Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011


Άλλα 12 νέα αιολικά πάρκα έχουν αδειοδοτηθεί από την ΡΑΕ για την Άνδρο . Ελπίζουμε οτι θα υπάρξει σύντομα, ενημέρωση των πολιτών του νησιού μας από τους αρμοδίους, για τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στο νησί μας. 


        4 o                        Νεο αιολικο ''παρκο'' στην Ανδρο

   ΘΕΣΗ             ΣΚΟΥΜΠΙ-ΦΡΟΥΣΑΙΟΙ          ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ          13
   ΕΤΑΙΡΕΙΑ '' ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ '' ΑΕ          ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ

Αριθμ. 1392/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στις θέσεις «Φρουσαίοι- Σκουμπί» του Δήμου Υδρούσας του Νομού Κυκλάδων, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.»

    Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-47016/08.04.2011 βεβαίωση, η οποία εκδόθηκε κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-132757/10.02.2011 σχετικού αιτήματος της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.» για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1392/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, λόγω της αλλαγής του αριθμού και του τύπου των ανεμογεννητριών από 15 ανεμογεννήτριες ενδεικτικού τύπου Enercon E70, ισχύος 2MW έκαστη, με διάμετρο πτερωτής 71m,    σε 13 ανεμογεννήτριες ενδεικτικού τύπου Enercon E70 ισχύος 2,3MW έκαστη, με διάμετρο πτερωτής 71m και ως εκ τούτου ως προς την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού από 30MW σε 29,9MW.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΕΔΩ