγωγής Μονάδες και επιπλέον με όλους τους Καταναλωτές στα νησιά, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ, ότι ο ιδιώτης που θα πάρει το βόρειο σύστημα, που βάφτισαν «μικρή ΔΕΗ» θα είναι κερδοφόρος, ενώ η απομένουσα «ΔΕΗ» ή άλλος ιδιώτης που θα έχει το νότιο σύστημα με τα νησιά θα είναι … από χέρι χαμένος!!!

     Ούτε καν τα στοιχειώδη της Οικονομικής Λειτουργίας Ηλεκτρικών Συστημάτων έχουν ακούσει ή διαβάσει οι κάθε λογής … «Πορδοψάλτηδες»,    αλλά αυτοί ακούγονται στα κανάλια!!!

       Αν επιμένουν να … «αποκρατικοποιήσουν» τη ΔΕΗ, αν ενδιαφέρονταν για τους Καταναλωτές και την ανταγωνιστικότητα της Εθνικής Οικονομίας, μπορούσαν τουλάχιστον να έδιναν ΟΛΟΚΛΗΡΗ τη ΔΕΗ σε ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΙΔΙΩΤΗ, 

 για να … πετάξει έξω από την επιχείρηση τους κάθε λογής … αργόσχολους … «Φωτόπουλους» και να κόψει τις κάθε λογής «σπατάλες»,
 να έβαζαν και μια Εποπτεύουσα Κρατική Αρχή για να ελέγχει την ασφάλεια λειτουργίας του Συστήματος, 
τις σπατάλες σκοπιμότητας του Ιδιώτη και τη … συγκράτηση των κερδών της Επιχείρησης, εξασφαλίζοντας επιπλέον ένα σταθερό και σίγουρο έσοδο για τα Κρατικά Ταμεία.

Προφανώς όμως έχουμε στην εξουσία ξεπουλημένα τομάρια, που μας θεωρούν αφελείς και ηλίθιους!!!
DIONYSOS   http://greeklignite.blogspot.gr/2014/07/blog-post.html#more